Archief juni, 2007

Laatste kerkdienst

Zondag 1 juli 2007 wordt de laatste kerkdienst in de Pauluskerk met voorganger ds Hans Visser gehouden. Aanvang 10.30 uur (tot 11.30 uur) Na afloop wordt er koffie geschonken in de hal. Iedereen is welkom.

Lees meer..>>

Laatste open dag

Op zaterdag 30 juni is er de laatste Open Dag van de Pauluskerk. Aanvang 11.00 uur tot 17.00 uur. Er wordt op een waardige manier afscheid genomen van de kerk. In augustus wordt de kerk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe Pauluskerk. De gehele dag zijn er optredens. In de hal is er […]

Lees meer..>>

Preek 1 apil afscheidsdienst

Samenvatting van het gesproken woord van zondag 1 april, de afscheidsdienst van Hans Visser over Deuteronomium 34  De Eeuwig Betrouwbare God gunt Mozes een blik op het beloofde land. Dat land zal hij niet mogen betreden. Het gaat hier om de God die zijn naam aan Mozes heeft geopenbaard. De naam die betekende: Ik zal […]

Lees meer..>>

Een hulpzoeker is nog geen hulpvrager

Een hulpzoeker is nog geen hulpvrager notitie over de hulpverlening in de Pauluskerk  In deze notitie wil ik proberen om alle soorten van hulpverlening in de Pauluskerk onder een gemeenschappelijke noemer te brengen. Tot op heden hebben we vaak allerlei vormen van hulpverlening onderscheiden. Ik wil nu komen tot een meer uniforme benadering, waarin voldoende […]

Lees meer..>>

Pedofilie (2007)

“Pedofielen laten we nu hulpeloos achter. De samenleving mietert hen in de afgrond.” Dat schrijft de Rotterdamse dominee Hans Visser in een boekje over pedofilie dat maandag verscheen. Visser vindt dat pedofilie uit de taboesfeer gehaald moet worden. In zestig pagina’s zet de dominee zijn standpunt over seks met kinderen uiteen, aangevuld met vakliteratuur over […]

Lees meer..>>

Compassie als kompas door Arie Vaandrager (2006)

Biografische schets van de predikant (1942) die landelijke bekendheid verwierf door zijn hulp aan verslaafden, daklozen, uitgeprocedeerde asielzoekers en anderen.

Lees meer..>>

Als ik God was in Rotterdam (2004)

De toestand op aarde baart de bekende hervormde ds. Hans Visser van de Rotterdamse Pauluskerk zorgen. Deze predikant, die als gelovige een zeer groot en door velen gerespecteerd sociaal engagement heeft met de zelfkant van de samenleving en voor wie zijn kerk daadwerkelijk een schuilkerk vormt, beschikt ook over verbeeldingskracht en een lenige pen. Daarmee […]

Lees meer..>>

In de geest van Simson (2000)

Tot een van de bekendste predikanten in ons land mag zeker gerekend worden ds. Hans Visser, verbonden aan de Pauluskerk te Rotterdam. Hij heeft zich daar het lot aangetrokken van de drugsverslaafden en probeert hen op te vangen en enigszins een ‘onderkomen’ te bieden. Met zijn standpunten, bijvoorbeeld over vrije verstrekking van heroïne en over […]

Lees meer..>>

Jezus als vreemdeling (2000)

Een heel mooi uitgegeven boekje met 46 etsen van Rembrandt betreffende Jezus. Geordend volgens diens levensloop zijn ze bij elkaar geplaatst, rechts steeds een ets, links titel, jaar en techniek. Vooraf schrijft ds. Visser, bekend om zijn hulp aan drugsverslaafden in Rotterdam, over Jezus’ betekenis. Jezus was een mens die liet zien wie God is […]

Lees meer..>>

De andere kant van de medaille (1998)

In een zestal bijdragen wordt de stelling verdedigd dat niet elke vorm van pedofilie misbruik van kinderen is en dat een dergelijk contact ook positief kan zijn voor een kind. Het boek kwam uit onder redactie van ds. Hans Visser (van de Pauluskerk in Rotterdam), die er in de inleiding voor pleit de huidige stigmatisering […]

Lees meer..>>

Verslaving (1997)

Lees meer..>>

Perron 0 (1996)

In maart 1987 stond Dominee Hans Visser aan de wieg van het Rotterdamse opvangproject voor thuisloze junks naast het Centraal Station, in december 1994 sprak hij aan het graf. Dit historische overzicht laat vooral Visser zelf aan het woord (in 10 hoofdstukken van de 13). Daarmee is het ook een mooi ego-document geworden, hoewel het […]

Lees meer..>>

Op drift (1990)

Driekwart jaar hield Hans Visser, op verzoek van de uitgever, een dagboek bij. Visser is als predikant werkzaam in de Rotterdamse Pauluskerk waar hij veel mensen uit de randgroepen ontmoet onder wie vluchtelingen, druggebruikers, ongeneeslijk zieken. Wat Visser met deze mensen meemaakt (en zij met hem) wordt door hem verteld enerzijds met distantie, anderszijds met […]

Lees meer..>>

Hopen tegen beter weten in (1986)

Visser is diakonaal predikant in Rotterdam-centrum. Hij en zijn medewerkers komen daardoor dagelijks in kontakt met mensen die zijn vastgelopen. Over deze ervaringen vertelt het boek. Deze vorm van kerkelijk werk wordt door Visser zeer konkreet beschreven: over de opzet van het diakonaal werk in de Pauluskerk; over de aandacht voor druggebruikers, seksualiteit, arbeid, krakers, […]

Lees meer..>>