Archief juli, 2007

Zwerven in een verhaal

Zwerven in een verhaal n.a.v. het promotieonderzoek van Geeske Hoogenboezem: “Wonen in een verhaal – dak- en thuisloosheid als een proces”  Aan het onderzoek van mevr. Hoogenboezem wordt terecht door het Rotterdams gemeentebestuur belang toegekend. Het onderzoek heeft betrekking op het probleem van de dak- en thuisloosheid in Rotterdam.   De Pauluskerk komt vaak ter […]

Lees meer..>>

Gnosis

Gnosislezing gehouden op 16 april 2007    De gnosis kunnen wij omschrijven als een bevrijdend, verlossend innerlijk weten, dat een waar inzicht geeft in wat wij God noemen in jezelf en in de kosmos. Een gnostische gedachte is, dat in de diepste ziel van de mensen een vonk van God te vinden is. De aanhangers […]

Lees meer..>>

De Islam

De islam Lezing voor de Rotterdamse studieclub, gehouden op 7 maart 2005 te Rotterdam   I  Westerse verachting van de islam. Het is goed dat we ons realiseren dat gedurende de geschiedenis, vanaf de late middeleeuwen tot op heden, vanuit het westen veel woorden van verachting aan het adres van de islam zijn uitgesproken. In […]

Lees meer..>>

Religieuze en niet religieuze fundamentalisten

Religieuze en niet religieuze fundamentalisten  Onder fundamentalisten treft men veel mensen aan die een religie aanhangen, maar tegenwoordig worden we ook geconfronteerd met de niet-religieuze fundamentalist. De fundamentalisten met een religieuze inslag vormen de overgrote meerderheid waarover deze lezing ook zal gaan.   Het is niet zo gemakkelijk om een definitie te geven van fundamentalisme. […]

Lees meer..>>

Etty Hillesum

Preek Kruispuntdienst over Etty Hillesum op zondag 6 maart 2005  Vandaag gedenken we Etty Hillesum, geboren op 15 januari 1914 te Middelburg, gedood in Auschwitz op 30 november 1943 op negentwintigjarige leeftijd. Etty Hillesum was een vrouw, een mens van vlees en bloed. Ze leefde in haar tijd niet volgens de conventies. Ze was rijkelijk […]

Lees meer..>>

De ambivalente dominantie van het orgel in de kerkdienst

De ambivalente dominantie van het orgel in de kerkdienst   Laat er volstrekte duidelijkheid bestaan: tegen het orgel als muziekinstrument bestaat geen enkel bezwaar. Mijn bezwaar richt zich tegen de dominante positie van het orgel in de kerkdienst. De geschiedenis van het orgel is op zichzelf reeds veelzeggend. Voor de jaartelling kennen wij het waterorgel, […]

Lees meer..>>

Toeval en schepping

Toeval en schepping  De Griekse filosoof Aristoteles heeft grondig nagedacht over het begrip toeval. Opvallend is dat wat hij toen gezegd heeft, door alle filosofen na hem is overgenomen. Aristoteles onderscheidt een drietal vormen van toeval. In de eerste plaats het accidentele toeval. Dat is iets wat bijkomstig is en niet wezenlijk. Ik heb bijvoorbeeld […]

Lees meer..>>

Religieus geweld

Religieus geweld  Om de achtergrond van religieus geweld te begrijpen, is het noodzakelijk om na te gaan hoe het Jahwisme zich in de geschiedenis van Israël heeft ontwikkeld. Het Jahwisme betekent: het geloof, gekoppeld aan de naam van God, Jahwe, die betekent: Ik zal er zijn voor u. Wij kunnen aannemen dat de geschiedenis van […]

Lees meer..>>

Bonhoeffer

Bonhoeffer Deze maand is het zestig jaar geleden dat Diettrich Bonhoeffer werd opgehangen in een gevangenis in Duitsland. Hij behoorde tot de Duitsers, die Hitler vanaf den beginne niet zagen zitten en zich tegen zijn gedachtegoed hebben verzet. Dat bracht Bonhoeffer in de gevangenis waaruit hij niet meer bevrijd is. Hij is beroemd geworden door […]

Lees meer..>>

Van Verzorgingsstaat tot Veiligheidsstaat

Van Verzorgingsstaat tot Veiligheidsstaat Het is de kunst om de balans te vinden tussen het private en het publieke. Het Nederlands drugsbeleid kwam tot stand toen het publieke nog domineerde. Hulsman en Baan pleitten in de jaren zeventig voor normalisering van het drugsgebruik. In hun ogen heeft criminalisering een averechts effect. Het drugsprobleem is een […]

Lees meer..>>

Habitat

Lezing voor studenten van de HRO in Las Palmas op maandag 21 mei 2007  Habitat  Habitat is het natuurlijke woongebied, waarin sprake is van een complex van milieufactoren. De mens is het natuurlijke woongebied toegewezen. De oermens, de homo sapiens, is bij toeval verschenen toen meteorieten de aarde troffen en het leven van dinosaurussen onmogelijk […]

Lees meer..>>

De toekomst van de stad

De toekomst van de stad Over de stad is veel nagedacht in de geschiedenis, maar duidelijk is dat dynamiek een stad kenmerkt. Alles beweegt en alles raast voorbij. De stad in het Westen draagt sterk de symboliek van het westers protestantisme: rechtlijnigheid, efficiency, rationaliteit, fatsoenlijkheid, netheid, orde etc., maar we weten al te goed dat […]

Lees meer..>>

Regie behouden over eigen leven

3 juli 2007 Den Haag aanvang 20.00 uur

Lees meer..>>