Archief augustus, 2009

Stichting Ondersteuning Stemlozen(S.O.S.)

Stichting S.O.S.(Stichting Ondersteuning Stemlozen) Correspondentieadres: Boompjes 582 3011 XZ Rotterdam tel. 06 53 83 09 20. De stichting schenkt aandacht aan mensen, groepen en problemen die in vergetelheid raken,niet kunnen rekenen op brede steun in de samenleving,over het hoofd gezien worden, soms met minachting bejegend. We kunnen niet alles verwachten van een overheid die alles […]

Lees meer..>>

Geseculariseerd geloven

( in de geest van Charles Taylor in zijn boek “ Een seculiere tijd”) Vroeger schreven wij alles toe aan God. We namen aan dat God overal kon ingrijpen (ziekte, rampen, oorlog). Maar dat geloven is op de tocht komen te staan. God hebben we niet nodig om de loop der dingen te verklaren. Het […]

Lees meer..>>