Archief november, 2010

Welke God eigenlijk?

Over welke God hebben we het eigenlijk? De God die zonden vergeeft. De God die wil dat mensen rechtvaardig handelen. De God die oorlog voert.. Er is in de geschiedenis veel nagedacht over het OPPERWEZEN. In de Ontdekking van de hemel beschrijft Harry Mulisch God als de chef in de hemel. Deze beschikt over leven […]

Lees meer..>>

Thora en Koran

We lezen uit de Thora Deuteronomium 6:4-9 en uit de Koran Sura 1:164,Sura 2:256.Sura 3:1-3 en Sura 3:75. Hoe verstaan wij de Islam??In de trant van Hirsi Ali,die een absolutistisch beeld geeft van een perfide Islam. Het Westen lijkt perfect. Haar breuk met de Islam kan begrepen worden tegen de achtergrond van haar jeugdervaringen.. Ze […]

Lees meer..>>

Psalm 44 in de context van Heyplaat in verzet

Psalm 44 beslaat drie delen: 1.De auteur klaagt over de huidige nood. Hij doet een beroep op Gods bevrijdend handelen in vroeger tijden. De God die ons vroeger verloste zal ons toch niet loslaten. 2. De auteur vraagt naar de oorzaak van het lijden. Hij zoekt de oorzaak niet in eigen schuld. Volgens hem laat […]

Lees meer..>>

Meester Eckhart

Eckhart leefde van 1260-1328. Hij doceerde in Duitsland en Parijs. Hij noemde God het enige Zijn dat in alles werkt. De mens heeft een vonkje daarvan als zielegrond. Gods Zoon wil in die ziel geboren worden, dus de ziel bewust maken van haar eenheid met God.. Maar daartoe moet de ziel in gelatenheid de eigen […]

Lees meer..>>