Archief mei, 2012

Om deze wereld

n.a.v.Johannes 20:19-23 De opstanding van Jezus uit de dood wordt eigenlijk voltooid in de gave en zending van de Geest(de inspiratie Van Godswege)aan zijn volgelingen. Geest schept leven en maakt levendig. De opgestane Jezus zendt zijn volgelingen uit om zijn werk voort te zetten. Het draait in onze tekst uit Johannes om de vergeving der […]

Lees meer..>>