Archief oktober, 2012

Neurotheologie

Religiositeit is een component Religiositeit is een component van ons geestelijk bestel. Herman van Praag schreef daarover een boeiend boek:God en Psyche. De religieuze mens ervaart God als gids en beschermer. Gods lamp is onze levensadem. Neurotheologie doet onderzoek naar het celebrale substraat van religieusiteit. De neurotheologie beweegt zich tussen brein en religie In ons […]

Lees meer..>>

De donkere kamer van Damocles

WILLEM FREDERIK HERMANS Bijdrage filosofie les Nico Adriaansstichting In het kader van Nederland leest 2012 In het begin van de Duitse bezetting ontmoet de hoofdpersoon Osewoudt een officier die als tweelingbroer op hem lijkt. Deze officier instrueert Osewoudt tot allerlei verzetsdaden. Deze voert hij blindelings uit. Hij wordt door de Duitsers gepakt,bevrijd door de officier […]

Lees meer..>>

Sociocratie

Sociocratie betekent dat wat mensen verbindt en wat ze gemeenschappelijk hebben macht uitoefent. Het is een stap verder dan democratie. Bij democratie ligt de voorkeur bij de meerderheid van stemmen. Minderheden worden altijd ontkend en geraken gefrustreerd. In sociocratie wordt met consent besloten. Minderheidsstandpunten worden erkend en tellen mee. Sociocratie bevordert creativiteit. Hoe kunnen we […]

Lees meer..>>