Archief november, 2014

Een vlucht regenwulpen

Maarten ’t Hart Ter gelegenheid van de actie Nederland Leest Maarten vangt aan met de Heidelberger catechismus: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?Antwoord is dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods door welke Hij hemel en aarde,mitsgaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert dat loof en gras,regen […]

Lees meer..>>