Archief maart, 2015

Naomi Klein – No Time

Verander nu voor het klimaat alles verandert NO TIME Eenmaal uitgestoten in de dampkring blijft CO2 honderden jaren soms nog langer hangen terwijl de hitte wordt vastgehouden. Ons economisch stelsel en ons planetenstelsel staan met elkaar in oorlog. We staan voor de grimmige keus:alles in de wereld laten veranderen door de ontwrichting van het klimaaat […]

Lees meer..>>

Hans Visser: Zonder Bijbel wordt het drie keer niks

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Neder­landers – christenen en niet-christe­nen – antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Hans Visser (72), emeritus predikant in de Protestantse Kerk in […]

Lees meer..>>

At Polhuis

Een feestelijk geloof verantwoording van een leven lang zoeken. At Polhuis verraste ons met een degelijke verantwoording van zijn geloof. Het betreft hier een grondig voorbereid werk waarin hij zijn Barthiaanse achtergrond niet verloochent. Hier gaan At en ik uiteen.Voor mij is Barth een Alpenlandschap waar je zo nu en dan op vacantie gaat.Het is […]

Lees meer..>>

Joris Luyendijk onder de bankiers

Dit kan niet waar zijn Luyendijk schreef een opzienbarend boek over zijn bevindingen in de bankwereld van Londen. Het is zoals de auteur zegt:we leren op school nauwelijks over de bankwereld. Ik zelf volg wel een s economische uitzendingen van RTL en de businessclass van Harry Mens. Ik probeer die wereld te begrijpen maar dat […]

Lees meer..>>