Archief 'Over boeken' rubriek

Het volk in de grot

René ten Bos – Het volk in de grot Een mens gelooft in waarheden en feiten. Dit boek gaat over waarheden en feiten. Hoe gaan wij om met waarheden en feiten. Wie zijn wij? Het gaat om de minachting die de filosofie altijd gehad heeft voor het volk. De minachting gaat terug tot op Plato. […]

Lees meer..>>

Nietzsche

Nietzsche; De vrolijke wetenschap Sinds ik vertrouw op tegenwind, zeil ik met alle winden. Hoe kan ik die berg overwinnen,niet denken, beginnen te klimmen. De man denkt: als rover haal ik mijn gerief. De vrouw komt niet als rover maar als dief. Vervloekte zon! Roept de verdorde weide en prijs bomen om hun schaduwzijde. Het […]

Lees meer..>>

Sociocratie

Prof. Dr Gerard Endenburg; De Sociocratische Kringorganisatie Sociocratie verandert de machtsstructuur. Besluitvorming geschiedt door consent. Het gaat vaak om overmacht.Maar sociocratie stelt daarvoor het argument. We onderscheiden diktatuur. autocratie, democratie en sociocratie.Een van de grondleggers is Prof. Dr. Gerard Endenburg. Hij paste sociocratie toe in zijn bedrijf. Gerard was in de leer bij Kees Boeke. […]

Lees meer..>>

Russische Revolutie

Russische Revolutie; John Reed De Oktoberrevolutie ving aan in Petrograd. De Bolksjewieken olv Lenin en Trotski sloegen toe. De Bolsjewieken waren voor de onmiddellijke proletarische opstand. Door invoering van het socialisme werd de gedwongen overname van industrie, land, natuurlijke hulpbronnen en financiële instellingen werkelijkheid. Na Petrograd volgen Moskou, Kiev, Odessa en andere grote steden. Lenin […]

Lees meer..>>

Via Appia; Fik Meyer

De Via Appia loopt van Rome naar Brindisi (over honderden km). Romeinen legden reeds eeuwen voor Christus wegen aan. De Via Appia is een van de oudste. In 1962 wandelde ik voor het eerst op de Via Appia tijdens een bezoek aan Rome bij de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. De Via Appia wordt […]

Lees meer..>>

Shakespeare for ever; Ton Hoenselaars

De drie blijspelen van Shakespeare: Liefdes list en leed, Een midzomernachtdroom, De storm zijn volledig origineel. Shakespeare laat zien dat hij de regel van eenheid van tijd, plaats en handeling kent en ook perfect beheerst. In het blijspelgenre staat de improvisatievan acteurs en actrices die stereotiepe personages spelen centraal binnen een eenvoudige intrige. Shakespeare beschrijft […]

Lees meer..>>

Homo Deus; Yuval Noah Harari

De mens wordt steeds meer maakbaar. We kunnen ons zelf beter genezen en verbeteren. We hoeven niet tot goden te bidden. We weten tamelijk goed wat er gedaan moet worden om honger, ziekte en oorlog te voorkomen. Na honger was de tweede grote vijand de infectieziekte. De zwarte dood van de pest maakte veel slachtoffers. […]

Lees meer..>>

Geschiedenis van de joden in Nederland Hans Blom e.a.

Thomas van Aquino bepleitte een rechtvaardige behandeling van joden die mochten voorzien in eigen levensonderhoud. Vanaf de 13e eeuw verschijnen er joden in Nederland. De Karolingische vorsten vonden de joden economisch van nut voor de samenleving. Helaas begon de kerk de joden te bestempelen als een verdoemd volk dat gestraft moest worden voor de kruiziging […]

Lees meer..>>

Ik, robot

Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid of toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden behalve als die opdrachten […]

Lees meer..>>

God, iets of niets? Taede Smedes

Religieuze naturalisten willen religieuze wijzen van reageren op de wereld onderzoeken en stimuleren op een volledig naturalistische basis zonder een opperwezen of een zijnsgrond. Naturalisme houdt in dat de werkelijkheid zoals we die dagelijks ervaren en zoals die door de natuurwetenschappen bestudeerd wordt de enige werkelijkheid is, dat alles wat er in die werkelijkheid gebeurt, […]

Lees meer..>>

Een nieuw Christendom

Een nieuw Christendom; Brian D. Mclaren De cultuurverandering van modern naar postmodern en van koloniaal naar postkoloniaal vormde een obstakel voor de auteur. De bijbel is geen wetboek. De bijbel is de bibliotheek van een cultuur en een gemeenschap van mensen van wie de geschiedenis terugvoert tot Abraham,Isaak en Jacob. Het is een geïnspireerde bibliotheek. […]

Lees meer..>>

Sapiens

Sapiens;  Yuval Noah Harari De mens ontstond 2,5 miljoen jaar geleden in Oost Afrika als een evolutionaire aftakking van een vroeger apengeslacht. In de savanne ging de mens rechtop lopen. Mensenbabies zijn jaren afhankelijk van hun ouders. Achthonderd duizend jaar geleden ging de mens vuur gebruiken (licht, warmte, wapens tegen roofdieren. Voordat de sapiens verscheen […]

Lees meer..>>

Mohammed

Mohammed en het ontstaan van de Islam (Marcel Hulspas) Mani leerde een synthese van zoroastrische, monotheïstische en boeddhistische elementen. De kosmos was het eeuwige strijdtoneel tussen licht en duisternis. Iedereen moet het licht dienen door goede werken. De ziel van de mens was een vonk van het goede die gevangen zat in het lichaam. Omstreeks […]

Lees meer..>>

Protestantisme

PROTESTANTEN door ALEC RYRIE Van kindsaf aan ben ik protestants opgevoed. Ik leefde in een Calvinistisch milieu. Welke zijn de grondtrekken van de protestantse opvoeding. Je leert dat Gods genade genoeg is voor dit leven. Als je voor God kiest dan besef je dat gelijktijdig God voor jou kiest. In de ambtsstructuur overheerst gelijkwaardigheid. Hiërarchie […]

Lees meer..>>

Bruid van de Maas

Rotterdam BRUID van de MAAS Han van der Horst Vergeleken met andere boekwerken over de historie van Rotterdam valt dit boek tegen. Soms te oppervlakkig en niet zo diepgaand. Moeilijk vind ik het dat de auteur soms te weinig vanuit de context schrijft. Hij wijdt ook aandacht aan de historie van Perron 0. Maar ook […]

Lees meer..>>

Onze vroege voorouders

Leendert Louwe Kooymans Hoe verging het onze voorouders in het stenen tijdperk. Waarom werd een lichaam begraven? Neanderthalermensen waren bedroefd bij het overlijden van hun groepsgenoten. Deze emoties vinden we ook bij chimpansees en olifanten. In grotten werden muurschilderingen gevonden. De eerste kunst lezen we af van kralen of hangers die door oker rood gekleurd […]

Lees meer..>>

Joris Luyendijk

Joris Luyendijk; Kunnen we praten Joris Luyendijk verraste ons met een leuk boekje. De markt weet het eigenlijk altijd beter, zeiden ze, en dan citeerden zij de Amerikaanse oud-president Reagan: De overheid is niet de oplossing voor uw problemen. De overheid is het probleem. De kern draait om solidariteit. Het gaat altijd om het wegvallen […]

Lees meer..>>

Tegen de stroom

 (Ernst Hirsch Ballin) De ideologie van het nationaal socialisme ontneemt medemensen de grond van hun bestaan. Volgens Titus Brandsma ziet de mens in en door en met God zich verenigd met alle andere mensen. DE nazi-ideologie ontkende de gelijkwaardigheid van mensen en ging uit van een superieur gewaand eigen volk. Marktwerking ordent niet maar behoeft […]

Lees meer..>>

Waar Geen Wil is, is een Weg

Henk Oosterling Net als in het Boeddhisme staat bij Nietzsche het lijden centraal. Wat de mens vreest is niet lijden maar de zinloosheid ervan. Sartre heeft duidelijk gemaakt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat er op de wereld gebeurt. Er was geen ontsnappen aan, vluchten kon toen al niet meer. Vrijheid, stelt […]

Lees meer..>>

Moet kunnen

Moet kunnen; Op zoek naar een Nederlandse identiteit Herman Pley De ware burgermoraal: hard werken, zuinigheid, soberheid, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Johan Huizinga zei in de jaren dertig: ongeveer alles van Nederland en zijn bewoners kan verklaard worden uit de strijd tegen en het profiteren van water. De navolging van Thomas a Kempis is een leerboek […]

Lees meer..>>

Liefde en Schaduw

LIEFDE EN SCHADUW Isabel Allende in het kader van Nederland leest De roman speelt zich af in Chili na de coupe in 1973.De hoofdpersoon is Irene.Deze vrouw is zich van geen kwaad bewust.Ze handelt altijd te goeder trouw.Het verhaal wordt steeds spannender.Na een aanslag op haar leven weet Irene met haar Francisco in vermomming te […]

Lees meer..>>

Moreel erfgoed

Koers houden in een tijd van ontwrichting Bas de Gaay Fortman De Gaay Fortman schreef een studie over Moreel Erfgoed. Het is een aantrekkelijke studie over belangwekkende zaken soms iets te breedvoerig maar niet vervelend. We maken een wandeling door deze studie. Jelle Troelstra zei eens: ”Mijn probleem met de christelijke partijen is niet dat […]

Lees meer..>>

Natuurlijk bestaat God Herman Hissink

Gerard Koolschijn stelde uit de dagboeken en brieven een boek samen dat handelt over leven en werk van Herman Hissink.Herman Hissink was gedurende zijn werkzame leven leraar van het s’ Gravenhaags Christelijk gymnasium.Ik was leerling van dit gymnasium en leerde Hissink kennen.Hij spande zich in voor de school door de organisatie van toneelstukken en hij […]

Lees meer..>>

Cocktail van DiLi

COCKTAIL Auteur: DiLi Vertaler: Dick Gebuys Bij de boekpresentatie bij BOEKHANDEL SNOEK te Rotterdam(27/2/2016) De Vietnamese verhalen van DiLi verzameld in Cocktail zijn aantrekkelijk en spannend. De verhalen zijn van hoge kwaliteit. De Aziatische context maakt de verhalen toch zeer toegankelijk voor westerse lezers.Het verschijnsel dood wordt niet gemeden. De dood van een neef in […]

Lees meer..>>

Amos Oz: Judas

Amos Oz schreef het boek JUDAS. Een spannend enerverend boek over een joodse jongen die intrekt bij een oude man in Jeruzalem. In de avonduren houdt hij de man gezelschap. In het huis van de man ontmoet hij een intrigerende, schone vrouw die vaak ondoorgrondelijk is. De jonge man mijmert over de persoon van JUDAS. […]

Lees meer..>>

Psychologie van de stad Marina Meeuwisse

Na mijn dissertatie ben ik altijd geinteresseerd in de stad. Daarom las ik het boek van Meeuwisse met grote interesse. Het enig jammere vind ik dat ze te weinig aandacht schenkt aan de dropouts in de stad.Ze zet uiteen dat het juist de rol van het onbewuste ervoor zorgt dat menselijke keuzes veelal niet zijn […]

Lees meer..>>

Naomi Klein – No Time

Verander nu voor het klimaat alles verandert NO TIME Eenmaal uitgestoten in de dampkring blijft CO2 honderden jaren soms nog langer hangen terwijl de hitte wordt vastgehouden. Ons economisch stelsel en ons planetenstelsel staan met elkaar in oorlog. We staan voor de grimmige keus:alles in de wereld laten veranderen door de ontwrichting van het klimaaat […]

Lees meer..>>

Karen Armstrong

In de naam van God,over religie en geweld Men neemt klakkeloos aan dat religie van zichzelf gewelddadig is. Voor kerkvader Augustinus was religie een persoonlijk contact met de transcendente aanwezigheid die we God noemen. Omstreeks 9000 jaar voor Chr. produceerden de boeren in het Oostelijk Middellandse Zee gebied wilde granen wat de bevolking deed toenemen. […]

Lees meer..>>

De gifhoutenbijbel van Barbara Kingsolver

Het boek trok mijn bijzondere aandacht omdat het gaat over een zendeling die met zijn vrouw en vier kinderen uitgezonden werd naar Kongo.Zelf bracht ik als zendeling met ons gezin op het Indonesische eiland Sulawesi acht jaar door. Je gaat dus vergelijken. Hoe zouden mijn eigen kinderen en hun moeder achteraf reageren op deze periode. […]

Lees meer..>>

Pater van Kilsdonk

Alex Verburg schreef een prachtig boek over pater Jan van Kilsdonk die ons in 2008 ontviel. Voor ons ligt een biografie die een scherp licht werpt op pater van Kilsdonk die zich naam verwierf als studentenpastor. In het slot van zijn leven kwam ik in contact met van Kilsdonk met betrekking tot onze gemeenschappelijke vriend-collega […]

Lees meer..>>

Volgende pagina »