Archief 'Discussie' rubriek

Maarten ’t Hart over J.S.Bach

Mozart en Bach behoren tot de grootsten. Bach werd geboren in 1685 en stierf in 1750. Op jonge leeftijd verloor hij zijnouders. Hij ging bij zijn broer wonen. Hij behoorde tot de beste leerlingen van het gymnasium. In de nacht kopieerde hij muziek die zijn broer bewaarde in een afgesloten kast. Tijdens een reis overleed […]

Lees meer..>>

Max van der Stoel

Max van der Stoel (1924-2011) Max van der Stoel was staatssecretaris/minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten van 1965-1966, 1973-1977 en 1981-1982. Hij kwam uit voor de PVDA. Hij behoort tot de zeer geslaagde politici. Hij was een goed, degelijk en verantwoordelijk bestuurder. Daarnnaast muntte hij uit in Mensenrechten. In Europa vervulde hij ook belangrijke […]

Lees meer..>>

Nietzsche

Nietzsche; De vrolijke wetenschap Sinds ik vertrouw op tegenwind, zeil ik met alle winden. Hoe kan ik die berg overwinnen,niet denken, beginnen te klimmen. De man denkt: als rover haal ik mijn gerief. De vrouw komt niet als rover maar als dief. Vervloekte zon! Roept de verdorde weide en prijs bomen om hun schaduwzijde. Het […]

Lees meer..>>

Liesbeth List

Zij werd geboren in Indonesië. Verbleef in een Jappenkamp. Haar moeder overleed na de oorlog.Haar vader verdween met andere vrouw nar Zuid Adfrika. Zij kwam terecht in het gezin van het vuurtorenwachtersechtpaar op Vlieland: de familie List. Daar groeide ze op. Begin jaren 60 gaat ze naar de modevakschool in Amsterdam. Langzaam maar zeker komt […]

Lees meer..>>

Russische Revolutie

Russische Revolutie; John Reed De Oktoberrevolutie ving aan in Petrograd. De Bolksjewieken olv Lenin en Trotski sloegen toe. De Bolsjewieken waren voor de onmiddellijke proletarische opstand. Door invoering van het socialisme werd de gedwongen overname van industrie, land, natuurlijke hulpbronnen en financiële instellingen werkelijkheid. Na Petrograd volgen Moskou, Kiev, Odessa en andere grote steden. Lenin […]

Lees meer..>>

Snoecks

Snoecks verschijnt jaarlijks en bevat veel nieuws over auteurs, overledenen en aparte onderwerpen. De Roma/Sintyi zijn van Aziatische oorsprong. Bij de familie horen is een sterk element van Roma gemeenschappen. Een ander identiteitskenmerk is het slapen in een eigen caravan of eigen huis op wielen. Mannen zoeken werk buiten. Vrouwen regelen de caravan en bereiden […]

Lees meer..>>

Via Appia; Fik Meyer

De Via Appia loopt van Rome naar Brindisi (over honderden km). Romeinen legden reeds eeuwen voor Christus wegen aan. De Via Appia is een van de oudste. In 1962 wandelde ik voor het eerst op de Via Appia tijdens een bezoek aan Rome bij de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. De Via Appia wordt […]

Lees meer..>>

Shakespeare for ever; Ton Hoenselaars

De drie blijspelen van Shakespeare: Liefdes list en leed, Een midzomernachtdroom, De storm zijn volledig origineel. Shakespeare laat zien dat hij de regel van eenheid van tijd, plaats en handeling kent en ook perfect beheerst. In het blijspelgenre staat de improvisatievan acteurs en actrices die stereotiepe personages spelen centraal binnen een eenvoudige intrige. Shakespeare beschrijft […]

Lees meer..>>

Homo Deus; Yuval Noah Harari

De mens wordt steeds meer maakbaar. We kunnen ons zelf beter genezen en verbeteren. We hoeven niet tot goden te bidden. We weten tamelijk goed wat er gedaan moet worden om honger, ziekte en oorlog te voorkomen. Na honger was de tweede grote vijand de infectieziekte. De zwarte dood van de pest maakte veel slachtoffers. […]

Lees meer..>>

Geschiedenis van de joden in Nederland Hans Blom e.a.

Thomas van Aquino bepleitte een rechtvaardige behandeling van joden die mochten voorzien in eigen levensonderhoud. Vanaf de 13e eeuw verschijnen er joden in Nederland. De Karolingische vorsten vonden de joden economisch van nut voor de samenleving. Helaas begon de kerk de joden te bestempelen als een verdoemd volk dat gestraft moest worden voor de kruiziging […]

Lees meer..>>

Ik, robot

Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid of toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden behalve als die opdrachten […]

Lees meer..>>

Een nieuw Christendom

Een nieuw Christendom; Brian D. Mclaren De cultuurverandering van modern naar postmodern en van koloniaal naar postkoloniaal vormde een obstakel voor de auteur. De bijbel is geen wetboek. De bijbel is de bibliotheek van een cultuur en een gemeenschap van mensen van wie de geschiedenis terugvoert tot Abraham,Isaak en Jacob. Het is een geïnspireerde bibliotheek. […]

Lees meer..>>

Sapiens

Sapiens;  Yuval Noah Harari De mens ontstond 2,5 miljoen jaar geleden in Oost Afrika als een evolutionaire aftakking van een vroeger apengeslacht. In de savanne ging de mens rechtop lopen. Mensenbabies zijn jaren afhankelijk van hun ouders. Achthonderd duizend jaar geleden ging de mens vuur gebruiken (licht, warmte, wapens tegen roofdieren. Voordat de sapiens verscheen […]

Lees meer..>>

Mohammed

Mohammed en het ontstaan van de Islam (Marcel Hulspas) Mani leerde een synthese van zoroastrische, monotheïstische en boeddhistische elementen. De kosmos was het eeuwige strijdtoneel tussen licht en duisternis. Iedereen moet het licht dienen door goede werken. De ziel van de mens was een vonk van het goede die gevangen zat in het lichaam. Omstreeks […]

Lees meer..>>

Protestantisme

PROTESTANTEN door ALEC RYRIE Van kindsaf aan ben ik protestants opgevoed. Ik leefde in een Calvinistisch milieu. Welke zijn de grondtrekken van de protestantse opvoeding. Je leert dat Gods genade genoeg is voor dit leven. Als je voor God kiest dan besef je dat gelijktijdig God voor jou kiest. In de ambtsstructuur overheerst gelijkwaardigheid. Hiërarchie […]

Lees meer..>>

Oproep!

Stichting SOS Boompjes 582 3011 XZ Rotterdam NL92INGB0004871159 Rotterdam, 23 mei 2017 Beste mensen, De Stichting SOS bestaat al weer bijna 10 jaar. Ik verzocht toen een aantal vrienden om de SOS te helpen van de grond te komen. Dat lukte goed maar ik had niet voorzien dat een aantal mensen die ons steunden kwam […]

Lees meer..>>

Bruid van de Maas

Rotterdam BRUID van de MAAS Han van der Horst Vergeleken met andere boekwerken over de historie van Rotterdam valt dit boek tegen. Soms te oppervlakkig en niet zo diepgaand. Moeilijk vind ik het dat de auteur soms te weinig vanuit de context schrijft. Hij wijdt ook aandacht aan de historie van Perron 0. Maar ook […]

Lees meer..>>

Onze vroege voorouders

Leendert Louwe Kooymans Hoe verging het onze voorouders in het stenen tijdperk. Waarom werd een lichaam begraven? Neanderthalermensen waren bedroefd bij het overlijden van hun groepsgenoten. Deze emoties vinden we ook bij chimpansees en olifanten. In grotten werden muurschilderingen gevonden. De eerste kunst lezen we af van kralen of hangers die door oker rood gekleurd […]

Lees meer..>>

Joris Luyendijk

Joris Luyendijk; Kunnen we praten Joris Luyendijk verraste ons met een leuk boekje. De markt weet het eigenlijk altijd beter, zeiden ze, en dan citeerden zij de Amerikaanse oud-president Reagan: De overheid is niet de oplossing voor uw problemen. De overheid is het probleem. De kern draait om solidariteit. Het gaat altijd om het wegvallen […]

Lees meer..>>

Tegen de stroom

 (Ernst Hirsch Ballin) De ideologie van het nationaal socialisme ontneemt medemensen de grond van hun bestaan. Volgens Titus Brandsma ziet de mens in en door en met God zich verenigd met alle andere mensen. DE nazi-ideologie ontkende de gelijkwaardigheid van mensen en ging uit van een superieur gewaand eigen volk. Marktwerking ordent niet maar behoeft […]

Lees meer..>>

Wat is waarheid?

n.a.v. Johannes 18:33-39 De kruisverheffing van Jezus is zijn troonsbestijging als koning. Pilatus begrijpt daar niets van. Hij vraagt of Jezus inderdaad de koning der joden is. Jezus antwoordt dat zijn Koninkrijk NIET van deze wereld is. Jezus is in de wereld gekomen om van de WAARHEID te getuigen. Pilatus raakt verder in opperste verwarring. […]

Lees meer..>>

Waar Geen Wil is, is een Weg

Henk Oosterling Net als in het Boeddhisme staat bij Nietzsche het lijden centraal. Wat de mens vreest is niet lijden maar de zinloosheid ervan. Sartre heeft duidelijk gemaakt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat er op de wereld gebeurt. Er was geen ontsnappen aan, vluchten kon toen al niet meer. Vrijheid, stelt […]

Lees meer..>>

Fascisme

Populisme wordt soms gelijk gesteld aan fascisme.Dat is begrijpelijk maar toch onwaar.Het fascisme dat we leerden kennen bij Mussolini en Hitler laat zich niet zo gemakkelijk herhalen. Desalniettemin kan niet ontkend worden dat het populisme kanten kent die zorgwekkend zijn.Populisme drijft in demokratisch vaarwater. Demokratie houdt in dat diverse stromingen met elkaar besturen. Diversiteit houdt […]

Lees meer..>>

Moet kunnen

Moet kunnen; Op zoek naar een Nederlandse identiteit Herman Pley De ware burgermoraal: hard werken, zuinigheid, soberheid, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Johan Huizinga zei in de jaren dertig: ongeveer alles van Nederland en zijn bewoners kan verklaard worden uit de strijd tegen en het profiteren van water. De navolging van Thomas a Kempis is een leerboek […]

Lees meer..>>

Rampzalige nacht (de komst van Trump)

Om drie uur vannacht begreep ik dat Trump ging winnen. Rampzalig!!!! Voor de democratie is het heel erg jammer. Het gaat niet goed met de democratie: de helft plus een. Ook bij ons is democratie niet meer wat het was. De verrechtsing in de wereld neemt toe: afkeer van migranten, hetze tegen de Islam, het […]

Lees meer..>>

Voltooid leven

Het leven beschouw ik als een geschenk van God die de grond is van mijn bestaan. Voor dat geschenk draag ik verantwoordelijkheid. Mijn leven is niet zonder het leven van anderen dichtbij en ver weg. Het leven is afhankelijk van planning, keuzes, toeval. Gezondheid is een integraal onderdeel van het leven. In mijn opvoeding kan […]

Lees meer..>>

Het oerboek van de mens

Religiositeit behoort tot de standaarduitrusting van de mens. De auteurs Carel van Schaik en Kai Michel zijn agnost maar zeer gefascineerd door de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Het gaat in de bijbel om de homo sapiens. Opgravingen laten zien dat geweld onder mensen een alledaags verschijnsel werd, dat mensen kleiner werden,vaak honger […]

Lees meer..>>

Tussen admiraals en sultans

door Yusuf B.Mangunwijaya Onze goede vriend Jean Paul Westgeest maakte me attent op bovengenoemd boek.Het boek handelt over de koloniale tijden in de regio Halmahera en Ternate.De sultans zetelden op Ternate.De admiraals waren afkomstig uit Spanje, Portugal en Nederland.Het boek schildert ons de lotgevallen van enkele personen uit de voormalige archipel die soms weggedrukt werden […]

Lees meer..>>

Zoektocht naar het Paradijs

Zoektocht naar het Paradijs (Arita Baaijens) Ik ben op zoek naar het legendarische Shambhala, een mytisch koninkrijk waar mensen voorbeldig leven en heel oud worden.Het zou te vinden zijn in het Atlajugebergte in Siberie,het zou gaan om een verborgen vallei omringd door ijzige bergreuzen. Volgens de Altajtraditie bezit alles in de natuur-bergen, bomen, rotsen, water-een […]

Lees meer..>>

Ubuntu

Ubuntu en Nelson Mandela, Afrikaanse filosofie van verzoening door HENK HAENEN Ubuntu heeft ook Nederlanders verenigd. Ik hield een lezing voor hun vereniging en ontving deze studie. De Ubuntu gedachte is dat de mens via de medemenselijkheid van de ander in een gemeenschappelijk wij pas tot zijn recht komt. De mens is een sprekend en […]

Lees meer..>>

Volgende pagina »