Archief 'Lezingen' rubriek

Ubuntu

Ubuntu en Nelson Mandela, Afrikaanse filosofie van verzoening door HENK HAENEN Ubuntu heeft ook Nederlanders verenigd. Ik hield een lezing voor hun vereniging en ontving deze studie. De Ubuntu gedachte is dat de mens via de medemenselijkheid van de ander in een gemeenschappelijk wij pas tot zijn recht komt. De mens is een sprekend en […]

Lees meer..>>

Over God onze vader (Jan Muis)

De hoogleraar Jan Muis schreef een boek over God Onze Vader. Het is een omvangrijk boek met veel diepgang maar soms is het vermoeiend lezen. Muis kan pagina’s oreren zonder te boeien. Het wordt dan saai. Maar toch houdt hij vol om God tot een goed einde te brengen. Soms mis ik node de inbreng […]

Lees meer..>>

Natuur en Mens

Natuur en Mens Nieuwe Vensters op de werkelijkheid KOO VAN DER WAL Menselijk handelen wordt immers in niet onbelangrijke mate bepaald door onze kijk op de dingen ofwel door het symbolisch universum waarin we leven. DE auteur houdt een pleidooi voor een eerherstel van de op een nieuwe manier begrepen natuur in de filosofie. 1.De […]

Lees meer..>>

Mystiek en politiek

Lezing in Brielle voor NPB 13 september 2015 Waar komt mystiek vandaan?Uit onze sprankelende geest die rijk is aan verbeeldingskracht.Deze geest kan betekenissen toekennen en interpreteren. God draagt onze werkelijkheid. De zelfopenbaring van God voltrekt zich binnen onze ervaringen.God is de MEANING ,een betekenis principe van contrast.De wereld kan niet blijven zoals ze is.In ons […]

Lees meer..>>

Belangenbehartiging

Lezing studieconferentie Hoge School Rotterdam 7 febr.2014 Gedurende mijn werkzame leven heb ik belangen behartigd van jongeren op het Groningse platte land,de bewoners van Centraal Sulawesi in Indonesie Sinds 1979 van druggebruikers, illegalen, asylzoekers, daklozen, hoeren, pedofielen en transsexuelen in de stad Rotterdam. Ik heb altijd het GGD model toegepast.De eerste G van GA OP […]

Lees meer..>>

Kabbala

De echte Kabbala is een met nadruk joodse mystieke stroming,die ingebed is in het jodendom. Uitgangspunt is het Oude Testament. De levende God openbaart zich in de schepping. Op de Sinai openbaart God de THORA. In de moderne Kabbala staat de schepping niet meer centraal. Het gaat meer om genot en succes. De Kabbala ontstond […]

Lees meer..>>

Geloven met mijn brein deel 3

Onder betrekkelijkheid … BETREKKELIJKHEID VAN HET BREIN Onder betrekkelijkheid van het brein versta ik het feit dat mijn brein in betrekking staat met mijn milieu, mijn opvoeders, mijn naasten die ik ontmoet, maar ook met mijn geschiedenis, het appel dat uitgaat naar mij, wat mij ziek en gezond maakt. Swaab in zijn studie, (Wij zijn […]

Lees meer..>>

Geloven met mijn brein deel 2

In de  jaren zestig………………….GELOVEN MET MIJ N BREIN (DEEL 2) GEVECHT TUSSEN GELOOF EN SCEPSIS In de jaren zestig volgde ik de colleges van L.W. Nauta op het seminarie van de Hervormde Kerk. Dat was een gebeurtenis waarop rector J.M. de Jong ons trakteerde. Ik maakte een werkstuk over Samuel Beckett (Wachten op Godot). Dat […]

Lees meer..>>

Geloven met mijn brein deel 1

In de jaren zestig toen wij theologie studeerden aan de Universiteit van Utrecht en aanvingen met onze eerste werkzaamheden werden wij sterk beïnvloed door de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die beroemd werd om zijn brieven uit de gevangenis waar de NAZI’S hem hadden gedetineerd. Hij kwam niet vrij en werd op 9 april 1945 opgehangen. […]

Lees meer..>>

Tolerantie

Ik  verblijf in een buitenwijk van Moskou TOLERANTIE Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr Frits van Engeldorp Gastelaars op vrijdag 27 mei 2011 aan de Erasmusuniversiteit. Ik verblijf in een buitenwijk van Moskou om een markt te bezoeken. Ik zit op een bankje en neem de passerende Russen in ogenschouw. Ze haasten zich […]

Lees meer..>>

Zelforganisatie in de zorg

In de filosofie van Martin Buber zijn IK en JIJ belangrijk. Ik en jij kunnen met elkaar communiceren.. Ik en jij kunnen er voor elkaar en met elkaar zijn. JIJ bevestigt mij en IK wil jou bevestigen. IK en JIJ kunnen liefde voor elkaar koesteren. Voor sommige mensen kan JIJ worden tot de eeuwige JIJ […]

Lees meer..>>

Dialoog Rotterdam Lezing Burgerzaal Stadhuis

Het beschavingsoffensief om van ons WIJ te maken is mislukt omdat ik graag ik wil blijven en jij graag jij wilt zijn…………………totdat ik en jij ontdekken dat we met lege handen tegenover elkaar staan en elkaar nodig hebben om verder te gaan. Lieve mensen, ik moet u teleurstellen. Het debat over integratie, de discussie over […]

Lees meer..>>

In de geest van Abraham

Shin Shaloom hunkerde naar verzoening tussen joden en Arabieren. Hij maakte eens het volgende gedicht: Ismael,mijn broer, hoe lang zullen wij nog met elkaar vechten? Mijn broer uit verleden tijden, mijn broer-zoon van Hagar, mijn broer.,de zwerver. Een engel was ons beiden gezonden, een engel waakte over ons opgroeien- daar is de woestijn,dreigend met de […]

Lees meer..>>

Darwin

Darwin schreef zijn bevindingen op in zijn boek Over het ontstaan van de soorten.(1859)Hij is de grondlegger van de evolutieleer en wij gedenken dit jaar zijn 200e geboortedag. Ter voorkoming van misverstand :Darwin had nog geen inzicht in de rol van DNA. Darwin was voorbestemd om geestelijke te worden. Maar zijn aandacht werd getrokken door […]

Lees meer..>>

Van Berr tot Weil

Helene Berr en Simone Weil zijn twee joodse vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.Berr werd via Auschwitz naar Bergen-Belzen gedeporteerd en stierf daar in 1945 en Weil kwam via Marokko en de VS terecht in Engeland waar ze uit solidariteit met haar lotgenoten leefde van een karig rantsoen,waardoor ze verzwakte en […]

Lees meer..>>

Jesus:Word of God

Jesus: Word of God Meeting with Shabir Ally about Who is Jesus:prophet or God? Erasmus University at 19 april 2009 Hear ,O Israel! The Lord is our God, the Lord alone. (Deuteronomy 6:4) Sura 112 makes clear that Allah(=God) is one. God does not procreate and is not procreated. Before God no god was formed […]

Lees meer..>>

Verslaving (Lezing GGZ-Delftland Delft 18 februari 2009)

Maatschappelijke omgang met en verantwoordelijkheid voor drugs-en drankverslaafden. Halverwege de dag belt hij mij op. Het gaat om K. die woont in de regio Rotterdam. Na mijn pensioen ben ik hem blijven bezoeken,omdat ik hem niet zomaar kan overdragen aan een ander. K.wordt begeleid door een ambulant hulpverlener. K.lijdt aan enkele ziekten als diabetes en […]

Lees meer..>>

Verslaving

(Lezing GGZ-Delft 18 feruari 2009) Maatschappelijke omgang met en verantwoordelijkheid voor drugs-en drankverslaafden. Halverwege de dag belt hij mij op. Het gaat om K. die woont in de regio Rotterdam. Na mijn pensioen ben ik hem blijven bezoeken,omdat ik hem niet zomaar kan overdragen aan een ander. K. wordt begeleid door een ambulant hulpverlener. K. […]

Lees meer..>>

Marc Rothko

Wij zien. Wij kijken. Wij dienen ons te beseffen dat het oog er niet alleen toe dient om ons te voorzien van beelden van de dingen buiten onszelf maar dat met de handeling van de perceptie iets binnen in ons verschijnt dat wij onafhankelijk kunnen ontwikkelen. De perceptie maakt mede uit wat wij kunnen waarnemen. […]

Lees meer..>>

Bergrede

Zittend op een strategisch goed uitgekozen bank op een plein in de stad verzamelt Jezus de mensen om zich heen. Jezus zet uiteen dat hij probeert duidelijk te maken wie God is en wat hij bedoelt..God trekt zich het lijden van de mens aan,die ziek is, arm, verdrukt, afgewezen en uitgestoten. God ziet de mens […]

Lees meer..>>

Gnosis

Gnosislezing gehouden op 16 april 2007    De gnosis kunnen wij omschrijven als een bevrijdend, verlossend innerlijk weten, dat een waar inzicht geeft in wat wij God noemen in jezelf en in de kosmos. Een gnostische gedachte is, dat in de diepste ziel van de mensen een vonk van God te vinden is. De aanhangers […]

Lees meer..>>

De Islam

De islam Lezing voor de Rotterdamse studieclub, gehouden op 7 maart 2005 te Rotterdam   I  Westerse verachting van de islam. Het is goed dat we ons realiseren dat gedurende de geschiedenis, vanaf de late middeleeuwen tot op heden, vanuit het westen veel woorden van verachting aan het adres van de islam zijn uitgesproken. In […]

Lees meer..>>

Van Verzorgingsstaat tot Veiligheidsstaat

Van Verzorgingsstaat tot Veiligheidsstaat Het is de kunst om de balans te vinden tussen het private en het publieke. Het Nederlands drugsbeleid kwam tot stand toen het publieke nog domineerde. Hulsman en Baan pleitten in de jaren zeventig voor normalisering van het drugsgebruik. In hun ogen heeft criminalisering een averechts effect. Het drugsprobleem is een […]

Lees meer..>>

Habitat

Lezing voor studenten van de HRO in Las Palmas op maandag 21 mei 2007  Habitat  Habitat is het natuurlijke woongebied, waarin sprake is van een complex van milieufactoren. De mens is het natuurlijke woongebied toegewezen. De oermens, de homo sapiens, is bij toeval verschenen toen meteorieten de aarde troffen en het leven van dinosaurussen onmogelijk […]

Lees meer..>>