Archief 'Preken' rubriek

Jesaja 53

JESAJA 53 De lijdende knecht des Heren Wie was de lijdende knecht des Heren?? Misschien koning Cyrus van Perzië die het volk Israël toestemming gaf terug te keren naar Jeruzalem. Of wellicht een grote profeet als Jeremia. In de tijd van het Nieuwe Testament wordt Jezus vereenzelvigd met de lijdende knecht. Kruis en opstanding roepen […]

Lees meer..>>

Geen geweld

Geen geweld’;  n.a.v. Deuteronomium 25:17-18 Er is de gedachte dat het geloof in de ene God onverdraagzaamheid met zich meebrengt. Er is geen plaats voor andere goden. Vandaar dat religies als jodendom, christendom en Islam aan het godsgeloof geweld verbinden. We willen met elkaar onderzoeken of dit waar of onwaar is.  Israël roept Jahwe die […]

Lees meer..>>

Schepping

Onlangs verscheen het boek Adam, Eva en de Duivcel van Marjo Korpel en Johannes de Moor. Het boek handelt over in Ugarit gevonden kleitabletten met Kanaannitische mythen over schepping en zondvloed.Ze dateren uit de 13e eeuw voor Christus. Ons scheppingsverhaal in Genesis werd geschreven door een joodse priester in de 5e eeuw voor Christus. We […]

Lees meer..>>

Micha 6:1-8

Frans Rosenzweig heeft het boek geschreven over De Ster der Verlossing.Hij leed onder een gecompliceerde ziekte waaraan hij in 1929 op 43 jarige leeftijd overleed. Zijn boek sluit hij af met Micha 6.God vertelt ons wat goed is. Doe recht, wees van harte goed, wandel in eenvoud met uw God. In eenvoud wandelen met God […]

Lees meer..>>

Opstanding

Efeziers 1:15-22 en Rom.4:16-18 OPGEDRAGEN AAN DR J.M.DE JONG Wij maken onderscheid (als in het Duits) tussen Historie en Geschichte. Historie berust op onderzoek. Historie valt te verifiëren. Je kunt foto’s maken. Historie kan worden vastgelegd. Het gaat om feiten. Geschichte is beleefde geschiedenis. Dat speelt zich af in ons hoofd. Het gaat om beleving […]

Lees meer..>>

Daniël

Het boek Daniël handelt over de ballingschap in Babel toen Nebucadnezar regeerde. Het boek zelf is echter omstreeks 170 voor Chr, geschreven toen Epifanes in Damascus de tempel in Jeruzalem liet ontwijden. Er wordt dan een forse aanslag gedaan op het geloof van Israel. Maar Daniel houdt de moed er in.Aan verhalen uit de ballingschap […]

Lees meer..>>

Morgen

DE MORGEN KOMT JESAJA 21:11-12 Lucas vermeldt de namen van Keizers, andere hoogwaardigheidsbekleders en Hoge Priesters wanneer het Woord van God gehoord wordt. Johannes de Doper verschijnt uit de woestijn. Hij roept op tot bekering. Wie dubbel bezit aan kleding en voedsel deelt uit aan anderen, tollenaren mogen zich niet verrijken en soldaten mogen niet […]

Lees meer..>>

Bonhoeffer (70 jaar dood)

70 jaar geleden werd de vermaarde Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op 9 april 1945 door het Nazi-regime vermoord. Een arts vertelde dat hij onder diepe indruk was van zijn dood:hij stierf biddend. Bonhoeffer is beroemd geworden door zijn brieven uit de gevangenis. Bonhoeffer had deelgenomen aan het verzet tegen Hitler en was daarom gearresteerd. Er […]

Lees meer..>>

De redder is de schepper

Waar komen wij vandaan? De evolutieleer leert ons dat.De oermens begroef reeds zijn doden en maakte vuur. Vroeger bedachten volkeren hun scheppingsverhalen. De joden namen kennis van deze verhalen.Zij maakten een eigen verhaal.Ze gaven een theologische betekenis aan hun verhaal,. De verschillen met andere verhalen zijn opvallend. Het babylonische scheppingsverhaal Enuma Elisj verhaalt ons van […]

Lees meer..>>

Verbond met Noach

GENESIS 9:1-17 en HANDELINGEN 15:1-21 De eerste christelijke gemeente worstelde met de relatie tussen joden en niet-joden. Sommige christenen onder de joden wensen dat de niet-joden zich houden naan wet en profeten. Andere christenen zoals Paulus zijn van mening dat de joodse wet niet meer geldt voor de niet-joden zoals de besnijdenis. Het conflict is […]

Lees meer..>>

Geloven in zwijgende God

Zwi Kolitrz vangt zijn boekje aan met de woorden:ik geloof in de zon ook als deze niet schijnt,ik geloof in de liefde ook als ik deze niet voel, ik geloof in God ook als Hij zwijgt. Het gaat om een stervende jood in het getto van Warschauw.Hij neemt deel aan een hopeloos gevecht met de […]

Lees meer..>>

De Calvinistische Familie

Rom.3:9-30 We leven in een land met een diversiteit aan protestantse kerken. We kennen de PKN,De Hersteld Hervormden,de gereformeerde gemeenten.Ze behoren allemaal tot de Calvinistische familie Vandaag houden we ons bezig met familiezaken. Onze gesprekken vangen aan met de Romeinenbrief. Het Calvinisme is beroemd geworden door de leer van de praedestinatie. Ik kies voor God […]

Lees meer..>>

Van landingsplaats naar vindplaats

Joh..20:19-23 Heel lang hebben we geloofd in het menselijk leven als landingsplaats voor God. Volgens verwachting zou God landen in onze werkelijkheid,We hebben gebeden om Gods landing in het geval van rampen en ziekten.Normandie was de landingsplaats vanwaar Europa van de Nazi’s werd bevrijd. God wordt geacht van buitenaf in te grijpen in geval van […]

Lees meer..>>

Een beetje Spinoza kan geen kwaad

Indrukwekkend..Een beetje Spinoza kan geen kwaad n.a.v. Handelingen 16:22-28 Indrukwekkend is de rede van Paulus voor de Areopagus in Athene. Dat is een staaltje van zendingskunst. Het gaat allereerst om respect voor de mensen met andere religie en geloof. Hij introduceert de onbekende God die hij heeft aangetroffen in Athene. Het gaat Paulus om de […]

Lees meer..>>

Thomaschristenen

met dank aan Dr Jaap van Slageren  (De Thomaschristenen van India) De bijbel vertelt ons ten dele over de zendingsactiviteiten van de apostelen na de opstanding van Jezus.We horen van Petrus,Johannes,Filippus en Paulus. Van de anderen geen berichten. Maar toch….Uit onderzoek is komen vast te staan dat Thomas of over land via Pakistan of per […]

Lees meer..>>

Over Stikvallei en rampen

Natuurrampen zijn soms onvoorspelbaar. Ze maken vele slachtoffers(stormrampen als bij ons in 1953, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, aardbevingen) Op 21 augustus 1986 voltrok zich een natuurramp in de Nyosvallei in de Afrikaanse staat Kameroen. Alle levende dieren en 1700 mensen kwamen om het leven. Vermoedelijk gaat het om een vulkanische uitbarsting in het meer. Er kwamen giftige […]

Lees meer..>>

Jesaja 11:1-10

Tijdens de jaarlijkse actie “Nederland leest” verscheen dit jaar ERIK of het kleine insectenboek door Godfried Bomans. Bomans die leefde van 1913-1971 schreef dit boek in 1939. Hij ontving nooit een literaire prijs. In de oorlog bood hij onderdak aan twee joodse onderduikers. Na de oorlog werkte hij als journalist en in de jaren zestig […]

Lees meer..>>

Jesaja 53

Onlangs…JESAJA 53 Onlangs moest ik de crematie leiden van een Indonesische vriend. Hij overleed aan kanker.Wel een geheimzinnige kanker:de herkomst van de kanker was onduidelijk maar het lichaam werd weggevaagd door de uitzaaiingen. Ik kende de man reeds jaren,een begaafd musicus. Hij was geen traditioneel gelovig mens.Zijn opvatting was dat God wreed is. Zijn ziekte […]

Lees meer..>>

Bijna dood ervaringen

Over dit onderwerp is reeds veel geschreven en gesproken. Zelf heb ik nooit iets dergelijks meegemaakt. De enige keer dat ik na een verkeersongeluk per ambulance moest worden afgevoerd heb ik niets meegemaakt. Ik werd wakker en lag in een ziekenhuis. Uit Indonesie herinner ik me een vrouw die dood bloedde tijdens de bevalling. Er […]

Lees meer..>>

Valerie gedoopt

Valerie betekent krachtig en dapper. De naam wordt ontleend aan keizer Valerianus. Later in de geschiedenis worden bisschoppen en ,martelaren naar hem vernoemd. Amy Winehouse heeft de naam Valerie met haar song onstervelijk gemaakt. De afgelopen zomer was het spannend rondom Valerie. Ze was ingewikkeld ziek en kwam terecht in het ziekenhuis Ik dacht bij […]

Lees meer..>>

De ZON als metgezellin

Psalm 104 verheerlijkt de schepping De ZON als metgezellin Psalm 104 verheerlijkt de schepping. God schept met wijsheid. Psalm 1`04 vertoont overeenkomsten met de Echnaton hympe uit Egypte en andere scheppingsverhalen van het Nabije Oosten. Er is een uniek verschil. In de bijbel blijkt de zon schepsel te zijn en geen god(in).De zon fascineert altijd. […]

Lees meer..>>

Om deze wereld

n.a.v.Johannes 20:19-23 De opstanding van Jezus uit de dood wordt eigenlijk voltooid in de gave en zending van de Geest(de inspiratie Van Godswege)aan zijn volgelingen. Geest schept leven en maakt levendig. De opgestane Jezus zendt zijn volgelingen uit om zijn werk voort te zetten. Het draait in onze tekst uit Johannes om de vergeving der […]

Lees meer..>>

Wat is dat toch: Koninkrijk van God

Toespraak gehouden in Scots Internationsal Church in Rotterdam op 10 juli 2011 Wat is het Koninkrijk van God? Wij kennen het Koninkrijk der Nederlanden onder aanvoering van Beatrix. Deze beide Koninkrijken vallen moeilijk met elkaar te vergelijken. Het Koninkrijk van God heeft  een joodse achtergrond in het Oude Testament.  Het verwijst naar het bestuur van […]

Lees meer..>>

Psalm 44 in de context van Heyplaat in verzet

Psalm 44 beslaat drie delen: 1.De auteur klaagt over de huidige nood. Hij doet een beroep op Gods bevrijdend handelen in vroeger tijden. De God die ons vroeger verloste zal ons toch niet loslaten. 2. De auteur vraagt naar de oorzaak van het lijden. Hij zoekt de oorzaak niet in eigen schuld. Volgens hem laat […]

Lees meer..>>

Julia en Sophie

Julia en Sophie zijn de doopnamen van het dochterje van Jan Hugo en Tessa. Bij de doop van haar heb ik een toespraakje gehouden waarin ik heb gefilosofeerd over de betekenis van beide namen. In de brief van Paulus aan de Romeinen laat hij Julia hartelijk groeten. Zij is lid van een huisgemeente,We weten niets […]

Lees meer..>>

Jezus liefde voor kinderen en Michael Jackson

Michael Jackson aan wie wij ondermeer in dit relaas aandacht willen geven heeft eens gezegd dat hij sterk is aangesproken door Jezus liefde voor kinderen (Mattheus 18:1-5). De theoloog Karl Barth heeft in zijn laatste geschrift voor zijn dood veel interesse getoond voor deze passage uit het evangelie van Mattheus in verband met de kinderdoop.. […]

Lees meer..>>

Donderpreek

Tilburg 12 april 2008 (over de stad) De stad is gave en opgave.De stad is niet een noodlot dat de mensen overkomt.De stad is niet de hel.Paul Scheffer hanteert een negatief stadsbeeld.Woorden als vervreemding,desintegratie,konflikt,kriminaliteit ziijn niet van de lucht.Er is sprake van een multicultureel drama.De parlementaire commissie o.l.v. Blok kreeg met positievere stadsbeelden geen poot […]

Lees meer..>>

I love you

Welcome here for the wedding party of Rebecca and Theodoor. In l981 I write in my diary : Theodoor can  count till 20, his fantasy is marverllous. He spits out chewing gum. He said :it is shit of birds, Theodoor  likes to sleep in the bed of his parents. He is afraid of ghosts, thiefs […]

Lees meer..>>

Etty Hillesum

Preek Kruispuntdienst over Etty Hillesum op zondag 6 maart 2005  Vandaag gedenken we Etty Hillesum, geboren op 15 januari 1914 te Middelburg, gedood in Auschwitz op 30 november 1943 op negentwintigjarige leeftijd. Etty Hillesum was een vrouw, een mens van vlees en bloed. Ze leefde in haar tijd niet volgens de conventies. Ze was rijkelijk […]

Lees meer..>>

Toeval en schepping

Toeval en schepping  De Griekse filosoof Aristoteles heeft grondig nagedacht over het begrip toeval. Opvallend is dat wat hij toen gezegd heeft, door alle filosofen na hem is overgenomen. Aristoteles onderscheidt een drietal vormen van toeval. In de eerste plaats het accidentele toeval. Dat is iets wat bijkomstig is en niet wezenlijk. Ik heb bijvoorbeeld […]

Lees meer..>>

Volgende pagina »