Archief van
Maand: oktober 2008

Job 2:1-10Job:2:1-10

Job 2:1-10Job:2:1-10

Job:2:1-10 Najaar 2008

Job 2 is een gelijkenis .God vergadert met zijn ministers . God is geen dictator die alles beslister overlegt. God luistert zelfs naar zijn mensen op aarde. God kan op voornemens terugkomen,het beleid veranderen of aanpassen. Daar verschijnt Satan in een merkwaardige rol,een soort minister van justitie een inspecteur die let op menselijke gedragingen,een aanklager. Satan is niet zozeer een tegenstander van God. Satan valt onder de jurisdictie van God. Hij kan niet uit eigen macht handelen maar alleen krachtens Gods machtiging. Satan is een ingewikkelde figuur inde bijbel. Als de joden in contact komen met de Perzen tijdens de ballingschap dan duikt Satan op. Satan blijkt een tegenstander Van God,een dwarsligger,iemand die verwarring sticht. Het dualisme tussen God en Satan verschijnt aan de horizon. In de bijbel maken we daarmee kennis. I n het boek Samuel (voor de ballingschap geschreven) verleidt God David om het volk te tellen,De auteur van het Kroniekenboek (na de ballingschap) vindt dat te ver gaan en meldt dat Satan David daartoe verleidde. In ons verhaal is Satan een gehoorzame minister van justitie. Job leeft zo rechtschapen omdat hij het goed heeft. God heeft het volste vertrouwen in Job. Job wordt nu beroofd van alles wat hem dierbaar is,zelfs zijn gezondheid. Hij krijgt pokken. Zijn vrouw ziet het niet meer zitten en zegt tegen Job: laat God toch zakken. Maar Job volhardt in het vertrouwen dat God de hand heeft in de goede dingen maar ook in de kwade. De joden hebben het dualisme verworpen. God schept goed en kwaad,licht en duister. Niet dat God is ingenomen met het kwaad maar het werkt niet buiten Hem om. De kern van de niet zo populaire predestinatie van Calvijn is dat de keuze van de mens voor God samenvalt met Gods keuze voor de mens,dat de verwerping door de mens van God samenvalt met de verwerping door God van de mens. Wij kunnen ons niet prijzen in keuze of verwerping van God want God kiest en verwerpt. Zo kan God mensen verleiden tot zonde maar het is de mens die zelf zondigt. God bewerkt goed en kwaad. Kwaad is een mogelijkheid die de mens kan kiezen en effectueren. Vreselijk is dat. De aanklager van God is in de latere geschiedenis voor zich zelf begonnen. Het lijkt wel of hij de schepper van het kwaad wordt. Dat is een misvatting. God blijft de baas. Het dualisme wordt verworpen. De vraag naar het lijden is een tergende vraag. Je kunt God afschrijven maar je kunt het hoofd laten hangen en niks doen. Je kunt ook twisten met God. Dat heeft Job gedaan. Hij accepteerde niet :loon naar werk. Bij de vrienden handhaaft Job zijn rechtschapenheid.”Zeg mij,waarin ik verkeerd gehandeld heb. Niks geen zonde belijdenis van Jobs wege. Job is geen tragiek. Guardini zei eens: tragiek is dat er geen uitweg is in de wereld die in zich zelf gesloten is( een kamer zonder ramen en deuren)Voor Job is de wereld Gods wereld. In Auschwitz/Birkenau ( het diepte punt van lijden) kwamen de joden in Crematorium 4 in opstand. Zij ontkwamen ,werden gepakt en gedood. Het crematorium werd gesloten Ik bewaar nog altijd een paar stukjes puin van Crematorium 4 in een potje als diepe herinnering. Joden werden vergast met het Sjema op de lippen: De Heer uw God is uniek. Job is toch het gesprek met God aangegaan. De Satan komt van een koude kermis thuis. Ook Jezus is in de woestijn door Satan beproefd. Jezus weerstaat de verleiding: “Ga weg,Satan”Het perspectief is dat God het kwaad zal uitroeien,In de beginne scheidde hij licht van donker,land van water,De zee was symbool van onheil. In het boek Openbaring horen wij dat de zee er niet meer zal zijn. Onheil voorbij!!!!Martin Buber wilde niet ingaan op de Theodicee vraag. De vraag naar het waarom van lijden is niet te beantwoorden. Buber zei:vraag aan God wat hij ermee bedoelt. Dagelijks bid ik eenmaal per dag in de morgen,soms twist ik met God:”waarom gebeurt dit of dat,dat kan en mag niet????Ik laat God niet zakken maar houd aan Hem vast en twist met hem totdat…………………Amen.