Archief van
Maand: augustus 2013

ECO3 Doen Denken Henk Oosterling

ECO3 Doen Denken Henk Oosterling

Het gaat hier om wat we vroeger noemden opbouwwerk. Henk Oosterling heeft met vele anderen getracht bij te dragen aan Rotterdam Vakmanstad/Skillcity.

Veiligheid is een belangrijk item. Je voelt je veilig als je goed in je vel zit Je straalt positieve energie uit, je bent relaxed, met mensen probeer je goed om te gaan en ze niet als bedreiging te zien.Het is jammer dat het Rotterdamse veiligheidsbeleid repressief van gehalte is.

De nadruk in dit boek wordt gelegd op empathie. Dat is het ecosociale kern effect van interesse(dat is een beslissend gebeuren). Invoelingsvermogen is de basis van samenleven. Het woord haakbaarheid valt. Dat vereist dat een netwerk per definitie open is. Het woord integer is belangrijk.Integer is geheel zijn,onaantastbaar en onkreukbaar. Je moet leren mensen op hun woord te vertrouwen. We spraken reeds over interesse.Dat is het sluitstuk van relationele filosofie die het menselijk bestaan primair vanuit relaties denkt.

Er wordt veel aandacht gegeven aan het schoolklimaat.Een gezonde en stimulerende leeromgeving verhoogt het leerplezier van leerlingen en leerprestaties. Men wil niet weten en horen over supervisie vanuit hierarchische topdown aanpak.

Het boek wordt gedragen door filosofie. Filosofie betekent dat je altijd bij je zelf te rade gaat:ben ik tevreden met dit antwoord of wil ik nog meer weten.Filosoferen is dus voelen wat je zelf vindt.

Delen,deelnemen,mededelen is een inclusief proces dat afdoend integratie realiseert.

Politiek is belangrijk.Guattari noemt het kapitalisme:u bent vrij te doen en te laten wat u wilt maar wel binnen de opgelegde voorwaarden. Dat is de kern van een verrottingsproces in de politiek.

In het proces van opbouw gaat het om binding(hoe gaan mensen met elkaar om) en bridging(bruggen bouwen naar elkaar).Bij interesse gaat het om het zijn tussen.

De hedendaagse mens is een relationeel wezen.Zorg moet daarop worden afgesteld. Het gaat om relationele netwerken waarin identiteiten knooppunten zijn.

Oosterling en de zijnen kiezen een zorgvuldige weg(interesse,empathie,luisteren naar de mensen.)

Het ecosociale domineert en terecht

Jacques Kolpa in memoriam

Jacques Kolpa in memoriam

Onverwacht ontviel ons een dierbare vriend : Jacques Kolpa. Een uiterst loyale, trouwe partner in het werk. Meer dan 30 jaar kenden we elkaar in Ichtus, de makelarij maar boven al de Pauluskerk waar hij jarenlang penningmeester, adviseur en voorzitter van de bouwcommissie was. Ik heb aan hem veel te danken. Ook in moeilijke tijden week Jacques niet van je zijde. Voor penningmeesters was ik wel eens tot wanhoop. Maar Jacques beschikte over humor en kundigheid.  Ongelooflijk./ Hij had diep respect voor mij. Tijdens mijn emeritaat onderhielden we contact. Hij nodigde mij uit voor diners bij Dweseri,. We genoten van verrukkelijke indonesische maaltijden, voor de sate kambing. Hij ondersteunde de stichting ondersteuning stemlozen. Dit jaar nodigde hij mij en de voorzitter uit om een van zijn levenswerken te bewonderen: de nieuwe Pauluskerk. Niet vergeefs deed ik in 1997 een beroep op Jacques om het avontuur van de nieuwbouw op te starten.Vele malen bemiddelde hij bij panden die we nodig hadden voor het werk. Tijdens een vacantie moest ik eens zelf veel regelen maar Jacques had de eindregie. We regelden van alles. Maar hiji belde me op: we worden getild voor 25000 euro. Hij overlegde op zijn wijze. U heeft het mooi gedaan maar ik vond een vergissing(de 25-000 euro). Ja zei de man: daar heb je groot gelijk in. Jacques was altijd zeer meelevend. Hij getuigde altijd van warme belangstelling. Mijn huis heb ik ook aan hem te danken. Jacques was royaal en loyaal. Kritiek wist hij altijd aantrekkelijk te verwoorden. Hij was een bestuurder die je dekte. Het vertrouwen dat hij uitstraalde was heerlijk. Ik besef dat we zonder de steun van Jacques het nooit gered zouden hebben met de voortgang van de Pauluskerk. Vergaderingen in zijn bijzijn waren verademend. Je wist je altijd gesteund. Maar bovenal het respect dat hij je gaf was een motor in de relatie. Ik heb aan zijn lippen gehangen als hij vertelde over de tochten met zijn zweefvliegtuig. Prachtige ervaringen waarin hij durf en creatviteit ten toon spreidde. Jacques zag ik regelmatig onder onze kerkgangers. Op zijn wijze kon hij zijn vrijzinnige visie vertolken. Een hoge mate van tolerantie legde hij aan de dag . We denken nu in het bijzonder aan zijn vrouw en kinderen die hem node zullen missen. God ontferme zich over hen en Jacques.