Archief van
Maand: november 2015

De Derde Rijk dagboeken van Albert Speer

De Derde Rijk dagboeken van Albert Speer

Nooit is volstrekt duidelijk geworden of Speer weet had van de vernietigingskampen waar zovele joden omkwamen. Hij was niet betrokken in de moord op joden. Maar hij moet ervan gehoord hebben. Hij stond in relatie tot Hitler als architect ten opzichte van opdrachtgever. Hitler en Speer konden met elkaar overweg. Later wordt hij minister van bewapening. Deze opdracht vervulde hij met inzet en kennis. De relatie met Hitler werd gecompliceerder maar ze bleven elkaar verstaan. Het anti semitisme was geen hoofdonderwerp in gesprekken. Scherp onderscheid valt te maken tussen de periode voor 1941 en na 1941. Hitler bouwde zijn rijk. Na 1941 constateert hij de ondergang van het Rijk.Als architect maakte hij de plezierigste jaren mee met Hitler, als minister lag hij vaak overhoop met Hitler. Speer was de architect en interesseerde zich minder voor de politiek.De haat tegen joden nam Speer op de koop toe. De vernietiging van de Berlijnse synagoge schreef Speer meer aan Goebbels toe dan aan Hitler. Speer distancieerde zich van de moord op joden omdat hij erbuiten stond. Maar uiteindelijk bepaalde hij zelf de distantie, Speer hield meer van machines dan van mensen. Lijdende mensen raakten wel zijn gevoelens. Maar zij beinvloeden niet zijn gedrag. Op het gebied van beslissingen bleven principes van doelmatigheid overheersen. Dat kenmerkte ook de gesprekken met Hitler. Speer vroeg niet door als hij van gruwelijkheden hoorde.,Hij wilde dat niet weten. Achteraf moet Speer toegeven dat hij meer verantwoordelijk was voor de vernietigingskampen.

Speer wilde niet weten van de verschroeide aarde. Hitler neigde tot totale vernietiging. Speer niet hij ondermijnde ook de bevelen van Hitler. Wij mogen niet overgaan tot vernielingen die het leven van het volk raken. In kritieke ogenblikken kon Hitler ontroerd raken wanneer hij merkte dat Speer toch achter hem stond. De wereld rondom Hitler was vol intriges. Speer deed daar liever niet aan mee. Hij probeerde de verstandhouding met Hitler goed te houden. Speer bezoekt Hitler nog vlak voor zijn dood om afscheid te nemen. Nog kortstondig tot zijn gevangenneming steunde hij nog de opvolger van Hitler Donitz. Het is terecht dat hij niet ter dood is veroordeeld. De twintig jarig gevangenschap kwam Speer door. Hij kwam vrij en kon nog 15 jaar genieten van vrijheid.

In memoriam Ma van Burik

In memoriam Ma van Burik

Dezer dagen overleed op 94 jarige leeftijd Ma van Burik. Op haar uitdrukkelijk verzoek zal er geen uitvaart plaats vinden. Zij speelde een belangrijke rol in het eethuis van de voormalige Pauluskerk. Bovendien ondersteunde zij jaren de kosterij en was nog heel lang vrijwilligster bij de NAS.
In de jaren tachtig runde zij het eethuis in de kelder van de kerk. Zij deed dat met grote liefde voor de bezoekers en met forse inzet. Haar naam raakte onuitroeibaar. Met de soms lastige druggebruikers wist zij wijs en met veel humor om te gaan. Ze was erg trouw. Je kon op haar rekenen. Ze wist de orde te handhaven. Ze had talent voor dit werk. Zij kon goed opschieten met pater Koos Koek die in die jaren ook zijn tijd gaf aan het eethuis. .
Zij maakte ook verdrietige momenten mee. Haar man overleed, Koos Koek overleed onverwacht en haar dochter Laura kwam te overlijden. Dat greep haar aan. Met een zekere regelmaat kwam ik bij haar langs. We haalden herinneringen op. De ouderdom sloeg ook toe. Psychisch en fysiek ging ze achteruit totdat ze in een verzorgingshuis in Berkel werd opgenomen. Ook de familieverhoudingen raakten gecompliceerd. Ze was niet meer in staat daarin te sturen. We blijven Ma van Burik herinneren als een hardwerkende, rouwe, meelevende vrouw die zeer attent was. Sommige bezoekers kwamen te overlijden. Anderen konden haar zich goed herinneren. Haar optreden en beleid dwongen respect af. Zij bevorderde de verdraagzaamheid. Ook herinner ik me de manier waarop zij de relatie met allochtone buren verbeterde. Haar plek in het eethuis was een gouden greep..
We zullen haar niet snel vergeten. We leven met de familie mee. We kunnen haar geen laatste eer bewijzen maar in de eeuwigheid zal ze een warme bloemenhulde ontvangen.

Armand

Armand

Armand is dood.
Tijdens mijn eerste werkkring in Leek/Marum leerde ik Armand kennen via een lid van een van mijn jeugdgroepen Joop Inia. Ik genoot later in de oude Pauluskerk opnieuw van Armand. Hij kwam regelmatig in de kerk. De bezoekers vonden het prachtig. Armand vroeg me nauwelijks om geld. Hij apprecieerde mijn opvattingen over drugs. Altijd zong hij weer ‘Ben ik te min’. Het was een man die zich zelf trouw bleef. Dat kon ik in hem zeer waarderen. Met Boudewijn de Groot ging het anders. Hij veranderde, bleef goed spelen en zingen maar liet het verleden  (Mijnheer de president) rusten. Bij Armand was dat niet zo. Ik bleef van zijn persoon en zang houden. Zelf wil ik ook vasthouden aan mijn verleden. Na zovele jaren kon hij de mensen nog aanspreken. Ik voel me met hem verbonden. Het was een fijne man.

Dagelijks leven

Dagelijks leven

Jheronimus Bosch en Breughel geven aandacht aan het dagelijks leven. B.v. De Hooiweagen. Links zie je Adam en Eva. God laat Eva oprijzen uit de rib van de slapende Adam. De duivel reikte appel aan Eva. . In de lucht zie je Jezus met veen wereldbol in zijn hand. Eva kan zien dat de strijd tussen goed en kwaad zich voortzet tot begin 16e eeuw . Het slagveld is Brabant. De hooiwagen wordt omringd door Jan en alleman. Je zie de paus,de keizer en de hertog te paard. Voorts ontwaren we monniken,nonnen,zigeuners,kwakzalvers,bedelaars en edellieden. Rechts komt de stoet aan in de hel.De wereld staat in brand. Hooi staat symbool voor ijdel gewin. Het gaat om botte hebberigheid. DE geestelijk ademt geilheid en hebzucht. Bosch woonde in den Bosch. Hij is geinteresseerd in de verlokking van de zwakke mens door zonde. Wie wilde eigenlijk een werk waar mensen elkaar de keel doorsnijden en vrouwen hun blote kont tonen. Het gaat om puur profane voorstellingen De hooiwagen is een allegorie op de hebzucht. De wagen wordt getrokken door duivels. Boven op het hooi staan een musicerend monster en een engel. De boeren,huursoldaten,geldwegers, zij laten eigenschappen zien die burger geacht wordt niet te hebben. Je ziet hoe je je niet moet gedragen. Geslachtsdelen en konten worden ontbloot. Breugel schildert twee niet frisse billen. Vaak waren de mensen onder invloed van sterke drank. Breughel volgde Jeroen Bossch. Het ging er om de mensen tot lachen uit te nodigen. Een doek van Breughel toont een boer die ons gniffelend aankijkt en wijst naar een jongen in de boom die een vogelnest leeghaalt.De boer staat op het punt nietsvermoedend in een sloot te stappen Boerinnen worden seksverslaafd neergezet. Boeren moesten trouw blijven aan hun vak omdat zij zorgden voor de voedselvoorziening. Bordeelscenes werden met smaak geschilderd. DE zonde wordt aan de kaak gesteld. Burgers voelden zich stijgen op de sociale ladder en keken op de boeren neer.

(zie de platen)

Tijd van nu

Tijd van nu

Het is bijna 30 jaar geleden dat aanhangers van extreem rechts in de nacht mijn auto in brand staken.Ze hadden reeds mijn huis voorzien van hakenkruizen etc. Dit jaar gedenken we de kudeta in Indonesie waar miljoenen slachtoffers vielen.Het Suhartoregime was anti communistisch.Daar heb ik veel verdriet en pijn van gehad. Door militairen werd ik als unsur New Left beschouwd.Dat leidde tot ingrijpende conflicten die na 8 jaar geleid hebben tot mijn uitzetting.Ik was tegen de Vietnamorlog en plakte op mijn raam Johnson Moordenaar. DE belangenbehartiging van junks en daklozen leverde ook veel vijanden op.Bedreigingen, vuilniszakken in de tuin,beschieting, en bedreiging.Wat dat betreft verandert er niet zoveel. Ik zocht wel altijd het gesprek maar extreem links liet ook van zich horen.De situatie in het MO ging me ter harte.We bezochten de Palestijnse gebieden Ik MAAKTE Israelische beschietingen mee in Beth Sahour. .Daar veranderde er helemaal NIKS. . Parijs bezocht ik tijdens studentenopstand.Achtervolgd door Franse oproerpolitie gelukkig tijdig ontkomen. Dezer dagen maken we de ISIS aanvallen mee in Parijs.Zovele doden. Je bent nu minder betrokken.De ouderdom schept minder mogelijkheden tot verzet. Wel is duidelijk dat je partij kiest:voor Palestijnen,voor moslims,voor illegalen, voor vluchtelingen, voor randgroepen in de samenleving,voor de verworpenen der aarde. IK blijf voorstander van het zoeken van vrede,het openen van onderhandelingen,het tegemoetkomen van de tegenstander,het afzweren van geweld,geen wraak nemen,geen oog om oog en tand om tand.De bergrede van Jezus was,is en blijft ons uitgangspunt. Telkens weer probeer je de weg van overleg te zoeken. Het luktin de wereld niet een vergelijk te vinden tussen joden en palestijnen. Grote maatschappelijke problemen als drugs lossen we niet op.Vluchtelingen blijven komen.In de jaren tachtig hebben we al gepleit voor onderlinge financiele steun en verdeling van vluchtelingen over Europa. Het lukt maar niet., Extreem rechts is sterker geworden.Liefde voor moslims is matig. We zullen echter moedig doorgaan. Het geloof blijft een bron van hoop en verwachting. Vrede en gerechtigheid zullen winnen.Dat is de koers die we blijven gaan.

Korte verhalen

Korte verhalen

Nederland Leest geeft dit jaar korte verhalen uit verzameld door A.L.Snijders

Het is minder aantrekkelijk.Geef mij maar een roman. Maar goed we zullen ons storten in deze brei van verhalen. Weary % Worn van Christiaan Weits Het meisje achter de speelautomaat is 16 en gothic. Ze draagt een helksenjurk en haar lippen heeft ze donkerpaars geverfd. Er ontwikkelt zich een discussie over de vraag op wat voor vrouwen je kunt vallen. De groep begeeft zich naar een disco waar de mensen dronken zijn en op tafels dansen. Een meisje merkt op dat mensen leuker zijn als ze nuchter zijn.

In Melk,mas de la griffe van 1942 door Matthijs Deen bestond het leven uit zijn woede,zijn vrouw, zijn ezel en de markt tot de oorlog kwam. Op de marktdag vertrok hij naar het dal. De ezel beladen met kaas, worst en kastanjes In de avond brengt de ezel hem terug. Zijn vrouw legt hem op bed en zoekt naar geld dat over is. Een neef brengt vluchtelingen. De vrouw trakteerde de soldaten op warme melk met rum.De vluchtelingen konden zich uit de voeten maken.De boer blikt naar de slapende soldaten.

Het lelijkste schilderij ter wereld door Joubert Pignon. Ik ga naar een verjaardag om iets te eten. Boven de bank hangt het lelijkste schilderij. De vrouw des huizes prijst het schilderij dat door een vriendin is gemaakt. De vrouw maakt een einde aan het feestje.Iedereen wordt weggejaagd. Als ik het huis verlaat zie ik dat het schilderij onderste boven is teruggehangen.

Opium en het einde van de winter van Johny van Doorn. Samen met de vrouw op een matras liggend waande ik me in een oase. Ik werd zo geil als een aap. Mijn vitale organen leken onder stroom te staan. De vrouw lag tegen mij aangedrukt. Na de genoten liefde rookten we het klassieke sigaretje. Ik loop de stad in. Er is brand. CA staat in de fik.Geen slachtoffers. Een donkere schoonheid lacht naar mij. Ze sloeg haar panterjas open en ik ontwaarde een naakt lichaam. Iemand nodigde me uit een slok te drinken.

Tocht van Leen Raats. Ik wil tocht voelen.Het raam staat open.Het vriest. Ik ben getrouwd met Sven en moeder van Jade. Er STAAT EEN REISTAS KLAAR MET KLEDING EN 253 EURO. Die tas staat er al drie jaar. OP het tafeltje staat fruit.Ik eet nooit fruit.

Nieuwe Paus van Bernard Christiansen. Ik zocht een nieuwe paus. Hij moet piekharen hebben als mij favoriete tante,een stem als van mij n geit en hij moet incontinent en aanhankelijk zijn als mijn kas. Hij moet wonderen doen. Hij moet een jurk dragen. Hij moet een boek bij zich dragen. Hij zal zingen. DE nieuwe paus zal nooit alleen zijn, hij heeft altijd kardinaaltjes om zich heen. Hij draagt rode schoentjes en laat zich knuffelen.

Het dal der plichten van Nescio. Ik zit op de berg en kijk naar het dal der plichten. Dat is dor en zonder bloemen en bomen. Er lopen wanstaltige mensen rond. Zij sterven. Nu sta ik in het dal. Op en pleintje van zwarte sintels. Ik jank als een hond in de nacht.

Het meisje van de garderobe door Rob van Essen. We gaven onze jassen af. Een nummertje kregen we niet. Het meisjes onthield alles uit haar hoofd. Het meisje werd onwel en moest naar het ziekenhuis.De klanten gingen nu vechten om hun jassen. .Het meisje keerde terug en was nu minder alert. Soms zei ze tegen een gast: eigenlijk is deze jas niet van u.

Nederland

Nederland

De Vaderlandse Geschiedenis van de prehistorie tot nu

door Han van der Horst

Paus Gregorius de Grote vaardigde richtlijnen uit die de missionarissen moesten helpen bij hun arbeid.Neem de mensen niet hun oude tradities,feesten en gebruiken af.Vorm ze om zodat ze een christelijk karakter krijgen. (pg 39)

Zelf diende ik de kerk in Indonesie als missionaris . We leerden van onze voorgangers Kruyt en Adriani om deze weg te bewandelen.

De kogge was een zeewaardig zeilschip met een bolle romp en 1 mast.Men kon er grote afstanden mee afleggen. Zeer geschikt voor bulkgoederen als graan

In de Indonesische wateren maakten we gebruik van kleine en grote schepen. Schepen waren onmisbaar. Al die missionarissen maakten gebruik van schepen die er lang overdeden. Vele schepen vergingen en misssionarissen bereikten nimmer hun doel. (pg 71)

Willem 11 liet vlakbij de poel in een van zijn jachtterreinen,dat de naam Deen Haag droeg de Ridderzaal bouwen.(pg 79)

Als Hagenaar konden we het binnenhof vinden waar zich de Ridderzaal bevond.Nooit bezocht ik deze zaal. Eens demonstreerde ik op het Binnenhof tegen de kruisraketten.Ik stond met mijn spandoek midden op het Binnenhof.De ME sloeg de menigte uiteen. Ik bleef stom verbaasd staan.Niemand raakte mij aan. Ik stond er alleen,achter mij de Ridderzaal

Middeleeuwse maatschappelijke idealen gingen allemaal uit van de goddelijke voorzienigheid,die elk mens zijn gefixeerde plaats had gegeven in het grote bestel,compleet met een daarbij passende rol pg 79)

Voorzienigheid is niet zo vanzelfsprekend.Mensen vervullen hun rol God is er in betrokken. Maar hoe,dat weten we niet. Je kunt vertrouwen op God in goede en kwade dagen. Een mens doet wat van hem verwacht wordt:verantwoordelijk zijn en barmhartigheid beoefenen.God speelt mee.

In Brugge kwamen kooplieden bijeen.Voor allerlei bulkproducten werden dagelijks wisselende standdaardprijzen gemaakt.Toen werd de BEURS uitgevonden. (pg 85)

De beurs speelt een gewichtige rol in onze economie. Een beurs vraagt om handelaren die zich aan regels houden .Er mag niet gesjjoemeld worden. Beurzen reageren op politieke fluktuaties.

Papier was net als zo veel wetenschappelijke en technologische vernieuwingen via de mosalims bekend geworden(pg 109)

In tijden als deze waarin moslims vaak ondergewaardeerd worden is het van belang in herinnering te roepen wat we aan moslims te danken hebben. Papier bv.

Willem van Oranje hoorde dat de leidinggevende koningen in zijn de calvinisten over de kling wilden jasgen. Hij heeft dat voor zich gehouden.Vandaar zijn bijnaam Willem de Zwijger(pg 129)

Het is soms goed dingen voor je te houden.Onrust kan worden voorkomen.Zwijgen is beter dan spreken. ,

In Noord Frankrijk begon de beeldenstorm die zich naar het Noorden uitbreidde. Heiligenbeelden en versieringen werden vernield. Het was een afrekening met het roomse geloof.DE Calvinisten wilden dat het Woord van God zou domineren . (pg 133)

De beeldenstorm was een begrijpelijke reactie van protestantse woede.Het keerde zich de verdringing van het Woord door beelden.

Willem van Oranje raakt in conflict met de Spaanse koning. Deze koning heeft hij altijd geeerd.Zijn tirannie heeft zijn hart geraakt.Hij moet in opstand komen.Hij heeft de koning van Spanje altijd geeeerd.Maar nu beschouwt hij God als schild en betrouwen,op God wil hij bouwen,hij hoopt dat God hem niet verlaat.(pg 136)

Dit blijft een indrukwekkende geschiedenis. God gaat boven de Koning uit.Op Hem zal worden vertrouwd. Dat maakt het Wilhelmus onvergetelijk. ,Een kostbaar kleinood uit de geschiedenis.

Er kwam nooit een opstand tegen de slavermij. Niemand stelde het kopen en verkopen als principe ter discussie.Ook de slaven niet.Zij konden zich geen wereld zonder slavernij voorstellen. (pg 187)

Slavernij blijft onbegrijpelijk.Witte mensen beschouwden zwarten als aparte wezens.Er was geen gevoel van gelijkheid.Slaven werden handelswaar. Het zou eeuwen duren voordat het gevoel van gelijkheid doorbrak.

Eeuwenlang kenden wij de trekschuit.Het sjokkende paard op het jaagpad stond model voor het progressieve karakter van onze republiek(pg 194)

Als kind herinner ik me nog het jaagpad tussen Rijswijk en Delft. Trekschuiten waren er niet meer.Maar wij mensen waren langdurig afhankelijk van de trekschuit. Mensen konden tijden van aankomst en vertrek berekenen.

In de eerste helft van de 18e eeuw kwam de aardappel van uit Latijns Amerika in Europa in het perspektief.Deze calorierijke knollen werden grenzenloos populair.Het werd het basisvoedsel/(pg 240)

DE aardappel is zeer geliefd.Minder gesitueerden aten soms alleen maar aardappelen. Deze waren voedzaam en werden later vermengd met groente en soms met vlees.Als kind hield ik van kruimelige aardappelen. In Indonesie miste ik de aardappel.We aten dan knollen uit het oerwoud.

Al voor de tweede wereldoorlog kenden we vluchtelingenstromen.Vluchtelingen werden ervan beschuldigd onze baantjes in te pikken. De regering Colijn speelde in op deze xenofobie. (pg 422)

Altijd weer voelen we ons belaagd door vluchtelingen. Zelfs Duitse joden moesten illegaal de grens over. Tot in onze tijd blijven vluchtelingen alleen mondjesmaat welkom.Nu gaat het vaak om moslims die we ook wegkijken. .Nog steeds heerst er xenofobie.

In de Tweede Wereldoorlog heeft 80% van de joden de ENDLOSUNG niet overleefd.Dat is het hoogste percentage van alle Europese landen. (pg 445)

Dat stemt tot droevenis. Onze bevolkingsadminisstraties waren te volmaakt. Bovendien was het verzet te laag. We hadden als de Bulgaren kunnen zeggen: “de joden horen bij ons”. Bulgarije heeft de deportatie van joden kunnen voorkomen.

De VOC was eigenlijk ook een soort staat met een eigen leger. Wij gebruikten de kolonieen voor eigen gewin. We vonden dat normaal. (pg 459)

De politicus Balkenende stelde VOC ten voorbeeld. Hoogst ongelukkig.Ons koloniale verleden was begrijpelijk maar toch verwerpelijk.DE gewelddadigheid waarmee we handel dreven was ontoelaatbaar .

Douwes Dekker stelde uitbuiting openlijk aan de orde.Maar openheid in de Javaanse cultuur geschiedt alleen onder vier ogen.Het werd hem noodlottig.Er volgde ontslag.(pg 468)

Terecht wat Multatuli geschreven heeft in zijn Max Havelaar. DE uitbuiterij kwam naar buiten. Dat heeft grote invloed gehad

Bij vorst stonden de ijsbloemen op de ramen.Het komt nu niet meer voor.Maar als kind herinner ik me het huis waar een kamer verwarmd werd. In onze slaapkamer waar ik ook mijn huiswerk maakte verschenen de ijsbloemen.Koud maar prachtig. Ik was in staat met mijn trui aan het huiswerk te maken. (pg 534)

In mijn kamer staat een tegeltje met bisschop Bekkers van Den Bosch.Hij predikte een mild geloof waarin het eigen geweten centraal stond.Bij hijkelige onderwerpen als de pil voor vrouwen deed hij een beroep op eigen verantwoordelijkheid.Na Johannes XXIII was hij een gelukzalige bisschop.In de zestiger jaren stonden we dichter bij Rome dan ooit(pg 537)

Omstreeks 2001 sterft het gedoogbeleid uit.Tegenstellingen moesten niet langer worden toegedekt maar zichtbaar gemaakt. Ik pleitte altijd voor het gedoogbeleid.Zelfs in de politiek lukte dat redelijk.Maar na 2001 is het afgelopen. Er komt anti gedoogbeleid op gang. Je zou nu juist sommige groepen als junks met zorg moeten omringen. Daar moest beleid aan gekoppeld worden. Maar dat lukte niet meer/. Na de opkomst van Leefbaar Rotterdam sloeg de repressie toe .In mijn boek over GOD heb ik dat breedvoerig beschreven. (pg596).