Archief van
Maand: maart 2019

Jefta

Jefta

We keren terug naar de geschiedenis van Israël in de tijd van de Richteren zo omstreeks 1100 voor Christus. Er is een permanent conflict tussen God en Israël. Israël loopt de afgoden aan. De stammen van Israël en andere stammen aan de Oostzijde van de Jordaan strijden met elkaar. Er waren nog geen koningen in Israël. We kennen alleen de door God aangewezen Richteren.
We maken kennis met JEFTA. Israël verkiest Baal en Astarte boven de God van Abraham en Jacob. God is boos en bestraft Israël met Filistijnen en Ammonieten. Israel bekent schuld maar God heeft er schoon genoeg van. Israël wilde straf niet accepteren. Israël doet afstand van de afgoden. God komt op zijn besluit terug. JEFTA wordt als Richter aanvaard. De levensgeschiedenis van JEFA is ingewikkeld. Hij is zoon van een hoer. Daardoor is hij uit de familie gestoten. Hij is gevlucht naar Tob. Maar hij wordt teruggehaald. JEFTA heeft nochtans kwaliteiten. Hij wordt door God gesteund. De situatie van Israël is benauwend. De meeste stadjes kennen nog geen versterkte muren. God heeft er genoeg van. Kennelijk is er een grens aan Gods genade. Maar Israël betert haar handelen. Gods genade vlamt weer op. Het volk komt tot inkeer. God blijkt niet alleen maar wraakzuchtig. JEFTA wordt door God aangesteld als Richter. Deze zoon van een hoer is een outcast geworden. Maar God prefereert soms de outcasts. JEFTA kan goed onderhandelen en voert de manschappen aan. JEFTA is een wat onbekende richter. Hij beschikt ook over diplomatieke gaven..JEFTA betekent dat God de moederschoot opent. De Geest van God daalt op JEFTA neer. JEFTA verslaat de Ammonieten en brengt de rust terug in Israël. JEFTA heeft een dochter. Van zij gezinssituatie weten we niks. Jefta doet een gelofte. Zo’n gelofte is een soort verzekeringspolis. JEFTA zegt toe dat bij een overwinning hetgene hem tegemoet komt uit zijn huis zal worden geofferd aan God. Zo’n gelofte moeten we verstaan binnen het kader van de Heilige Oorlogen. Mensenoffers waren nog bekend in die dagen. De gelofte van JEFTA is te gewaagd. Het blijkt namelijk dat zijn dochter hem tegemoet komt vanuit het huis. Zij heeft de gelofte geaccepteerd. De komende dood van zijn dochter maakt een einde aan zijn gezinsleven. JEFTA ’s dochter komt hem tegemoet met tamboerijnen en reidansen. Ze accepteert de gelofte die JEFTA deed. JEFTA’s dochter vraagt of zij met haar vriendinnen enige tijd mag doorbrengen. Gedurende 2 maanden viert zij nu met haar vriendinnen het maagdschap. Aan het slot van de 2 maanden brengt JEFTA zijn dochter als brandoffer. Vreselijk. JEFTA’s dochter is een sterke persoon. Ze speelt een gewichtige rol in de geschiedenis van de vrouw. In de middeleeuwen is het verhaal van JEFTA’s dochter gekoppeld aan het celibaat. Zij zou de weg geopend hebben van het celibaat. Het is echter verstandig het verhaal te verstaan in haar context.
Het is een verhaal uit de oude geschiedenis van Israël. Na de dood van zijn dochter leidt JEFTA nog de burgeroorlog met de Ephranieten. Zij voelden zich gepasseerd. Na de overwinning valt het doek over het leven van JEFTA. In de geschiedenis is veel gespeculeerd over de dochter van JEFTA. Zo heeft men een verbinding gemaakt tussen het offer van Jezus en het offer van JEFTA’s dochter. We moeten respect hebben voor het verhaal in de historische context. Het gaat om een Richter die door God geleid wordt. Hij doodt zijn dochter volgens een gelofte die door haar geaccepteerd wordt. Zij ondergaat gewillig het offer. Zij is een voorbeeld van een gelovige. Ze blijft haar vader trouw.
Laten we niet vergeten dat het verhaal dateert uit de tijd van mensenoffers. God blijft Israël trouw. Hij volhardt in zijn liefde voor mensen. JEFTA heeft daarop gerekend. Gods genade is spannend. Genade wint het van wraakzucht. Dat is ook de boodschap van het NT. Jezus wordt het slachtoffer van wraak en haat. Hij wordt vermoord. Maar God doet hem opstaan. Het huidige Midden-Oosten is nog altijd vol gewelddadigheid. Het is droevig hoe het er voorstaat. Maar moedeloos worden we niet. God is de God van JEFTA en Israël. Hij is de God van Christus. Hij is de God van de profeet Mohammed. Die God is en blijft BARMHARTIG. Zijn barmhartigheid wint het in de geschiedenis.

Grand Hotel Europa | Ilja Leonard Pfeijffer

Grand Hotel Europa | Ilja Leonard Pfeijffer

Deze roman is zeer de moeite waard. De roman bevat een forse hoeveelheid informatie. Leerzaam dus. Soms wel eens teveel verhalen. Over sommige mensen zoals de Afrikaanse butler zou ik meer hebben willen horen. De relatie met Clio blijft toch ondoorgrondelijk. Soms denk je dat de relatie over is. Maar de relatie gaat niet kopje onder. Inhoudelijk is het boek de moeite waard. Hopelijk kan Ilja met zijn boek een prijs binnenhalen. Ik leerde hem kennen in een VPRO documentaire over Genua. Hij was toen nog onbekend voor mij. Boeiende ontmoetingen, reisverslagen, aandacht voor de Italiaanse kunstgeschiedenis, spannende momenten wisselen elkaar af. Ik kies een paar momenten uit het boek. Moslims zijn lieden van het boek. Zij verschillen niet van Christenen. De Europese ideeëngeschiedenis is een tango van meer dan twee millennia die dikwijls meer weg had van een worsteling, van het geloof in een exclusieve, geopenbaarde waarheid met het geloof in de capaciteiten van de mens om de waarheid met rede te achterhalen. Geloof en rede gaan samen en sluiten elkaar niet uit. Een vrouw in crisis staart naar de lege staalblauwe hemel, waar geen god bleek te wonen. Hier is de rede doorslaggevend. Geloof respecteert de hemel. Als iets cultuur is dan is dat het: een collectief geheugen van alle verhalen die definiëren wie wij zijn en wat het betekent dat wij mensen zijn. Op de dag dat wij ophouden elkaar verhalen te vertellen verkruimelt empathie met medemensen, stort het samenwerkingsverband in dat wij samenleving noemen en zijn wij als personages in een postapocalyoptische dystope overgelverd aan elkaars overlevingsinstinct en aan de vraag of the producer om commerciële redenen ondanks alles een ongeloofwaardig happy end wil forceren. Ilja maakt het de lezer niet altijd gemakkelijk om alles te kunnen verstaan en doorgronden. De auteur spoort de lezer aan het nadenken niet te staken. Zijn boek vertoont meer diepgang. De auteur is volkomen eigentijds. Hij gaat de harde problemen niet uit de weg. Neem bv het migrantenprobleem. De auteur verdiept zich in de problemen van onze tijd en confronteert zijn lezer met soms adembenemende gezichtspunten.

Deel 1 Het pensioen

Deel 1 Het pensioen

Het 77e levensjaar nader ik. We zijn thans 12 jaar met pensioen. Het werkzame leven vond ik boeiender dan het pensioen. Toch heb ik geprobeerd er iets van te maken. Zo heb ik tot afgelopen najaar met plezier de lessen filosofie bij de NAS geleid. We speelden nog Sinterklaas. De eetclub in de Pauluskerk heb ik beëindigd. Het was welletjes. Ook aan de bijeenkomsten van de sociokratiewerkgroep maakte ik een eind. Ik heb het vele jaren volgehouden maar kon er slecht tegen dat alleraardigste personen vertrokken. De SOS ging uiteindelijk falliet. We hebben het werk tbv de Somaliërs afgebouwd. We begonnen met trouwe leden van wie er te veel doodgingen. Met behulp van Arjan Verwey hield ik het nog een tijdje vol. Na 12 jaar heb ik de restanten van het werkzame leven voltooid. Mijn gezondheid bleef mij plagen: de knieën, het hart (gebrekkiger pompwerking) en de suiker. De kwalen werden niet erger maar brachten wel vermoeidheid met zich mee. Ik kon nog wel volhouden met de tekorten (de vreselijke plastabletten, periodieke incontinentie, penis is vaak met vakantie) maar erg leuk zijn de kwalen niet. Het preken neemt af..ik heb geen auto meer. Zo af en toe wordt er nog wel gepreekt. Ik vind dat erg fijn. Een aantal mensen bezoek ik nog met regelmaat. Ook onder hen vielen sommigen door de dood uit. Je eigen kwetsbaarheid neemt toe (moeheid,valpartijen). Met de familie kan ik redelijk goed contact onderhouden. We togen met regelmaat naar Brielle waar we te gast zijn bij Cris. Ons leeftijdsverschil is door de kwetsbaarheid van het bestaan meer problematisch geworden. Valpartijen achtervolgen mij. Ik kan nauwelijks opstaan. Dat maakt het bestaan moeilijker. Vorige week viel ik door rukwinden van mijn fiets. Voor het CS van Rotterdam, bijna 15 mensen hielpen mij op te staan. Gelukkig heb ik het gewenste reisprogramma voltooid. De laatste reizen naar Alaska en Vuurland werden tezamen met Theo gemaakt. In het geloof heb ik volhard. Dankzij de club Atomium (ging in 2018 ten onder) heb ik mee veel verdiept in de mogelijkheden en grenzen van het geloof. God die we uiteindelijk vonden in ons diepste zelf bleek de God te zijn die het immense heelal gemaakt heeft. God doet zich ontdekken en blijft gesprekspartner in het bestaan. Ik bid nog altijd. De kerk is op afstand geraakt. Mijn opvolger in de Pauluskerk begeerde geen contact met mij. Dat heeft geleid tot verwijdering van de kerk. Na 12 jaar pensioen maak ik me n u op voor de volgende 12 jaar. De dood zal meer aan de horizon komen. Ik ben niet levensmoe maar het bestaan wordt niet gemakkelijker. Contact met Indonesië onderhoud ik door maandelijks te bellen met mijn collega Hase Ruagadi. Hij nu 83 jaar. In mijn gebed gedenk ik immer de kerk van Centraal Sulawesi. Dat was de dierbaarste periode uit mijn leven. Ook daar zijn velen reeds overleden. In mijn gebeden zwerf ik nog door de landstreken en bergen van Sulawesi. Ik gedenk met vreugde mijn werkzaamheden in Rotterdam. De Pauluskerk is een icoon geworden. Ik koester veel dankbaarheid aan God voor deze geschonken tijd van 28 jaar in Rotterdam. Bij goed weer zit ik op mijn balkon en geniet van de vergezichten, de HEF, de Willemsbrug en Erasmusbrug, het Noordereiland, de schepen op de Maas. In het bestaan overheerst de rust. Het is eindelijk sabbath geworden in mijn bestaan. We kunnen nog boeken en tijdschriften lezen, TV kijken en het bestaan overdenken (wordt vervolgd).