Augustus

Augustus

Adrian Goldsworthy schreef een boek over keizer Augustus van het Romeinse Rijk. Het boek geeft een goed inzicht in de lotgevallen van het Romeinse Rijk onder aanvoering van Augustus. Augustus is een boeiend figuur. Hij veroverde macht helaas met teveel geweld wat in zijn tijd gebruikelijk was. Toch kon hij behoedzaam handelen. Hij was soms voorzichtig en zocht de overleg structuur. Daarin was hij wijs.Soms onthield hij zich van geweld en koos voor politieke manoeuvres. Hij was niet wraakzuchtig maar zocht naar vreedzame uitwegen. Tijdens zijn keizerschap heerste er betrekkelijke vrede in zijn rijk dat zich van Spanje/Duitsland uitstrekte tot Perziƫ. Hij bestuurde de Romeinse legioenen op voorbeeldige wijze en beloonde de soldaten. Hij had geen overdadige levensstijl. Hij wist ook soberheid te betrachten. Shakespeare schreef geen toneelstuk over hem. Er was te weinig tragedie in zijn leven. Augustus bewaakte zijn Rijk goed. Hij investeerde veel tijd in reizen. Tot hoge leeftijd hield hij dat vol. Augustus bracht het tot imperator Caesar Augustus Divi Filius. Maar hij ging niet naast zijn schoenen lopen en kende bescheidenheid.Horatius schreef: Godheid op aarde zal Augustus zijn als hij de vijand Britten en Perzen heeft onderworpen. Suetonius schreef: Haast u langzaam, beter een voorzichtige dan een overmoedige veldheer en goed genoeg is vlug genoeg.

Tientallen jaren na de dood van Augustus in 14 jaar na Christus schreef Lucas over de geboorte van Jezus tijdens het keizerschap van Augustus. Jezus is de Redder van de wereld die Vrede brengt. Jezus heeft Augustus vergaand overtroffen. Hij is de Heer van de wereld. Enige eeuwen later sluiten Romeinse keizers zich bij het geloof in Jezus aan.

Reacties zijn gesloten.