Auschwitz | Van Pelt en Swork

Auschwitz | Van Pelt en Swork

Fritsch was verantwoordelijk voor de liquidatie van de Russen. Hij wierp Zyklon B. in de cel en alle mannen stierven. Door de Duitsers was Kulmhof een groot succes: zo’n 150.000 joden zijn daar tussen 8 dec.1941 en 9 april 1943 gedood. Elie Wiesel sprak: Hoewel we weten dat God genadig is, smeken we God geen genade te hebben met de mensen die dit oord hebben geschapen.

In het boek: De laatste der rechtvaardigen beschreef Andr Schwarz Bart de dood van Erny Leviy.  Bij de confrontatie met de dood beleden zij: Hoor Israel, de Eeuwige onze God, de Eeuwige is Enig.

Het boek geeft inzicht in AUSCHWITZ, stad, fabriek en vernietigingskamp.

Reacties zijn gesloten.