Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Lezing studieconferentie Hoge School Rotterdam 7 febr.2014

Gedurende mijn werkzame leven heb ik belangen behartigd van jongeren op het Groningse platte land,de bewoners van Centraal Sulawesi in Indonesie Sinds 1979 van druggebruikers, illegalen, asylzoekers, daklozen, hoeren, pedofielen en transsexuelen in de stad Rotterdam. Ik heb altijd het GGD model toegepast.De eerste G van GA OP WEG, de tweede G van GEEF VERTROUWEN en de D van DOE WAT IN JE VERMOGENN LIGT.
Laat je rustig bedriegen want de waarheid komt altijd boven water. Stel geen voorwaarden vooraf.Mensen laten altijd een segment van zich zien. Mensen behoeven niet alles te vertellen. Bedenk dat je eigen vermogen ook beperkingen kent. Hulpverlening betekent dat jij je bloot stelt aan datgene wat de ander jou aandoet. Je dompelt je in de wereld van de ander. Laat je niet leiden door eigen vooronderstellingen en vooroordelen. Je wordt geacht te emigreren naar de wereld van de ander. Dat betekent niet dat je het gedrag van de ander moet goedkeuren. Vergelijk de Presentietheorie van Prof Dr Andries Baart Je wilt de ander leren verstaan. Wees daarom terughoudend in het interpreteren van de situatie van de ander. Je moet altijd meer geinteresserd zijn in de mens dan in de druggebruiker,de illegaal,de crimineel of gestoorde Probeer je in het kwade,het kapotte,het gestoorde en het zieke te verbinden met de ander. Kies voor de non-problem solving attitude.Leer dat je niet alle probloemen kunt oplossen. Je moet leren kijken door de bril van de ander naar dewereld. Dus niet door je eigen bril.Je moet geraakt worden door de pijn,de schuld,de schaamte van de ander. Als jood,christen,moslim,humanist kun je kiezen voor een gemeenschappelijke spiritualiteit: respect voor de ander,niet berusten in armoede,rechtvaardig handelen,geen wraak nemen,omzien naar de verdrukten, niet geloven in het recht van de sterkste,de slimste en gezondste mens maar geef ruimte aan compassie en solidariteit. In het werk zijn MAKEN en LATEN van belang.Soms zul je zelf voorstellen doen t.a.v. hulpverlening,. Soms zul je het initiatief overlaten aan de ander.
Laten we niet vergeten dat maatschappelijke uitsluiting gepaard gaat met burokratische bemiddelende insluiting door hulpverleners. Die burokratische insluiting gaat gepaard met vergaande en langdurige administratie(dus minder tijd voor de mensen),het opslaan van mensen in de computer,Mensen moeten worden gevolgd. Toezicht en controle zijn belangrijk. Mensen mogen vooral niet shoppen en worden opgeborgen in dossiers die hen voortdurend achtervolgen. Dat wordt bevorderd door het productdenken,dat aangewakkerd wordt door de markt. Onthoud altijd:hulpverlening is een beraad dat beide partijen aangaan.In dat beraad partciperen beide partijen.
Accepteer de absurditeit van het leven, de ongerijmdheid en onoplosbaarheid. Laat hulpverlening een bondgenootschap zijn. Schep in de wereld van de arrogantie van deskundigen,de uitsluiting,de marginalizering,en het isolement terreurvrije ruimten waar mensen terecht kunnen en zich thuis voelenHet oerverlangen van de mens naar de nabijheid van de ander wordt niet uitgeblust. Er zijn voor de ander op een aandachtige wijze. Alles draait om een goede en nabije relatie. Respecteer de waardigheid van de anderDe ander moet voluit in tel zijn. Schrijf niemand af. Ga altijd liefdevolle en zorgzame betrekkingen aan. Wees weerloos en moedig naar de ander toe. Sluit aan bij de leefwereld en levensloop van de betrokkenen. Trek met elkaar op Stem af in openheid.Doelen liggen nooit vast,kies een open agenda en laat je verrrassen.
Belangenbehartging betekent dat je keuzes maakt. Politiek is onvermijdelijk. Bij druggebruik moet je je afvrage n of verbod wel altijd heilzaam is.Het asylbeleid moet breed europees gedragen worden,het gaat om mensen. Bij illegalen die hier al meer dan 20 tot 40 jaar zijn moet je afvragen of de huidige IND nog wel op zijn plaats is. Bij daklozen moet je je afvragen of dat uitroeibaar is.Altijd raken er weer mensen dakloos.Je moet zoiets niet ontkennen. Het is triest maar de mensen kunnen slecht omgaan met afwijkende mensen.Die moeten weg. Vrees voor deze mensen leidt tot racisme.Dat verklaart ook het anti Europagevoel.Bij ons is de PVV daarvan een voorbeeld:moslims,Roemene,Bulgaren worden weggekeken.
Tenslotte nog drie citaten ter afsluiting:
uit GOD pg 182 en 183 (van Freek de Jonge onderaan 182 tot en met 183
uit GOD pg 187/188 het verhaal over Boudewijn en op pg 325 over Foucault (na het midden)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *