Archief van
Categorie: Agenda

Reis naar Tiblisi

Reis naar Tiblisi

Van 26 mei tot 2 juni verbleven we met enkele Rotterdamse kunstenaars (Els, Elly, Medea, Alex, Lynda en Cris) in Tiblisi, de hoofdstad van Georgie om daar met Georgische kunstenaars tezamen te exposeren. DE reis was mogelijk door de inzet van Marc en Nino en Amiran met zijn familie. Men had een theather gehuurd en een goedkope huisvesting in een hotelachtige voorziening. De sfeer in de groep was uitstekend. Zelf was ik in staat relaties te onderhouden die in het verleden werden opgebouwd. Zo bezochten weer de vertegenwoordiging van de vluchtelingen in het hotel aan het Tiblisi meer. Dat was een warme en hartelijke ontmoeting met het genieten van een lekkere maaltrijd. Ook de arts die ons vroeger ondersteunde was present. DE mensen doen hun best om te overleven wat niet altijd meevalt nu de lari is gedevalueerd. Hun tuinen liggen er nog bloeiend bij. Terugkeer naar hun land Abchazie waar ze 25 jaar geleden werden verdreven zit er nu niet meer in. De relatie met Rusland is koel.Verslechtert verder niet.Lidmaatschap van EU en Navo zal lang op zich laten wachten. Ik heb nog een paar toespraakjes gehouden met een toast op familie,overledenen,de toekomst. De kunstenaars hadden nog een extra programma zodat ik tijd had voor andere zaken.Wel heb ik de opening gehouden met een toespraak over het thema “Feeling at home”Er was goede belangstelling. Tijdens de opening zat ik op een bank vanwaar ik het uitzicht had op de Maasvlakte van Els. In oud Tiblisi confereerde ik in een restaurant met Amiran over zijn zaken. Dat doen we al vele jaren.Hij is goed voortuitgegaan.Een creatief man die met zijn vrouw en schoonzuster de zaak runt.Hij heeft een eigen bedrijfshal war hij fietsen,speelgoed etc verhandelt. Jarenlang runde hij ook een projerct voor straatkinderen.Jarenlang verhandelde ik sieraden en kleinpoden door kinderen gemaakt. Amiran kan op kerkelijk gebied geen club vinden waar hij zich thuis voelt. Hij is nu buitenkerkelijk maar toch geinteresseerd in geloofsvragen.Volgens afspraak stuur ik hem al jaren bijbelstudies toe. Tijdens een barbercue buiten de stad in de bergen lichten we de bijbelstudie toe.Amiran heeft goede vragen overr de relatie met moslims en de overwinning van dood en onheil(de zeer zal er niet meer zijn). We bezoeken nog het grote kruis in de bergen vanwaar een prachtig uitzicht op Tiblisi.Een intiem orthodox kerkje trekt onze aandacht. Tijdens hitte bood ons hotel afkoeling.Het hotel lag in drukke omgeving(winkels,restaurants en cafes). Het was goed oude vrienden te ontmoeten die voor zon trip onmisbaar zijn.Marc nog altijd in dienst van het IOM verleende ons weer onschatbare diensten. Vanuit de SOS heb ik de mensen die we vroeger ondersteunden nog de zelfde bedragen toegekend. Welvaart blijft betrekkelijk.
Met dankbaarheid denk ik terug aan de harmonische groerp met vel humor en genegenheid voor elkaar. Grote dank aan Marc,Amiran en hun echtgenotes die zo voortreffelijke diensten bewezen.

Genomineerden Beste Rotterdamse Boek 2009 bekend!

Genomineerden Beste Rotterdamse Boek 2009 bekend!

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert Bibliotheek Rotterdam de prijs voor het Beste Rotterdamse Boek. Dit jaar komt de prijs voor het eerst tot stand in samenwerking
met dagblad Metro. Vanaf 22 januari kunnen boekenliefhebbers hun stem uitbrengen voor het Beste Rotterdamse Boek van 2009.
De genomineerden voor het Beste Rotterdamse Boek 2009 zijn:
Alle ballen op Heintje van Hugo Borst (Nieuw Amsterdam)
Afri van Jutta Chorus (Uitgeverij Contact)
De man en zijn fiets van Wilfried de Jong (Uitgeverij Podium)
Botsauto door Rotterdam van Sander de Kramer (House of Knowledge)
Zonder noorden komt niemand thuis van Nelleke Noordervliet (Uitgeverij Augustus)
GOD van Hans Visser (Uitgeverij Lemniscaat)
Van 22 januari tot en met 8 maart 2010 kan iedereen zijn stem uitbrengen op
www.besterotterdamseboek.nl.
Op donderdag 11 maart wordt tijdens een feestelijk avondprogramma in het Bibliotheektheater tenslotte bekend gemaakt wie er met de Metro-publieksprijs voor het Beste Rotterdamse Boek
2009 naar huis gaat.
Waar: Bibliotheektheater, Hoogstraat 110 te Rotterdam
Tijd: 20:30 uur
Entree: € 5,- (50% korting met Club Metro-pas)
Reserveren: kaartverkoop@bibliotheek.rotterdam.nl / 010-281 62 58

Boekpresentatie: Hans Visser ‘GOD’

Boekpresentatie: Hans Visser ‘GOD’

BoekomslagHans Visser, voormalig dominee van de Pauluskerk en Perron Nul, in gesprek met Annemiek Schrijver, tv-presentatrice van de IKON. Thema: Geloof en kerk op gespannen voet. Aanleiding: het nieuwe boek van Hans Visser, getiteld GOD. Met een gesproken column van Taco Noorman, dominee van de Laurenskerk, en filmbeelden van Hans Visser in Nederland en Indonesië door Seema Ouweneel. In ‘GOD: Soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt’, schrijft Visser uitvoerig over de geloofscrises en worstelingen in zijn leven – conflicten met gezagsdragers, zijn polygame levenswandel – die van grote invloed zijn geweest op zijn werk. Hij weet uit eigen ervaring wat het is, het menselijk tekort. Vanuit dat besef heeft hij zich als dominee van de Pauluskerk en Perron Nul altijd ingezet voor de machtelozen en marginalen: daklozen en verslaafden, vluchtelingen en illegalen, seksuele minderheden  U bent van harte welkom op
zaterdag 19 december van 14:00 tot 16:00 uur in het theater in de kelder.Selexyz,  Lijnbaan 150,  Rotterdam

Stichting Ondersteuning Stemlozen(S.O.S.)

Stichting Ondersteuning Stemlozen(S.O.S.)

Stichting S.O.S.(Stichting Ondersteuning Stemlozen)

Correspondentieadres: Boompjes 582 3011 XZ Rotterdam tel. 06 53 83 09 20.

De stichting schenkt aandacht aan mensen, groepen en problemen die in vergetelheid raken,niet kunnen rekenen op brede steun in de samenleving,over het hoofd gezien worden, soms met minachting bejegend.

We kunnen niet alles verwachten van een overheid die alles plant van wieg tot graf. Het gaat veeleer om samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke en politieke partijen, bedrijfsleven en overheid, waarin afzonderlijke burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

De notarisacte 1345401 PW vermeldt als doel:
1a. Het behartigen van materiele en immateriele belangen van individuele mensen en groepen van mensen,die bij voorbeeld doch niet uitsluitend ten gevolge van verslaving aan dranks en drugs, seksuele voorkeur of anderszins niet kunnen rekenen op brede steun in de samenleving,in vergetelheid dreigen te geraken, door overheid en maatschappelijke instanties over het hoofd worden gezien en soms met minachting bejegend,en het schenken van aandacht aan maatschappelijke en andere problemen, welke een gevolg kunnen zijn van het vorenstaande of daarmee verband kunnen houden.

b.het verrichten van alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van cursussen en lezingen,het organiseren van evenementen,het verschaffen van huisvesting aan personen die tot de doelgroepen van de stichting behoren, alsmede alle overige wettige middelen.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel Rotterdam ingeschreven onder dossier nr.24458198.

In de huidige praktijk houden de medewerkers zich bezig met opvang van illegalen,bezoek aan mensen in gevangenissen en klinieken,bezoeken aan huis,,het beleggen van cursussen,het participeren in akties(zoals Sloop de Muur),het beleggen van evenementen die stemlozen versterken..

Het gaat om kleinschaligheid. De Stichting mikt niet op grootschalige voorzieningen.

Momenteel houdt de stichting zich bezig met de volgende projektjes:opvang van illegalen en mensen in ernstige sociaal/psychische problemen, huisvesting van deze groep bij Humanitas, bezoek aan mensen in detentiecentra en TBS klinieken, het beleggen van evenementen zoals bv op vrijdagavond 30 oktober in het bibliotheektheater van Rotterdam om 20.00,( De Nacht van de Enkeling) het beleggen van kursussen, participatie in de aktie “Sloop de Muur” en incidentele hulpverlening/doorverwijzing met telefonische hulp en bezoek aan huis.

UITERAARD IS ONZE STICHTING ONTVANKELIJK VOOR UW GIFT(ONZE STICHTING HEEFT HET ANBI MERKTEKEN)

 

Baniknummer (ING) 48 71 159 t.n.v. STICHTING ONDERSTEUNING STEMLOZEN(SOS)

TE ROTTERDAM

(S.O.S.)

Opgesodemieterd

Opgesodemieterd

zondag 6 april aanvang 14.00 uur.

Theater “t Kapelletje, vd Sluysstraat 176, reserveren 010-4667778

De Melodieuze Monologen Matinee

Te zien is oa:

“Opgesodemieterd” door Rien Gielbert (over Hans Visser)

Maand van de Filosofie

Maand van de Filosofie

Vrijdag 4 april 16.00 uur -18.00 uur

In de kelder van Selexyz Donner in Rotterdam.

Landelijke Opening van de Maand van de Filosofie.Thema 2008: De Stad.

Met Joep Dohmen, Henk Oosterling,
Hans Visser en Taco Noorman.

www.donner.nl

Laatste kerkdienst

Laatste kerkdienst

Zondag 1 juli 2007 wordt de laatste kerkdienst in de Pauluskerk met voorganger ds Hans Visser gehouden.
Aanvang 10.30 uur (tot 11.30 uur)
Na afloop wordt er koffie geschonken in de hal. Iedereen is welkom.

Laatste open dag

Laatste open dag

Op zaterdag 30 juni is er de laatste Open Dag van de Pauluskerk. Aanvang 11.00 uur tot 17.00 uur.
Er wordt op een waardige manier afscheid genomen van de kerk. In augustus wordt de kerk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe Pauluskerk.
De gehele dag zijn er optredens. In de hal is er een kunst en boekenverkoop. Door de verhuizing naar de noodkerk zijn de boeken en de schilderijen van het Open Atelier extra voordelig!