Archief van
Categorie: SOS

De SOS wenst u…

De SOS wenst u…

SOS WENST U PLEZIERIGE FEESTDAGEN TOE

STICHTING ONDERSTEUNING STEMLOZEN(SOS)
Boompjes 582
3011 XZ Rotterdam
Banknummer NL92INGB0004871159
Rotterdam, 4 december 2013

Lieve mensen,
Nog hartelijk dank voor uw medeleven waardoor we het hoofd boven water konden houden. Onze Somalische vrienden volharden in hun arbeid. Zij helpen mensen onbegrijpelijke brieven van allerlei instanties te lezen en hen de weg te wijzen in het labyrinth van hulp-verlenende instanties. Onze Somalische vriend op Heyplaat overleeft nog steeds. Het valt niet mee alleen van een uitkering te leven. Ook hij is gezakt door de armoedegrens. De Doucegroep maakt het goed. Ze komen bijeen en wisselen van gedachten. We behandelen vaak artikelen uit het tijdschrift voor seksuologie. Een van onze mensen,IVO, doet deze maand mee aan het programma ANDERE TIJDEN van de VPRO. Met onze illegale vrienden blijft het tobben. Dossiers van rechtszaken zijn vaak bezijden de waarheid en maken mensen moedeloos. Met sommigen van hen hebben we onlangs bij de NAS Sinterklaas gespeeld. Je ontmoet elkaar eens in een andere wereld. Helaas tijdelijk. Onze pedofiele vrienden ontmoeten we regelmatig in de klinieken. Het gaat wat beter met hen. Een van hen zal mij deze maand onbegeleid mogen bezoeken(en dat na 18 jaar).We proberen ook hen praktisch bij te staan bij hun huisvesting. We deden nog mee aan een IKON uitzending. Het was weer als van ouds. Iemand bedreigde mij zodat ik weer onder bewaking me kon laten afvoeren in mijn eigen auto. Uiteraard bezoeken we regelmatig mensen van wie ons sommigen ontvallen door overlijden. De crematies van Sylvia de Jong en Nico Kerker waren ontroerend.
Wij wensen u goede feestdagen toe en hopen dat u ons zult blijven gedenken.

Namens het bestuur Alma Kikkert, Nico Binnendijk en Hans Visser

SOS document 1

SOS document 1

STICHTING ONDERSTEUNING STEMLOZEN(SOS)

Boompjes 582 3011 XZ Rotterdam

mobiel 06-53830920 Rotterdam,11/6/13

Beste mensen,

Het werk gaat gestaag verder. Onze Somalische vrienden zetten hun hulpverleningsproject voort.Allerlei problemen doen zich voor.Van verblijfsproblemen tot financiele problemen(bv het niet betalen van openbaar vervoer wat leidt tot een regen van aanmaningen).Op Heyplaat zal onze Somalische vriend de laatste bewoner van dat oude dorp worden.Hij woont nu in een park).Door de krisis geschiedt de nieuwbouw van Heyplaat in traag tempo.We werden ook geconfronteerd met ouder wordende kinderen die jihadstrijder in Syrie willen worden. Voorbeeldig hoe oudere moslims in hun wijsheid hiermee omgaan. Er is momenteel ook een Somalier die opereert als een maatschappelijk werker in spe. Ik heb inmiddels leuke ervaringen met hem.Zo loste hij een eneco schuld op en hielp dakloze mensen. Zo’n jongen is goud waard. Het regelmatige bezoek aan circa 50 personen wordt voortgezet.Helaas overleden enkele mensen.Ziekten als kanker teisteren mensenlevens.Met oud koster Teus bezochten we drie mensen in Antwerpen en Zeeuws Vlaanderen. Met ons bestuurslid Alma bezoeken we enkele pedo’s in klinieken. Een van hen gaat vrij komen.Daar moet veel werk voor verzet worden. Onlangs ben ik eens ontploft toen een psychiater een oordeel velde zonder ooit met betrokkene te hebben gesproken.Ik sloeg op tafel en verhief mijn stem. Gelukkig is het oordeel van tafel. Met een zekere regelmaat vragen mensen met pedo achtergrond een gesprek aan huis. Ik deed mee aan het congres van psychiaters in het voorjaar van dit jaar in Maastricht. .Op voorstel van Prof Dr Odile van den Heuvel deed iki mee aan dit congres waar ik een neurotheologische inbreng had.Zo heeft mij website een eigen leven. Op verzoek van regiseuze Laura Dolron deed ik mee aan twee religieuze avonden in het Spuitheater (Den Haag) en Frescati(Amsterdam).Het medeoptreden van mijn collega Rabbijn Tamara Benim was geweldig.Uiteraard steunen we nog 5 illegalen. Moeizaam en frustrerend.

Wat de financien betreft verwachten we het rapport van Eiko Smid. In juli zet ik het op mijn website(www.domineehansvisser.nl) of u vraagt mij een exemplaar.

Het lukt tot op heden om het hoofd boven water te houden.Maar we behoeven wel uw medeleven voor de rest van dit jaar.Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Met hartelijke groet namens ons bestuur,

Hans Visser

Stichting Ondersteuning Stemlozen Rotterdam Banknummer 4871159 (Ambi status)