De Calvinistische Familie

De Calvinistische Familie

Rom.3:9-30

We leven in een land met een diversiteit aan protestantse kerken. We kennen de PKN,De Hersteld Hervormden,de gereformeerde gemeenten.Ze behoren allemaal tot de Calvinistische familie Vandaag houden we ons bezig met familiezaken. Onze gesprekken vangen aan met de Romeinenbrief. Het Calvinisme is beroemd geworden door de leer van de praedestinatie. Ik kies voor God maar besef dat God gelijktijdig voor mij gekozen heeft. Ik verwerp God maar dat is niet mijn prestatie.Tegelijktijdig heeft God mij verworpen. Niemand is rechtvaardig. Mensen verkeren door eigen schuld in ellende. Ellendig is uitlandig,in ballingschap. Mensen zondigen. Ze missen de boot. Ze stellen God teleur. Het verhaal van Adam en Eva schildert de zonde. De mens daagt God uit door ook van de boom te eten. De mens wil als God zijn. Hier is sprake van een grensoverschrijding. Dat leidt tot een breuk tussen God en mensen. Mens zijn wordt zo een verloren zaak. Maar God laat Zijn Woord vlees worden in Jezus Christus. Hij wordt de middelaar.Jezus is God maar ook mens. Christus is radicaal. Hij maakt de wet van kracht. De mens wordt ontmaskerd als opstandeling tegen God en hater van zijn naste. Christus wordt middelaar tussen God en mensen. Christus is mens om plaatsvervangend de weg van het kruis te gaan. Paulus diept de betekenis van Jezus kruisdood uit. Jezus draagt de toorn van God.Hij wil de relatie met God repareren. Jezus voelt zich zelfs door God verlaten. Hij sterft en het voorhangsel van de tempel scheurt van boven naar beneden.Jezus voltoot de relatie tussen God en mens. Hij is nu de enige hoogepriester geworden. Jezus als middelaar voldoet aan Gods gerechtigheid. God wekt hem uit de dood. De opwekking uit de dood leidt tot een nieuwe schepping. Het is als met Abraham en Izaak. Op het kritieke moment zal God zich zelf een lam ten brandoffer voorzien. Christus heeft de rol vervuld als profeet,priester en koning. Paulus legt uit dat het geloof in Jezus Christus de basis is van de rechtvaardiging. Er geschiedt vergeving uit genade. Een nieuw verbond wordt opgericht. God en mens beginnen een nieuwe geschiedenis. Niemand is rechtvaardig.Niemand doet wat goed is. Door het geloof in Jezus Christus geschiedt rechtvaardiging. God ziet ons aan in Jezus Christus. Genade is het laatste woord. Paulus getuigt dat Gods genade genoeg is. De eerste vrouw van mijn vader overleed op jonge leeftijd aan kanker.Dat was zwaar maar ze vertelde dat ze woorden van Paulus gehoord had:Mijn genade is u genoeg. Geloof wordt ervaren in de ziel van de mens. Het gaat om bevinding,ondervinding,zekerheid. Niemand kent God alleen door het Woord.Maar hij moet God in zijn hart hebben door bevinding en erkenning. Zonde chaotiseert de schepping. God sprak :er zij licht mar de mens verkoos duisternis. Jezus als middelaar rechtvaardigt zich zelf tegenover God en mensen. Hij wordt tot weg,waarheid en leven. De kruisdood is verzoeningsvol.Dat impliceert een totale omwenteling. Heb je vijanden lief,overwin het kwade door het goede,wees barmhartig als de Samaritaan. Het familiegesprek gaat over zware onderwerpen. Maar de verschillen tussen al die groepen en kerken moeten niet overdreven worden. Calvijn heeft goed geluisterd naar Paulus. Niemand is rechtvaardig. Christus maakt ons bewust van onze zonde die hij heeft gedragen. Genade is en blijft het laatste woord. Maar er is nieuw leven.Wie geleid wordt door Christus geest kan goed doen. Vergeving en verzoening scheppen nieuw leven. Je behoeft niets te presteren.Je geloof alleen. Je kiest voor de middelaar.Dat rechtvaardigt je.God ziet jou in Christus aan. Het Woord is vlees geworden. In ons hart heerst de genade.Bevinding is belangrijk Hoe ervaar je het geloof in je binnenste.Dat schept harmonie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *