De grande finale | Anton Wessels

De grande finale | Anton Wessels

De wezenlijke vraag die ons al bezighouden is: wat wordt er allemaal met apocalyptische tijden in Bijbel en Koran in werkelijkheid bedoeld.

God heeft zichzelf barmhartigheid voorgeschreven. En wij hebben jou (Mohammed) slechts daarom met de openbaring gezonden om mensen in de wereld barmhartigheid te bewijzen. Dus de vroege volgelingen van Mohammed identificeerden zich in de eerste plaats als gelovigen, die zich waarachtig aan God hadden toevertrouwd, in die zin moslim waren en niet alleen maar het label moslim droegen. Islam betekent: overgave aan God, Hem toe te behoren. Abraham is het model waarop moslims, joden en christenen zich dienen te blijven ori├źnteren. De koran spreekt nadrukkelijk van God als de koning. Het gaat er in de Koran om: in een God te geloven en recht te doen.

Wie is de zoon des mensen? Het is in het Aramese taaleigen geen messiaanse titel, maar eenvoudigweg een aanduiding van een menselijke gestalte, eenvoud die het kenmerk van het ware is. Mensenzoon: is een Semitische uitdrukking, die op zich zelf genomen niets meer uitdrukt dan gewoon mens, iemand De mensenzoon ontvangt uit Gods hand de koninklijke heerschappij. Dus mensenzoon wil zeggen: elk mens, man of vrouw, is geschapen om plaatsbekleder van God op aarde te zijn.

Het doel van Gods vergelding is om de orde van zijn gerechtigheid te herstellen, te voltrekken. Het gaat niet om een oproep tot onredelijke wraak.
Barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
Gods barmhartigheid betekent dat: Ik ben God en geen mens.

Reacties zijn gesloten.