De redder is de schepper

De redder is de schepper

Waar komen wij vandaan? De evolutieleer leert ons dat.De oermens begroef reeds zijn doden en maakte vuur. Vroeger bedachten volkeren hun scheppingsverhalen. De joden namen kennis van deze verhalen.Zij maakten een eigen verhaal.Ze gaven een theologische betekenis aan hun verhaal,. De verschillen met andere verhalen zijn opvallend. Het babylonische scheppingsverhaal Enuma Elisj verhaalt ons van de god MARDOEK die mensen maakt om de goden te dienen. De rebel Kingu wordt veroordeeld.Uit zijn bloed en botten maakt Mardoek de mens. Bloed en botten worden met klei vermengd en Marduk spuugt er op.Daar is de mens in wie zich het geweld van Kingu zal voortzetten. Het menselijk ras is opstandig en gewelddadig. Geweld zit in ons bloed. DE mens is een slaaf van de goden. Mensen zijn geroepen hun plicht na te komen in het handhaven van de goddelijke orde. In de bijbel schept God hemel en aarde. De aarde was woest en ledig.Duisternis lag op de vloed maar Gods Geest zweefde over de wateren. Gods blijkt nu doorslaggevend . God zeide :er zij licht en er was licht. God schept door het Woord.Dat Woord komt uit zijn mond en keert niet ledig tot hem terug.Het Woord volbrengt wat Gods behaagt en doet waartoe God het zendt. In de bijbel maken wij kennis met God als Redder.Hij redt het volk Israel uit Egypte.De Redder ontpopt zich ook als Schepper. In ons bestaan zit zin. Mensen zijn ergens voor bedoeld.De mens wordt geschapen naar Gods beeld.De mens is bedoeld als medewerker van God.De mens doet mee aan de schepping. Wat niet is wordt door God tot aanzijn geroepen. Wat God schept is goed en schoon en beantwoordt aan de bedoeling ervan Zoals gezegd is het Woord doorslaggevend. God is Redder en spreekt tot de mensen in Mozes:ik zal er voor jullie zijn. Het Woord volbrengt waartoe het gezonden wordt. Dat Woord is zichtbaar geworden in Jezus. Hij is het beeld van God.

Ik vroeg reeds : Waar komen wij vandaan. Mensen hebben een lange voorgeschiedenis. In onze ziel hebben wij God gevonden of God vond ons. We hebben deze God ingevuld met de inhoud van de bijbel. Deze God vinden we terug bij Israel en Jezus. God ontpopt zich als Redder.Jezus de Redder van Godswege wordt in de kerstnacht geboren. De Redder b ekent zich tot de schepping.

Schepping is niet altijd redding. De schepping kent gruwelijke kanten. Toch manifesteert God zich als betrokkene in die schepping. Hij gaat niet op de vlucht voor het kwade,de chaos,het duister. God is en blijft het Licht. Hij leidt mensen door het duister heen. Wij kunnen ook godverlatenheid ervaren. Het is jammer dat mensen Gods afschrijven of vervangen door iets of iemand anders. God zoekraken is jammer. God is ons nabijgekomen in Jezus.Hij was mens onder de mensen. Schepping is veelkleurig,mooi en afstotend. Toch geloven wij dat God de schepping bemint. Niet zo dat alles overeenkomt met Zijn Wil. De mens speelt een eigen rol.Dat is opbeurend of afstotend.Maar God wil de schepping vernieuwen. Dat is de rol van Jezus. Aan Hem is de schepping onderworpen. Jezus vernieuwt de schepping. Het zal allemaal niet volmaakt worden. Er is ondergang,dood en verderf. Maar toch verlaat God ons niet.Hij blijft trouw. Hij laat de mensen niet los. God spreekt nog altijd.Zijn Woord is het geheim van de schepping. Er zij Licht en er was Licht. God zelf is en blijft het Licht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *