Een beetje Spinoza kan geen kwaad

Een beetje Spinoza kan geen kwaad

Indrukwekkend..Een beetje Spinoza kan geen kwaad

n.a.v. Handelingen 16:22-28

Indrukwekkend is de rede van Paulus voor de Areopagus in Athene. Dat is een staaltje van zendingskunst. Het gaat allereerst om respect voor de mensen met andere religie en geloof. Hij introduceert de onbekende God die hij heeft aangetroffen in Athene. Het gaat Paulus om de God die leven en adem geeft. God laat zich vinden en mensen vinden Hem al tastend. God is niet ver van ons.In Hem levenwij,bewegen wij ons en zijn wij. Wij kunnen hiervan leren in een cultuur die God loslaat. Steeds minder mensen geloven in God. We begrijpen soms niet waarom onze kinderen God en kerk loslaten. Dat vraagt ook om een zendingskunst als bij Paulus. Damasio die ook gefascineerd werd door Spinoza leert ons dat onze gevoelens het theater van onze geest bevolken. Religie komt volgens hem voort uit onze gevoelens. Een beetje Spinoza blijft ons inspireren en doet ons geen kwaad. We leven in een oneindige werkelijkheid.Er is slechts een substantie. Buiten God bestaat niets en alles is vol van God. Alle dingen zijn in God en verblijven in God. Liefde tot God is liefde tot de wereld. God brengt alles noodzakelijkerwijs voort.Hoewel ik mij niet niet kan verenigen met de totale Spinoza stel ik toch een overeenkomst met Paulus vast.Wij zijn in God.God is in ons. Daarom geloven we in God als schepper. Door God zijn alle dingen geworden.God bepaalt alle dingen volgens natuurwetten.Daaraan onderwerpt hij zich zelf. Wij hebben de neiging God tot een tovenaar te maken,die natuurwetten kan uitschakelen. God moet ingrijpen naar het ons uitkomt. Maar zo zit God niet in elkaar. Wij zijn in God en God in ons. Van de oneindige macht van God in dit universum zij wij afhankelijk. God is oergrond van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid. God is het oerlicht.Ons verstand is een vonk van dat licht. Paul Tillich leerde ons dat God het zijn zelf is,de zijnsmacht. God is de scheppende natuur. Spinoza was zijn tijd ver vooruit.Laat ieder denken wat hij wil en zeggen wat hij denkt. In een gedicht van Gorter opgedragen aan Spinoza lezen wij:O God die in alle hemelen zijt,die op de bergen en in de valleien staat,die over de vlakte u spreidt.Gij die het zonnelicht des morgens opheft en het des avonds in de zeer begraaft.Gij die in het schemerlicht onder de starren zweeft.Gij die woont op de wangen van het kind en in de plooien van der moeder kleed.Gij die zijt in de verborgenste gedachten!
(vergelijk Henri Knop)
God de schepper en verlosser in ons.Christus die van God tot ons komt wil ook in ons zijn..In Christus zijn.Dat is het eeuwige leven. God behoeft niet bewezen te worden. God is met ons.Immanuel. Dat is troost en bemoediging. God tovert niet. Er zij onherroepelijke dingen zoals honger,oorlog,armoede ,dood en ziekte. God staat daar niet buiten maar nodigt ons uit onze taak te vervullen zoals we van Christus leerden. Een mens bestrijdt honger,schaft oorlog af,berust niet in armoede en ondersteunt de zieke. Zo wil Christus in ons zijn. Christus is het vleesgeworden Woord.Dat Woord gaat van God uit en keert niet ledig terug.Het volbrengt waartoe God dat Woord zendt. Dat garandeert niet altijd wat wij wensen. . Christus werd vermoord. Maar God wekte hem uit de dood. Voor de meeste Atheners is dat onacceptabel. Maar Paulus persisteert en wint zelfs enkele aanhangers. Wij leven in een immens universum.Wie zijn we eigenlijk?Raken we niet verdwaald?Neen,God is in ons,bij ons.Wij bewegen ons in Hem.God is in ons. Dat geeft rust. Ik kan de wereld aan. God is in en met alles. Wat er ook gebeurt.Alles gaat door.God begeleidt. Stelliger is zonde,onwil van mensen die niet gehoorzamen aan God en hun eigen gang gaan. We kunnen God ontkennen. Maar we houden vast aan Paulus,Spinoza en Tillich.Tillich schreef ens over de moed om te zijn. Dat hebben we te danken aan God waaraan de mens deel heeft.In het theater van mijn geest zing en bid ik tot God.Hij is de grond onder mijn voeten.Ik durf er tegen aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *