Geloven in zwijgende God

Geloven in zwijgende God

Zwi Kolitrz vangt zijn boekje aan met de woorden:ik geloof in de zon ook als deze niet schijnt,ik geloof in de liefde ook als ik deze niet voel, ik geloof in God ook als Hij zwijgt.

Het gaat om een stervende jood in het getto van Warschauw.Hij neemt deel aan een hopeloos gevecht met de Duitsers. Joden hebben zich verschanst in een woonblok dat ze te vuur en te zwaard verdedigen. In zijn blok zijn de meeste mensen gedood. Het gevecht is in de laatste fase. Hij zal ook sterven. Op de grond schrijft hij zijn testament dat hij straks zal stoppen in een flesje tussen de reeds geblakerde stenen. De dood zal voor hem een verlossing zijn. Hij heeft nog twee flesjes benzine die hij op de Duitse tanks kan gooien. Hij was met zijn gezin de bossen ingevlucht. De nachten waren goed. Maar overdag trokken de Nazi’s met hun spervuur door de bossen. Zijn gezin werd uitgemoord en hij zelf werd overgebracht naar het getto. De joodse man worstelt met God. Hij voelt zich als Job: naakt keer ik terug naar de aarde,naakt als de dag dat ik ben geboren. De joodse man gelooft in de God van Israel ook al heeft deze God alles gedaan om hem het geloof in God te ontnemen. Hij bemint de Thora.Dat is de echte levenswijze. Waar zijn de grenzen van Gods geduld. Hij houdt aan God vast. Nu het huizenblok aan flarden wordt geschoten lijkt het wel dat God alles doet om hem niet te laten geloven.. Hij komt te sterven. Eeuwig zij geloofd de God van de doden, De God van vergelding,de waarheid en gerechtigheid die binnenkort zijn gezicht aan de wereld zal laten zien en met zijn almachtige stem de funderingen van de wereld zal laten beven. SJEMA ISRAEL,hoor Israel :De Eeuwige is onze God,de Eeuwige is een, De Eeuwige is uniek. In jouw handen,God,leg ik mijn ziel. Wie is God. Geen afgod of noodlot. Nietr de god van Himmler die zijn toevlucht zocht in de Germaanse goden,die kracht moesten geven aan de Duitsers. Neen,wij spreken over de God die Zijn Naam heeft geschonken aan Mozes:IK ZAL ER VOOR U ZIJN. (vergelijk Exodus 3 en Deuteronomium 6) Dat is de grondslag van onze hoop die uitziet naar de toekomst. Ook als de nacht neerdaalt. Hoop impliceert dat het Licht zal overwinnen. Hoop op basis van Gods Naam geeft kracht. Deze hoop wordt niet weggestemd door alles wat gebeurt. Mozes gelooft in het beloofde land ook al moet hij 40 jaar in de woestijn rondzwerven. Jezus predikt het Koninkrijk van God dat deze aarde zal vervullen. Mozes verzet zich tegen oppositie.Hij biedt weerstand aan de afgoden en het noodlot. God draagt toch die Naam:IK ZAL ER VOOR U ZIJN. Maar de weg van God gaat door het lijden. Jezus ko mt van God om als rebel tekeer te gaan tegen hebzucht,machtswellust. Hij komt op voor armen en zieken. Het Koninkrijk van God komt nog niet.Hij wordt gekruizigd. Hij sterft in Godverlatenheid. God staat daar niet buiten. Ook God lijdt mee. Het is de opstanding die weer licht brengt. De discipelen worden uitgezonden om van het licht te getuigen. Sommigen worden gedood,gemarteld en gevangen gezet. Ook zij hebben ervaren dat God er niet altijd is. God zwijgt. Ook gelovigen ervaren :God waar ben je toch??? In de kanker,het geweld,in rampen. Een vliegtuig stort neer. Het lijkt wel alsof God slaapt. Is God dan toch een noodlot dat blindelings toeslaat. Neen,God is bij ons ook als het stik donker wordt. Hoor Israel,God de Eeuwige is EEN. Hij kiest voor de mensen maar dompelt zich ook in het lijden. Christus sterft maar staat op. De doden zullen leven. Getto’s waar de ruines worden opgeruimd verdwijnen. Het donker wijkt. Het Licht overwint. Blijf hopen tegen beter weten in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *