In Memoriam Wout

In Memoriam Wout

Lieve Gerry, kinderen,kleinkinderen en achterkleinkind, lieve familie, vrienden en kennissen

Wij zijn bij elkaar om afscheid te nemen van Wout die ons is ontvallen. Zijn leven was rijk gevuld. Ik leerde Wout kennen in het gezelschap ATOMIUUM (ontmoetigsplek van wetenschappers, theologem, filosofen et.) Geloven en weten ontmoeten elkaar in gesprek, botsing, wrijvin g, konflikt maar ook begrip voor elkaar.. De mens blijkt the mind of the universe. Wout en ik waren afkomstig uit totaal verschillende werelden. Maar we konden elkaar verstaan. Bij de kerkdiensten voor Chinezen waar Gerry trouw kwam dook Wout ook op. Wout en ik rekenden ons tot de randgelovigen. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Er moet diep worden nagedacht. Ik heb een fragment uit Prediker voorgelezen. Hij heeft altijd een goed woord voor twijfelaars, sceptici en mensen die blijven doorvragen. Wees zuinig met woorden. God is in de hemel en jij mens op aarde. Dat is kritiek op het gebed Wout en ik leerden God niet langer metaphysisch te verstaan. Er is geen sprake van boven natuurlijk ingrijpen van God. Wij mensen zijn op aarde Onze werkelijkheid is een eenheid in die zin dat alle dingen uit de zelfde bouwstenen bestaan. Ik moet God verliezen die van buitenaf ingrijpt. God maakt deel uit van onze werkelijkheid. God is de dragende grond van mijn bestaan. Zoals de stilte een sonate mogelijk maakt en het witte papier een tekening draagt zo denken wij over God als grond van ons bestaan. Je zou kunnen zeggen dat God de ander is het tegenover die ons uitnodigt tot de wenselijke werkelijkheid./ God betekent dat er spanning is tussen wat werkelijk is en wat wenselijk is. In het theater van onze geest ontmoeten wij God God is principe van contrast/In het leven van Wout was altijd beweging. Hij werd ook geprikkeld door de veranderingen. We ontwikkelen spiritualiteit. De mens is een mogelijkheid van materie die kan denken, fantaseren, plannen maar ook zingen en bidden. Prediker roept op tot bescheidenheid. Laten uw woorden weinige zijn. Wout heeft zijn leven geĆÆnvesteerd in Shell. Daarna heeft hij de kostbare tijd van zijn leven gegeven aan talloze initiatieven.We zijn Wout dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft. We zullen hem nu missen. Tot hoge leeftijd heeft hij getracht zijn beloften waar te maken. Wout hield niet van lege beloften maar had ontzag voor de Onbenoembare die wij ontmoeten in onze geest. Wout bereidde zich altijd goed voor. Hij was een trouw en toegewijd lid van de gezelschappen waarvan hij deel uitmaakte. Volgens Prediker is er een tijd om te baren, er is een tijd om te sterven. Het leven is eindig. Aan Wout is een rijk leven gegund geweest. Het doet pijn dat hij er niet meer is. Bonhoefffer leerde ons dat wij God en de wereld in ons dragen. Het leven daagt uit. Afgelopen januari verbleef ik op Vuurland. Ik verbleef in de buurt van het Beaglerkanaal waar Darwin zijn wijsheid opstak. Ik keek naar een klein vogeltje: bruin, geel en oranje. Een uniek geschenk in de zonovergoten natuur. Je bent als mens dankbaar voor zon geschenk. Prediker roept op onder de zon te genieten van het leven. Wout genoot ook van zijn vrouw en kinderen. In het sterven keert zich onze geest tot God De sterveling zo leert ons de psalm: zijn dagen zijn als het gras,als een bloem, zo bloeit hij, wanneer de wind daarover gaat is zij niet meer. Maar de barmhartigheid van God zal er zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Reacties zijn gesloten.