Jefta

Jefta

We keren terug naar de geschiedenis van Israël in de tijd van de Richteren zo omstreeks 1100 voor Christus. Er is een permanent conflict tussen God en Israël. Israël loopt de afgoden aan. De stammen van Israël en andere stammen aan de Oostzijde van de Jordaan strijden met elkaar. Er waren nog geen koningen in Israël. We kennen alleen de door God aangewezen Richteren.
We maken kennis met JEFTA. Israël verkiest Baal en Astarte boven de God van Abraham en Jacob. God is boos en bestraft Israël met Filistijnen en Ammonieten. Israel bekent schuld maar God heeft er schoon genoeg van. Israël wilde straf niet accepteren. Israël doet afstand van de afgoden. God komt op zijn besluit terug. JEFTA wordt als Richter aanvaard. De levensgeschiedenis van JEFA is ingewikkeld. Hij is zoon van een hoer. Daardoor is hij uit de familie gestoten. Hij is gevlucht naar Tob. Maar hij wordt teruggehaald. JEFTA heeft nochtans kwaliteiten. Hij wordt door God gesteund. De situatie van Israël is benauwend. De meeste stadjes kennen nog geen versterkte muren. God heeft er genoeg van. Kennelijk is er een grens aan Gods genade. Maar Israël betert haar handelen. Gods genade vlamt weer op. Het volk komt tot inkeer. God blijkt niet alleen maar wraakzuchtig. JEFTA wordt door God aangesteld als Richter. Deze zoon van een hoer is een outcast geworden. Maar God prefereert soms de outcasts. JEFTA kan goed onderhandelen en voert de manschappen aan. JEFTA is een wat onbekende richter. Hij beschikt ook over diplomatieke gaven..JEFTA betekent dat God de moederschoot opent. De Geest van God daalt op JEFTA neer. JEFTA verslaat de Ammonieten en brengt de rust terug in Israël. JEFTA heeft een dochter. Van zij gezinssituatie weten we niks. Jefta doet een gelofte. Zo’n gelofte is een soort verzekeringspolis. JEFTA zegt toe dat bij een overwinning hetgene hem tegemoet komt uit zijn huis zal worden geofferd aan God. Zo’n gelofte moeten we verstaan binnen het kader van de Heilige Oorlogen. Mensenoffers waren nog bekend in die dagen. De gelofte van JEFTA is te gewaagd. Het blijkt namelijk dat zijn dochter hem tegemoet komt vanuit het huis. Zij heeft de gelofte geaccepteerd. De komende dood van zijn dochter maakt een einde aan zijn gezinsleven. JEFTA ‘s dochter komt hem tegemoet met tamboerijnen en reidansen. Ze accepteert de gelofte die JEFTA deed. JEFTA’s dochter vraagt of zij met haar vriendinnen enige tijd mag doorbrengen. Gedurende 2 maanden viert zij nu met haar vriendinnen het maagdschap. Aan het slot van de 2 maanden brengt JEFTA zijn dochter als brandoffer. Vreselijk. JEFTA’s dochter is een sterke persoon. Ze speelt een gewichtige rol in de geschiedenis van de vrouw. In de middeleeuwen is het verhaal van JEFTA’s dochter gekoppeld aan het celibaat. Zij zou de weg geopend hebben van het celibaat. Het is echter verstandig het verhaal te verstaan in haar context.
Het is een verhaal uit de oude geschiedenis van Israël. Na de dood van zijn dochter leidt JEFTA nog de burgeroorlog met de Ephranieten. Zij voelden zich gepasseerd. Na de overwinning valt het doek over het leven van JEFTA. In de geschiedenis is veel gespeculeerd over de dochter van JEFTA. Zo heeft men een verbinding gemaakt tussen het offer van Jezus en het offer van JEFTA’s dochter. We moeten respect hebben voor het verhaal in de historische context. Het gaat om een Richter die door God geleid wordt. Hij doodt zijn dochter volgens een gelofte die door haar geaccepteerd wordt. Zij ondergaat gewillig het offer. Zij is een voorbeeld van een gelovige. Ze blijft haar vader trouw.
Laten we niet vergeten dat het verhaal dateert uit de tijd van mensenoffers. God blijft Israël trouw. Hij volhardt in zijn liefde voor mensen. JEFTA heeft daarop gerekend. Gods genade is spannend. Genade wint het van wraakzucht. Dat is ook de boodschap van het NT. Jezus wordt het slachtoffer van wraak en haat. Hij wordt vermoord. Maar God doet hem opstaan. Het huidige Midden-Oosten is nog altijd vol gewelddadigheid. Het is droevig hoe het er voorstaat. Maar moedeloos worden we niet. God is de God van JEFTA en Israël. Hij is de God van Christus. Hij is de God van de profeet Mohammed. Die God is en blijft BARMHARTIG. Zijn barmhartigheid wint het in de geschiedenis.

Reacties zijn gesloten.