KAIROS document Christen Palestijnen

KAIROS document Christen Palestijnen

Bijdrage ALLEDAGKERK AMSTERDAM 13 januari 2010

Het gaat slecht in Jeruzalem. Ieder slaat zijn slag. Mensen zijn uit op eigen voordeel. De thora lappen ze aan hun laars. De mensen roepen:Vrede,vrede,vrede. Maar zo zegt de profeet Jeremia:niks daarvan:er is helemaal geen vrede. Christen Palestijnen hebben onlangs hun kairosdocument gepubliceerd. Zij schreeuwen hun hoop uit in afwezigheid van alle hoop. Israeliers en Palestijnen zijn in een nooit eindigend conflict betrokken. De Christen Palestijnen willen blijven vertrouwen op God. Ieder roept om vrede in het MO maar er komt niksvan terecht. Ook over Palestijns gebied loopt een muur. Palestijns grondgebied is onteigend.,Israelische militaire cheque-points belemmeren het leven van Palestijnen. Zij worden beroofd van water en landbouwgebied. Palestijnen zijn onderling verdeeld geraakt:Hamas en Fatah.Toch blijven de Christenen onder de Palestijnen hopen dat niets hen kan scheiden van de liefde van God:ellende, vervolging, blokkades, armoede en geweld. Jezus leerde ons de vijand lief te hebben. Kwaad moet met goed beantwoord worden. Liefde is het aangezicht van God dat soms in de medemens herkend wordt. Jacob ontwaarde in het aangezicht van Ezau God. Jammer is het dat het kairos document in onze kerken vaak negatief wordt ontvangen..Het zou een oorlogsverklaring aan het adres van Israel zijn. Natuurlijk willen wij Israeliers verstaan. Zij dragen de genocide mee in hun identiteit. Ze zijn bang voor herhaling en hebben daarom lak aan resoluties en oproepen. Hannah Arendt zei reeds: het verleden van Nazi Duitsland in Auschwitz en Sobibor achtervolgt Israel. Daarom reageert het zo heftig. Maar het zal toch niet zo zijn dat de Palestijnen ook moeten zuchten onder de gevolgen van de genocide. De Palestijnen zijn het geweld beu en verlangen naar sjaloom. Dat houdt in :waarheid,gerechtigheid en vrede. Vrede is de grond van ons bestaan.Oorlogen lijken soms onvermijdelijk., oorlogen zijn vaak het gevolg van menselijke zonde.Terreur mag niet straffeloos plaats vinden. Maar het blijft de roeping van christenen om vrede te zoeken,om te onderhandelen,om kompromissen te zoeken.De Christen Palestijnen hopen vurig op verzoening. Het kairosdocumen wil een handreiking zijn. Er is het diepe geloof dat zachte krachten van verzoening zullen winnen. Zo stond ik eens op de bovenste verdieping in een Israelisch hotel in Jeruzalem.Ik keek neer op de verscheurde stad en zag in de verte de bergen van het Judese bergland. Ik was verdrietig en deed een gebed om vrede: Ik hef mij ogen op naar de bergen,vanwaar zal mijn hulp komen? Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Christen Palestijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *