Karl Marx

Karl Marx

Hij leefde van 1818 tot 1883. Geboren in Trier. Van joodse komaf. Vader was protestant geworden maar niet actief. Karl studeerde rechten in Bonn en Berlijn. Ging over naar filosofie. Stond onder invloed van Hegel. Hij was kritisch over religie. Gaat ook studeren in Jena. Terug naar Bonn waar hij journalist wordt. Zijn krant wordt getroffen door censuur.Via Keulen naar Parijs waar hij redacteur werd van jaarboeken. Hij gaat samenwerken met Engels. Hij wordt bekeerd tot het communisme. Gaat naar Brussel.Schrijft in 1848 het communistisch manifest(Proletariers aller landen verenigt u)Hij verhuist naar Londen. Hij was gehuwd.Kinderen stierven vaak. Hij had het niet breed maar leeft verder met erfenis van moeder en ondersteuning van Engels. In 1867 schrijft Marx zijn levenswerk HET KAPITAAL.  Via familielijnen was Marx gelieerd aan Philips. Welicht had hij nog een buitenechtelijk kind.Maar dat impliceerde niet het einde van het huwelijk. Marx hield van zijn kinderen. Als zijn dochter overlijdt na het sterven van zijn vrouw stort hij in elkaar en overlijdt.Engels zet het werk voort en publiceert HET KAPITAAL In zijn levenswerk HET KAPITAAL gaat Marx in op het fetissjkarakter van de waren. . Er is hout en er wordt een tafel van gemaakt. De tafel is een ding geworden. Toch behoudt waar een mistiek en raadselachtig karakter. Met de waren wereld zijn de producten van menselijke hand gegeven De warenvorm ligt eenvoudig in de omstandigheid dat deze vorm voor mensen het maatschappelijk karakter van hun arbeid weerspiegelt. In een werkplaats maakt een arbeider voor een hongerloontje een tafel van hout. De baas verkoopt de tafel met forse winst die hij gebruikt voor de eigen zak,het hongerloontje van de werknemer,investering in nieuw hout en onderhoud van machines. Maar het bedrag dat in eigen zak verdwijnt is formidabel. Dat impliceert vervreemding.Het geld wordt niet eerlijk verdeeld. Marx heeft met name de situatie van het kapitalisme in Engeland bestudeerd(vergeleek dat overigens ook met andere landen)Marx is een bewogen man.Hij heeft zich het lot aangetrokken van de arbeiders. We moeten goed voor ogen houden dat Marx spreekt over de eeuw omstreeks 1850. Marx wordt getroffen door de accumulatie van kapitaal in hogere kringen en de verpaupering van de arbeidersbevolking. Marx begrijpt niet dat de bedwelmende toeneming van rijkdom en macht niet ten goede komt van de arbeiders. Prijzen van vlees,boter,melk,suiker,zout en steenkool stijgen maar. Het aantal paupers steeg na 1864 tot meer dan 1 miljoen mensen. De paupers stonden bloot aan ondervoeding. Veel industriearbeiders kregen geen bier en melk. Kleding en verwarming waren gebrekkig.Slecht en koud weer.Geen huisraad en meubels. Veel ziekten spookten rond. Water en lucht voorziening gebrekkig. Geen sanitair. Geen straatreiniging. Rijkdommen nemen toe ontberingen onder de paupers nemen toe. Huishuren zijn te hoog.Veel gezinnen moeten leven in een kamer. Allen liggen s nachts opeengehoopt in een kamer.Dag en nachtploegen volgen elkaar op.Een bed wordt voortdurend gebruikt en koelt niet af. Er wordt geslapen op smerige lompen of houtkrullen. Veel mensen slapen op de grond met hun kleren aan. De mensen stonken weg van smerig stilstaand water en open riolen. Soms brandt een vuurtje om blote voeten van kinderen te verwarmen tegen de vorst. Het middagmaal bestaat soms uit brood met reuzel en een kopje thee. Mensen worden geplaagd door veel zierkten. In het Lager Huis worden arbeiders de witte slaven genoemd. Mensen in de gevangenis hadden veel beter te eten.Citaat uit pg 586 uit HET KAPITAAL. Citaat pg 598
In de 20e eeuw werd het communisme van Marx de heersende ideologie voor enige miljarden mensen(Sovjet Unie en China met bijbehorende bondgenoten). De ideologie liep echter vast in gebrek aan democratie,korruptie.gewelddadigheid,eenzijdigheid in productie(alleen bv lada’s). Ghorbatsjow heeft getracht de ideologie te vernieuwen/Hij was te laat.Mao liep vast in de culturele revolutie. Deng slaagde erin de ideologie in China te repareren
Manuel Castells heeft getracht het communisme te verbeteren en te vernieuwen.Hij liet de klassestrijd vallen.Hij koos voor stedelijke sociale bewegingen die proberen de belangen van het kapitaal aan banden te leggen zodat arbeiders vrij raken van verpaupering.Grens tussen rijkdom en armoede loopt dwasrs door de informele en formele economie heen.Sociale bewegingen zullen trachten hun verlangens om te zetten in politieke eisen.De sociale bewegingen moeten anticulturen ontwikkelen. De staat dereguleert thans.Privatisering is in.Er treedt dualisme op tussen rijken en armen.Oppositie is noodzakelijk.Minderheden moeten niet weggedrukt worden. Lenin geloofde nog in de partij als gangmaker van de revolutie. Castells wil de revolutie teruggeven in de handen van de mensen die zich zelf bevrijden. Het gevaar van een totalitaire econom ie ontstaat.De dienst wordt uitgemaakt door kapitaal,arbeid,productie,handel,management.De innerlijke ervaring van mensen wordt aangetast.De 06 lijnen beheersen ons leven totaal.We sluiten ons af voor de buitenwereld waar de armen,illegalen,verschoppelingen zijn. We moeten de ruimte kiezen met onze anti cultuur. Het kapitaal moet aan banden,armen mogen er niet zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *