Micha 6:1-8

Micha 6:1-8

Frans Rosenzweig heeft het boek geschreven over De Ster der Verlossing.Hij leed onder een gecompliceerde ziekte waaraan hij in 1929 op 43 jarige leeftijd overleed. Zijn boek sluit hij af met Micha 6.God vertelt ons wat goed is. Doe recht, wees van harte goed, wandel in eenvoud met uw God. In eenvoud wandelen met God gaat uit van vertrouwen in God. Dat leidt tot de weg van het leven.Wees eerlijk,rechtvaardig en trouw.Denk niet alleen aan jezelf.Leef dichtbij God. Doe recht.Dan komen weduwen,wezen,slaven,armen,onderdrukten en vreemdelingen in beeld. In onze tijd zijn dat de migranten,vluchtelingen,daklozen,mensen die geen recht ontvangen.Het recht sticht een sfeer van vertrouwen en verbondstrouw. Bas de Gaay Fortman schreef een boek over moreel erfgoed. Hij vraagt aandacht voor de mensen voor wie geen recht en orde zijn. De staat faalt vaak in het scheppen van orde en recht. Rechteloosheid is een ziekte die de staat ondermijnt. Denk aan Jozef K. bij Kafka, op zoek naar recht die geconfronteerd wordt met kwaadwilligen, bureaucratie en misvormd recht. Rechtvaardigheid betekent een ander niet schaden. Je moet eerbaar leven en ieder het zijne geven. De Gaay Fortman beschouwt de confrontatie tussen Nathan en David als moreel erfgoed. Een rijke man jat het ooilam van een armne. Dat geeft hij aan zijn gasten.Volgens David verdient deze man de dood.Nathan reageert scherp:jij bent die man!! David heeft de vrouw van Uria ingepikt en Uria op een gevaarlijke plaats in de oorlog laten overlijden. Micha 6 rust in Deuteronomium 10.Vrees God,bewandel zijn wegen,heb God lief,dien God met je ganze hart en ziel. God bevrijdde Israel uit Egypte. Deze God kent geen partijdigheid,Hij komt op voor weduwen,wezen en vreemdelingen. Paulus roept op niemand iets schuldig te zijn dan elkaar lief te hebben.Heb je naaste lief.De liefde doet de naaste geen kwaad. God is licht en waarheid.Liefde overwint de dood.In Afrika leren christenen respect te hebben voor de voorouders,aandacht te hebben voor het nageslacht.,Allen horen bijeen voorouders,huidige mensen en nageslacht.Allen horen bijeen. Zieke mensen zonder je niet af maar blijf je betrekken in het geheel van het leven Opa die lijdt aan Altsheimer wordt niet opgeborgen maar blijft op het erf De G od van liefde ontwaren wij in de Schepper en stichter van het verbond. De gang van de verlossing van de wereld geschiedt omwille van de Gods Naam(ik zal er voor u zijn)De waarheid is van God.God is haar oorsprong. Gods waarheid impliceert liefde voor ons.

We denken na over onze situatie.Doe recht.Aan de minsten:de armen dichtbij en ver weg. Hoe verloopt onze ontwikkelingssamenwerking.Komt de hulp ten goede aan de armen. Politiek is belangrijk. Wees kritisch tav de partijen. Wat gebeurt er met migranten.De brexit, de nexit, Oekraine ne, het nationalistische gif in het populisme. De relatie met moslims is van belang. Ze zijn niet allemaal IS.Talloze moslims in Europa ontwikkelen een Europese variant van Islam. De ouderen kunnen nog conservatief zijn maar jongeren gaan met hun tijd mee. Hoe gaat het in je eigen woonplaats Lees de de bijbel. Bewandel de weg van Abraham naar Jezus. Zij leren ons wie God is.Kun je nog in God geloven?Probeer eigentijds in God te geloven en vertaal het geloof in de taal van onze tijd. God heeft voor ons in deze wereld gekozen. God ontmoeten wij in het diepst van ons har.Hij gaat de weg van Abraham naar Mozes,de weg van Jozuya naar David, de weg van koningen en profeten. Doe recht.Denk aan het morele erfgoed.Micha schept duidelijkheid.Laten we zijn weg gaan

Reacties zijn gesloten.