Mystiek en politiek

Mystiek en politiek

Lezing in Brielle voor NPB 13 september 2015

Waar komt mystiek vandaan?Uit onze sprankelende geest die rijk is aan verbeeldingskracht.Deze geest kan betekenissen toekennen en interpreteren. God draagt onze werkelijkheid. De zelfopenbaring van God voltrekt zich binnen onze ervaringen.God is de MEANING ,een betekenis principe van contrast.De wereld kan niet blijven zoals ze is.In ons hoofd ontmoeten de genetische en culturele informatie elkaar. Genetische informatie is ons lot.De culturele informatie schept daadkracht. De mens zelf is een mogelijkheid van materie die kan denken,praten,fantaseren,plannen,bidden en zingen. Het goddelijke is in ons diepste wezen. Het innerlijjk is de ontmoetingsplaats van hert goddelijke en menselijke. Eckhardt was een beroemd mysticus. God is het enige zijn dat in alles werkt. God en mens vallen niet samer.Terecht zei Buber dat God altijd het tegenover blijft.Hoe vullen we God in?Vanuit de joods-christelijke traditie Uiteraard zijn er meer tradities.Mensen hebben moeite met deze invulling. Voltaire zei dat God zich niet bekommerrt om mensen. De aardbeving van Lissabon in 1755 veroorzaakte vele doden in kerken toen de mensen daar bijeen waren voor Allerheiligen. Wij allen zijn onderworpen aan natuurwetten. Camus stelde dat rampen,het kwaad,genocides,het lijden van kinderen de godsbewijzen onderuit halen. God is beeldloos en niet te begrijpen. We leren God kennen uit stille intuities.

Hanna Arendt leert ons het begrip nataliteit. Aan het kerstverhaal ontlenen we het beginsel van nataliteit. Met de geboorte verschijnt er iets nieuws in de wereld. Augustinus zei eens:opdat er een begin zij werd de mens geboren. Daarom vindt Arendt dat het beginsel van het politieke denken de nataliteit is. De geboorte moet worden verbonden met het handelen. Handelen is een hernieuwing van geboorte.Het leven is geen dodenmars maar een nieuw begin.In het handelen onderscheiden we ons van anderen.We tonen wie we zijn. Het leven is een eenmalig rechtlijnig interval tussen geboorte en dood waarin mensen doeleinden verwezenlijken. Handelen is het beginnen van iets nieuws. Vergeving is belangrijk als mogelijkheid om de dader een nieuwe kans te geven. Politierk draait om de zorg voor de wereld,de wereld in stand houden en vernieuwen. Daartoe wordtr macht aangewend. Macht wordt in de politiek gebruikt om met het woord te overtuigen. Politiek bewaart een publieke ruimte war de mens zich happy voelt en vrij is. Helaas wordt de wereld soms een woestijn Leugen en fictie verwoestijnen de wereld. Tegenwoordig kennen we vluchtelingen die geen rechten en plichten kennen en buiten het bereik van de wet zijn. .

Arendt hecht aan Augustinus die zei:ik heb je lief,ik wil dat je er bent en dat je bent wie je bent. Mistiek en ethiek horen bij lkaar. Ik verkies negatieve theologie.Hoe benoemen we God.Aan de grenzen van onze ervaring groeit er taal over God. Derrida refereerde aan de stille intuities van Gods presentie. Elia op de Horeb ontmoet God niet in storm en aarbeving maar in de stilte.In deze sfeer niet het productdenken loslaten of vragen naar waarom,.De roos bloeit zomaar.Waarom?Niet te beantwoorden. In de Kabbala ontmoeten we God waar we Hem niet verwachten.De vrouw van de rabbi gaat naar een feestje.Mensen dansen en drinken wijn.Ze ontwaart de blauwe gloed van Gods aanwezigheid.God is in het midden van de feestgangers. De nazi’s hangen een kind op.DE bewoners van het concentratiekamp moeten dat aanzien. Een man zegt:waar is God nou ?Elie Wiesel stelt vast dat God is in het stervende kind.

Zich toevertrouwen aan het transcendente betekent ook dat je je toevertrouwt aan het immanente.Daarom zei Paulus in Athene:wij mensen zijn,bewegen en leven in God. Spiritualiteit wortelt in de geschapen werkelijkheid. Er is een werkelijkheid waartoe natuur en bewustzijn behoren. We zijn betrokken op een wereld die goed is ondanks tekortkomingen,het kwaad,wat de mens ziek en kapot maakt.In de mistiek ervaart de mens zijn opdracht als medeschepper naast God.De mens neemt deel aan het voortgaande scheppingswerk.

Reacties zijn gesloten.