Morgen

Morgen

DE MORGEN KOMT JESAJA 21:11-12

Lucas vermeldt de namen van Keizers, andere hoogwaardigheidsbekleders en Hoge Priesters wanneer het Woord van God gehoord wordt. Johannes de Doper verschijnt uit de woestijn. Hij roept op tot bekering. Wie dubbel bezit aan kleding en voedsel deelt uit aan anderen, tollenaren mogen zich niet verrijken en soldaten mogen niet plunderen en afpersen. De Amsterdamse hoogleraar Anton Wessels publiceerde onlangs een boek over gastvriendschap van joden, christenen en moslims. De titel ontleende hij aan een sinterklaas liedje:” ‘t is een vreemdeling zeker”. Het gaat om de God van Abraham, Mozes en Jezus. Deze God maakte zich ook kenbaar aan de profeet Mohammed. Vergeet nooit dat de bijbel ruimhartig is. De Perzische Kores die de joden deed terugkeren naar Jeruzalem wordt afgeschilderd als Messias. Mohammed zoekt aansluiting bij joden en christenen. Dat lukte niet. Hij legde grondslag voor de Islam. Islam is overgave aan God en dan daarin vrede vinden. Vaak wordt negatief gesproken over de sharia. Ten onrechte. De sharia is als Tora de weg die je moet gaan, de weg naar de bron. Natuurlijk zijn er verschillen tussen Islam en Christendom. Maar Wessels probeert bruggetjes te slaan over de kloof tussen Islam en Christendom.┬á Jezus wordt in de Koran niet gekruisigd maar ten hemel opgenomen. De evangelist Johannes vertelt over de kruisdood als een ten hemel opneming. Godsdiensten kunnen zich laten misbruiken. Voorbeelden zijn kruistochten en heilige oorlogen. Nu zucht de wereld onder ISIS. Het Westen heeft ISIS voor een deel aan zich zelf te danken. Denk aan de Soennitische generaals van Saddam Hoessein die overliepen naar ISIS toen de VS er niet slaagde de Iraakse staat opnieuw op te richten. Nu luisteren we naar de godsspraak over DUMA. Dat ligt in het Noorden van de Arabische woestijn. Het betreft een korte godsspraak. In die tijd werden nederzettingen bewaakt door wachters die met elkaar in verbinding stonden. Zij vertegenwoordigden de militaire macht die de nederzettingen en steden verdedigde Ten Westen van Duma ligt Seir, de bakermat van de Edomieten. Wellicht stellen zij hun vragen aan de profeet in Jeruzalem, zeker weten doen we dat niet. Seir let op buurman Duma. Hun lotgevallen gaat ook hen aan. Wachter wat is er van de nacht? De nacht is de de tijd van duisternis en verdrukking. De morgen brengt licht en verlossing. De vraag is nu: wachter wat is er van de nacht DUMA heeft geleden onder Assyrische, Babylonische bezetting. Het is vaak onder de voet gelopen. Mensen zijn geinteresseerd in Duma. Dat ligt nu ten Zuiden van ISIS./ Wat is er van de nacht? De wachter is realistisch. Er komt morgen. Er is hoop maar toch wordt het weer nacht. Het gaat niet helemaal goed. De wachter nodigt ons uit opnieuw te vragen

Mensen willen alles militair oplossen. Tot op heden. Bombardementen moeten worden verhevigd.Joden,christenen en moslims leerden recht te doen en lief te hebben. Jezus was een levend voorbeeld Maar helaas werd er onrecht gedaan en liefde werd verzaakt. De nacht slaat toe. Verdrukking, oorlog, dood en ellende. Nacht kan ook neerdalen over het Westen. Wat is er van de nacht? Lijken, doden, angst en geweld. Oog om oog en tand om tand. Er is hoop en verwachting: er komt morgen. Wellicht bevrijding, verlossing van angst. Maar de wachter blijft realistisch. Toch weer opnieuw nacht. De wereldbedreiging blijft: kolencentrales, CO2uitstoot, klimaatverandering, terrorisme. Jezus stierf in het duister en riep: God waarom heb je me verlaten? Maar het werd morgen. De opstanding geschiedde. De wachter bemoedigt: nacht, morgen, nacht maar eens voor goed morgen.

Reacties zijn gesloten.