Paulus | Karen Amstrong

Paulus | Karen Amstrong

Voor zover we weten heeft Paulus zijn werk gedaan in Antiochie, Klein-Azië, Griekenland, Rome. Daarover berichten Lucas(Handelingen) en Paulus in zijn brieven. Er wordt slechts zijdelings gemeld dat Paulus Arabië bezocht en Clemens meldt dat Paulus Spanje bezocht. Paulus bezocht waarschijnlijk het koninkrijk Nabatea. Er was een aanzienlijke joodse gemeenschap en Paulus bezocht de synagogen. Arabieren stamden af van Ismael. Jesaja en Jeremia berichten dat het volk van Nabatea tot de volken zouden behoren die Jahweh in Jeruzalem zouden erkennen. Paulus leerde daar waarschijnlijk zijn beroep van tentenmaker. Bovendien raakte hij geïnteresseerd in Abraham en Hagar (de moeder van Ismael).

Paulus komt na Arabië terecht in Antiochie, waar de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen worden genoemd.

Voor Paulus zijn Jezus dood en verrijzenis de wereldoverstijgende gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis en het lot van alle volkeren hadden veranderd. In zijn brief aan de Galaten meldt Paulus dat de messias zich zelf heeft overgegeven voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Paulus is ervan overtuigd dat in Abraham alle volken van de aarde worden gezegend. Volgens Paulus zijn er geen joden en Grieken meer, geen slaven en vrijen, geen mannen of vrouwen maar allen zijn een in Christus Jezus. In sommige delen van het Romeinse Rijk werd de keizer vereerd. Keizer Augustus werd gezien als Redder die Vrede bracht. In Filippi werd de keizer vereerd. Paulus haalt in zijn brief aan de Filippenzen de christushymne aan waarin Jezus ontlerdiging en daarop volgende verheffing worden beschreven. DE keizer was gelijk aan God maar Jezus klampt zich daaraan niet vast. Hij aanvaard het Romeins kruis en wordt door God opgenomen in zijn hemelrijk. DE gemeente is een hemelse kolonie. De gemeente heeft het burgerrecht in de hemel. Paulus benadrukt de kenosis. Acht de ander belangrijker dan jezelf. Heb de belangen van anderen voor ogen. Jezus is kurios (Heer), zoon van God en Redder. Paulus maakt de Korinthiers duidelijk dat de gemeente het Lichaam van Christus is.

Reacties zijn gesloten.