Sebrenica | Charles Brantz

Sebrenica | Charles Brantz

Dit boek is warrrig. De auteur doet aan zerlfverdediging. Je komt er niet uit.

Voorhoeves uitspraak bevestigde dat politici en hun militaire adviseurs niet hebben willen inzien dat een militaire entiteit die mentaal en operationeel op een Peace keeping senario werd voorbereid in mentaal opzicht geen Peace Enforcing eenheid is. Vermoedelijk denkt Voorhoeve dan aan tanks, vuurmonden, wegversperringsmaterieek, brisant granaten, mijnen etc., wanneer hij de term zwaarder uit de pen laat vloeien.

In Bosnië was sprake van een burgeroorlog met alle negatieve aspecten die daaraan verbonden waren. Militairen die hun taken onder die omstandigheden moesten uitvoeren, konden er rekening mee houden dat provocaties, pogingen tot omkoping, afpersing en confrontaties met zwarte markt praktijken aan de orde van de dag zouden zijn. Het probleem was de politieke UN hiërarchie.  Bouitros Gali dacht dat de UN politieke controle kon hebben over een operatie die door de NATO zou worden uitgevoerd. Dat bleek een misvatting. Zo bleek achteraf. Bovendien werd die omissie nog versterkt door het gebrek aan directe communicatie tussen Boutros Cali en verantwoordelijke NATO bevelhebber en de onevenredige invloed van Niet Nato eenheden in de commandolijn. Wrang genoeg hebben ontwikkelingen rond het luchtsteunverhaal waarop de UN zijn hoop had gevestigd om partijen aan de onderhandelingstafel te dwingen en te houden, geleid tot het Sebrenica debacle. Nederland was op een rijdende trein gestapt en afstappen was helaas geen optie meer. De media maakten eind 1993 tot begin 1994 duidelijk dat in Bosnië een burgeroorlog woedde; het einde daarvan nog lang niet in zicht was en Bosnische Serven tor contempotaine Nazis waren. De militairen gingen naar Sebrenkica om de humanitaire hulpverlening te steunen en uit te voeren. In een geïsoleerde omgeving, een open gevangenis, met wanhopige mensen binnen en op wraak beluste personen buiten de vage confrontatie lijnen en een logistieke wurgketting die naar believen werd aangetrokken en werd versoepeld.

Reacties zijn gesloten.