SOS document 1

SOS document 1

STICHTING ONDERSTEUNING STEMLOZEN(SOS)

Boompjes 582 3011 XZ Rotterdam

mobiel 06-53830920 Rotterdam,11/6/13

Beste mensen,

Het werk gaat gestaag verder. Onze Somalische vrienden zetten hun hulpverleningsproject voort.Allerlei problemen doen zich voor.Van verblijfsproblemen tot financiele problemen(bv het niet betalen van openbaar vervoer wat leidt tot een regen van aanmaningen).Op Heyplaat zal onze Somalische vriend de laatste bewoner van dat oude dorp worden.Hij woont nu in een park).Door de krisis geschiedt de nieuwbouw van Heyplaat in traag tempo.We werden ook geconfronteerd met ouder wordende kinderen die jihadstrijder in Syrie willen worden. Voorbeeldig hoe oudere moslims in hun wijsheid hiermee omgaan. Er is momenteel ook een Somalier die opereert als een maatschappelijk werker in spe. Ik heb inmiddels leuke ervaringen met hem.Zo loste hij een eneco schuld op en hielp dakloze mensen. Zo’n jongen is goud waard. Het regelmatige bezoek aan circa 50 personen wordt voortgezet.Helaas overleden enkele mensen.Ziekten als kanker teisteren mensenlevens.Met oud koster Teus bezochten we drie mensen in Antwerpen en Zeeuws Vlaanderen. Met ons bestuurslid Alma bezoeken we enkele pedo’s in klinieken. Een van hen gaat vrij komen.Daar moet veel werk voor verzet worden. Onlangs ben ik eens ontploft toen een psychiater een oordeel velde zonder ooit met betrokkene te hebben gesproken.Ik sloeg op tafel en verhief mijn stem. Gelukkig is het oordeel van tafel. Met een zekere regelmaat vragen mensen met pedo achtergrond een gesprek aan huis. Ik deed mee aan het congres van psychiaters in het voorjaar van dit jaar in Maastricht. .Op voorstel van Prof Dr Odile van den Heuvel deed iki mee aan dit congres waar ik een neurotheologische inbreng had.Zo heeft mij website een eigen leven. Op verzoek van regiseuze Laura Dolron deed ik mee aan twee religieuze avonden in het Spuitheater (Den Haag) en Frescati(Amsterdam).Het medeoptreden van mijn collega Rabbijn Tamara Benim was geweldig.Uiteraard steunen we nog 5 illegalen. Moeizaam en frustrerend.

Wat de financien betreft verwachten we het rapport van Eiko Smid. In juli zet ik het op mijn website(www.domineehansvisser.nl) of u vraagt mij een exemplaar.

Het lukt tot op heden om het hoofd boven water te houden.Maar we behoeven wel uw medeleven voor de rest van dit jaar.Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Met hartelijke groet namens ons bestuur,

Hans Visser

Stichting Ondersteuning Stemlozen Rotterdam Banknummer 4871159 (Ambi status)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *