Stephen Hawking

Stephen Hawking

Stephen Hawking schreef het boek “De antwoorden op de grote vragen”. Een zeldzaam boeiend boek. Zijn laatste werk.

De aarde wordt vanuit zoveel hoeken bedreigd dat ik moeilijk positief kan blijven. De bedreigingen zijn te groot en te talrijk. Ten eerste wordt de aarde te klein voor ons. Onze natuurlijke hulpbronnen worden met alarmerende snelheid leeggezogen. We hebben onze planeet de vernietigende klimaatverandering gegeven. Stijgende temperaturen, smeltend poolijs, ontbossing, overbevolking, ziekte, oorlog, voedselgebrek, watergebrek en decimering van het aantal diersoorten. Al deze problemen zijn oplosbaar maar geen ervan is opgelost. Wij voorzien groot gevaar als regeringen en samenlevingen op dit moment geen actie ondernemen om kernwapens overbodig te maken en verdere klimaatverandering te voorkomen. Het gevaar bestaat dat de opwarming van de aarde zich zelf in stand gaat houden. De smeltende ijskappen reduceert de fractie van de zonne-energie die naar de ruimte wordt teruggekaatst, waardoor de temperatuur verder stijgt. De klimaatverandering zal een einde maken aan het Amazonewoud en andere regenwouden en zo een einde maken aan een van de voornaamste manieren waarop kooldioxine uit de atmosfeer wordt gehaald. Deze verschijnselen zullen het broeikaseffect doen toenemen en daarmee de opwarming van de aarde versterken. Beide effecten kunnen ervoor zorgen dat ons klimaat gaat lijken op das van Venus: een kokend hete regen van zwavelzuur maar met een temperatuur van wel 250 graden Celsius. Het heelal is een plaats vol geweld, sterren verslinden planeten, supernova’s vuren dodelijke stralen de ruimte in planetoïden razen rond met een snelheid van honderden kilometers per seconde. Een botsing met een planetoïde is iets waartegen we helemaal niets zouden kunnen doen. De laatste keer dat een planetoïde op de aarde insloeg is een 70 miljoen jaar geleden. Het einde van alle dinosaurussen.

Volgens mij gaan we met roekeloze onverschilligheid om met de toekomst van de planeet aarde. Ik ben ervan overtuigd dat de mens de aarde moet verlaten. Blijven draagt het risico van de totale vernietiging in zich. Intelligentie is het belangrijkste aspect van wat het betekent mens te zijn. DNA geeft de blauwdruk van het leven door aan de volgende generatie. Intelligentie wordt gekenmerkt door het vermogen om te veranderen. Het menselijk brein is een ongelooflijk fenomeen. Ieder brein heeft een vonk nodig om volledig tot wasdom te komen, de vonk van nieuwsgierigheid en verwondering.

De aarde is te klein voor ons aan het worden. Onze natuurlijke hulpbronnen raken in alarmerend tempo uitgeput.

Ik ben zo optimistisch om te denken dat we uiteindelijk leefbare habitats op andere planeten zullen scheppen waar de mens kan leven. We zullen opstijgen van de aarde en leren in de ruimte te overleven.

Reacties zijn gesloten.