Ter nagedachtenis aan Petra

Ter nagedachtenis aan Petra

Petra herinnert mij aan Rahab. Ze was hoer en bracht twee spionnen van Israel in veiligheid.  Ze verborg de mannen onder vlastengels op haar dak en liet ze aan een scharlaken koord langs de muur van de stad naar beneden zakken. Bij de verovering van Jericho wordt zij tezamen met haar familie behouden. Ze wordt opgenomen in Israel en verschijnt later in het geboorteregister van Jezus. Paulus stelt haar ten voorbeeld. God nam Rahab in bescherming omdat zij de spionnen met vrede had opgenomen. Petra heeft een bewogen,enerverend leven gehad.Ik vroeg haar vorige week: wat moet ik zeggen als het zover is. Het antwoord was resoluut: mijn dochter. Denk eraan, niet vergeten. Petra doet mij terugdenken aan het oerbegin van de NAS toen Nico Adriaans en ik begin jaren tachtig de Stichter SEKOVER oprichtten, die later na de dood van Nico in 1995 omgezet werd in de Nico Adriaansstichting. Nico vond dat we ruimte moesten bieden aan de hoeren. Met advocaat Bakker Smit voerde hij een proces tegen de staat. Ik moest als getuige optreden. De rechter kon mij moeilijk verdragen. Maar uiteindelijk wonnen we het proces. We werden meteen getroffen door de moord op een van hen: Coby. Het is goed in herinnering te houden dat onzes stichting niet primair bedoeld was om af te kicken of een ideale burger te worden. Het ging primair om onderdak,vrijplaatsen,ontmoeting,aanbod van activiteiten. De klant is koning.Petra hoorde daar juist bij. Zelf uitmaken wat je leuk,boeiend,interessant vindt.Petra ging niet afkicken.Niet aan ons is om alsnog uit te maken of dat goed of slecht is.Moralisering ligt altijd op de loer.Petra wilde haar leven zelf inrichten.Ze vroeg aan de NAS om haar bij te staan.Kapster worden, toneel spelen. Coke hoorde bij het leven.Stom dat wij dat verboden hebben De Stichting SEKOVER (later de NAS) pleitte voor medische verstrekking van drugs,acceptatie van het gebruik,klantgerichte begeleiding van mensen. Petra volhardde in haar levenswijze.Natuurlijk was ze soms eigenwijs,eigenzinnig.Ze zocht haar eigen levenswijze.Met genoegen denk ik als sinterklaas terug aan haar activiteiten als zwarte piet. Natuurlijk hadden we Petra een langer leven gegund. Maar sommige mensen kiezen voor een levensstijl die het leven bekort.Laten we niet aan de kant staan en aan ons moralisme toegeven. Lieve familieleden,lieve dochter ik hoop dat jullie de dierbare herinneringen aan Petra zullen koesteren.Vergeef haar de tekorten.Petra is zich trouw gebleven.Ze heeft gepoogd iets van haar leven te maken. Voor de bezoekers zijn er de eigen herinneringen aan Petra.Voor vrijwilligers,beroepskrachten van alle soort is het een moeilijke dag Hebben we nu gefaald?Vergeet echter nooit:de klant is koning. Aan hem of haar de voorrang.Respect blijven hebben voor mensen ook als ze niet jouw advies opvolgen. Nico Adriaans ging dood aan aids. Een m oeilijk sterbed maar toch.Ik kwam een keer binnen,hij was enthousiast,de cactus bloeit. Dat was een hoopvol teken in de duisternis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *