Thomaschristenen

Thomaschristenen

met dank aan Dr Jaap van Slageren  (De Thomaschristenen van India)

De bijbel vertelt ons ten dele over de zendingsactiviteiten van de apostelen na de opstanding van Jezus.We horen van Petrus,Johannes,Filippus en Paulus. Van de anderen geen berichten. Maar toch….Uit onderzoek is komen vast te staan dat Thomas of over land via Pakistan of per schip vanuit Arabie het Zuid Westelijkj kustgebied van India heeft bereikt nl Kerala.Thomas heeft hier zijn werk verricht.Hij wist de christelijke gemeente te koppelen aan de context van het Hindoeisme. Thomas deed net als Jezus wonderen en stichtte 7 kerken. Hij arriveerde in 52.Hij voelde zich verbonden met de Oost Syrische Kerk die joodse wortels had.In Kerala woonden ook joden. Thomas heeft wellicht een hebreeuwse versie van het Mattheusevangelie gebruikt.Vanuit de Oost Syrische Kerk in Edessa werden kerken gesticht in Irak,Iran en India.We beschikken over weinig overblijfselen uit die tijd..Er zijn koperen platen uit de eerste eeuwen. Thomas werkte met voorspoed gedurende 20 jaar.In 72 werd hij met een lans doodgestoken. Zijn graf wordt nog gevonden in Mylapore niet ver verwijderd van Madras. Zijn relieken zijn overgebracht naar Edessa. Thomas is niet de auteur van het Thomasevangelie. Dat is gnostisch van karakter en Thomas stond niet in de gnostische traditie. In het Thomasevangelie zijn uitspraken van Jezus overgeleverd maar de teksten zijn met gnosis vermengd.Kerala kende een tropisch klimaat en een stabiel gevestigde bevolking.Er was voldoende voedsel. Alleen de havens zijn verzand. De mensen leefden in harmonie met de Hindoes. Het aantal Thomaschristenen bedraagt 11 miljoen. In de Syrische liturgie is Jesaja 6:1-3 centraal.Heilig is de Here,de aarde is vol van Zijn uitstraling.Later in de geschiedenis stond de Thomaskerk onder invloed van Nestorius. Hij leerde dat Maria de moeder van Jezus is en niet van God(zoalsCyrillus leerde). De moslims konden Nestorius waarderen. Jezus is niet gelijk aan God. De Thomaskerk kende kloosters en gehuwde priesters. Later komen de Portugezen. Deze laten tot groot ongenoegen Fransciskanen en Jezuieten los op de Thomaschristenen en joden. De komst van Hollanders leidde tot meeer begrip.Deze stichten een oecumenische gemeente.Na de Hollanders kwamen de Engelsen die de religieuze situatie onveranderd lieten.In de liturgie van de Thomaskerk is de eucharistie belangrijk:je kun t God aanraken. Wij weten dat Thomas een discipel van Jezus was. In het Johannesevangelie duikt hij drie maal op.
a)in het verhaal over de opstanding van Lazarus(Johannes 11) wordt Jezus misverstaan. Thomas denkt dat Jezus zal sterven in Jeruzalem.Hij zegt dan tot zijn medediscipelen:laten wij ook gaan om met Hem te sterven. Hij is solidair met Jezus maar stierf pas 40 jaar later.
b)Thomas twijfelt soms en is ietwat zwaarmoedig. Jezus spreekt in Johannes 14 over de weg die hij gaat. Thomas reageert:we weten niet waar Gij heen gaat.Hoe weten wij dan de weg?Jezus antwoordt dan:ik ben de weg,de waarheid en het leven.
c)Thomas is niet present als de opgestane Jezus verschijnt. Hij heeft zijn aarzelingen en twijfels.In Johannes 20 wil Thomas een lichamelijk bevestging. Jezus voldoet aan zijn verzoek. Thomas gelooft en doet de uitspraak: Mijn Heer en mijn God.
Jezus weg leidt naar God. Jezus isvan God gekomen. In Jezus ontmoet je God. In de Syrische liturgie wordt God beleefd en ervaren in de eucharistie. Wie het brood eet en de wijn drinkt ervaart God zelf. Het is leuk dat we toch iets meer weten van Thomas.Hij ging naar verre landen en stichtte 7 gemeenten. Daar kunnen we nu fraaie kerkgebouwen bewonderen.We ontmoeten medegelovigen die aan Jezus vasthouden. Thomas blijft een intrigerend apostel. Nauw betrokken bij Jezus,soms wat aan de zware kant. Hij is getrrokken naar India.Fijn is het dat de Thomaschristenen in vrede leven met de Hindoes. De roeping van Jesaja blijft overeind:Heilig is de Here,de aarde is vol van zijn uitstraling. Jezus zelf is de uitstraling van God geworden. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat is de weg die Thomas is gegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *