Thora en Koran

Thora en Koran

We lezen uit de Thora Deuteronomium 6:4-9 en uit de Koran Sura 1:164,Sura 2:256.Sura 3:1-3 en Sura 3:75.

Hoe verstaan wij de Islam??In de trant van Hirsi Ali,die een absolutistisch beeld geeft van een perfide Islam. Het Westen lijkt perfect. Haar breuk met de Islam kan begrepen worden tegen de achtergrond van haar jeugdervaringen.. Ze droomt van een verlichtingsfundamentalisme. Ze komt op voor de rechten van de vrouw maar verliest haar aanhang onder moslima’s door haar breuk met de Islam. Haar visie wordt monomaan,reactionair en fanatiek..

In de trant van Wilders. Hij vindt de Islam achterlijk..De Islam is een ideologie die gewelddadig is. Zijn film FITNA is absoluut misleidend. Wilders blijft van mening dat het geweld voortkomt uit de wrede kant van de Islam..

Mensen worden nerveus van de zichtbare aanwezigheid van de Islam:moskeeen en minaretten. Moslims vertegenwoordigen een zondvloed. Angst wordt nu een slechte raadgever. Islam en Christendom kennen extreme kanten:kruistochten,heilige oorlogen. In het Posogebied in Oost-Indonesire viel mij in het begin van deze eeuw op dat moslims en christenen elkaar vermoord hebben. Soms denk je weleens dat de bijbel gewelddadiger is dan de Koran. Bij de dood van Simson vielen er meert slachtoffers dan gedurende zijn gehele leven..

Ik heb vaak overnacht en gewoond vlakbij moskeeen.De mooiste ervaring maakte ik mee toen na een langdurige schietpartij van het Israrelische leger ik in de verte de oproep tot gebed hoorde die uitging van de moskee.

De gesaeculariseerde context van de westerse samenleving wordt sterk beinvloed door individueel genot en indviduele voldoening. God bestaat niet meer. Wat jammer is dat religieuze armoede ontvankelijk maakt voor uitwassen. Soms is er plots warme belangstelling voor reincarnatie,bijna dood ervaringen en God in je Zelf. Daarom heb ik behoefte terug te keren naar onze bronnen.Moslims,joden en christenen zijn broeders.Je moet anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.

De diversiteit van jodendom,christendom en Islam varieert van extreem orthodox tot liberaal.We kunnen waarnemen dat harde maatschappelijke problemen worden vertaald in religieuze uitingen. Jonge stedelijke moslims hier geboren maar toch zich niet thuis voelend worstelen met te lage opleiding,armoede en identiteiscrisis.Dat schept de mogelijkheid voor criminaliteit vooral in het drugsgebeuren.De tweede generatie is afgesneden van het land van herkomst maar identificeert zich niet met het nieuwe land. Bepaalde extreme opvattingen doen de ronde:vrouwen worden voor hoer uitgemaakt,eerwraak en homohaat die zich vertaalt in pesterijen. Ik zeg er wel direct bij dat wij onze eigen geschiedenis niet mogen vergeten. Integratie is geen assimilatie,geen absorpsie.In de ontmoeting der identiteiten moeten wij moslims stem geven ook al bevalt die stem ons niet. We kunnen in elk geval proberen de religie van de ander te begrijpen. We sluiten ons niet af voor verschillen van mening. Debat is geboden.

Maar let wel op gemeenschappelijke grondslagen.

GOD IS NUMMER 1.GOD IS ENIG. GOD IS ALLEEN.GOD IS UNIEK.GOD IS ONVERGELIJKBAAR.Het Sjema van Israel in Deuteronomium komt overeen met de voorgelezen Sura’s Heb God=Allah lief met je hart,ziel en kracht…

Joden,christenen en moslims belijden dat God enig en uniek is.Dit geloof schept verbondenheid..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.