Van landingsplaats naar vindplaats

Van landingsplaats naar vindplaats

Joh..20:19-23

Heel lang hebben we geloofd in het menselijk leven als landingsplaats voor God. Volgens verwachting zou God landen in onze werkelijkheid,We hebben gebeden om Gods landing in het geval van rampen en ziekten.Normandie was de landingsplaats vanwaar Europa van de Nazi’s werd bevrijd. God wordt geacht van buitenaf in te grijpen in geval van ziekte,dreiging,oorlog,dood en ander onheil. We verwachten God maar Hij komt niet. Hoe bestaat God eigenlijk?In zijn roman “De laatste tafel”legt Wim Kayzer uit dat God niet anders bestaat dan in de gedachten van ons mensen.De hersenonderzoeker Damasio legt uit dat God gevonden wordt in ons bewustzijn. Ons levensverhaal is niet langer landingsplaats van God maar een vindplaats. Wie God uitsluit geeft zich over aan blind toeval. Mensen zijn volgens Monod een zigeunerorkestje dat speelt in een uithoek van het heelal.Niemand luistert. Of toch God?Vertrouw op de God van Israel die zich doet kennen in Jezus Christus. Jezus is de man van smarten lijdend aan het kruis. Oscar Wilde worstelde met zijn homoseksualiteit waardoor hij zelfs in het gevang belandde. Door iedereen verlaten. Behalve door Jezus:die kan zich inleven in de ander.Deze koestert sympathie voor Oscar. Uit de diepten roep ik tot u o Heer.Ik wacht op God bij wie vergeving bestaat.
Vergeten ben ik,uit het hart van de mensen verdwenen,als een dode.Dood breekt alles af. Ik ben terechtgekomen in de situatie van joden en Palestijnen. Tussen hoop die nergens meer opgebaseerd kan worden en wanhoop die zich elk moment bewijst. Je wordt uitgesloten van anderen.In genocides speelt dat een grote rol. Groepen worden apartgezet en geliquideerd. Je kunt op niemand rekenen.De onverschilligen zijn niet onschuldig. Ze weten zoveel als ze willen weten.Wat ze niet weten willen ze niet wetenMaar dat betekent dat zij wel degelijk genoeg weten om te weten dat zij niet meer willen weten. Zij maken dat zij het niet weten.
Ons levens verhaal is de vindplaats van God in Jezus. Wij mensen hebben de moed om er te zijn. God manifesteert zich als laatste grond van ons bestaan. Ik durf het leven aan ondanks de onheilen. Ik heb moed die ik ervaar als geschenk. Wat Oscar Wilde voelde toen hij Jezus de man van smarten ontmoette. God is vaak onzegbaar en onbenoembaar.Geloven in God is door Jezus Christus aangesproken worden. Dat alles geschiedt door de werking van de Geest van God in onze geest.Gods aanwezigheid is als de wind. Je hoort zijn geluid maar je ziet hem niet. Je kunt God niet filmen in je binnenste. De Geest van God is een scheppende Geest.De Geest trekt sporen in de geschiedenis Die Geest leidt ook de zending en missie. Wat we aan vreugde beleven willen we ook graag delen met anderen(niet opdringen)God laat zich vinden in ons leven. God schakelt niet het verstand uit. In de vindplaats ontmoeten we de ratio en de emotie.De Geest trekt de mens uit het duister nar het licht. Wat buitengewoon is is dat de Geest liefde uitstraalt. Christus is de goede herder.In de kerkgeschiedenis wordt ook gesproken over het moederschap van de Geest. Het leven wordt geheiligd waar de geest van Christus woont. Onze vindplaats is door de Geest bezield: hoop en zin. De Geest is ook geboeid door het milieu.Mensen leven niet op zich zelf maar zijn met anderen afhankelijk van het milieu, Daarvoor dragen wij verantwoordelijkheid.We leven in een ingewikkelde wereld:er gebeurt van alles.Soms is dat angstwekkend en bedroevend. De Geest helpt ons te overleven. De Geest is ook de Geest van de opstanding. Er gebeuren tragische dingen in onze vindplaats. Een joodse meisje ontsnapt uit een bunker in Warschau.Met doodsangst in haar ogen rent ze naar een soldaat die ze omhelst. De commandant geeft opdracht het kind te doden. Dat doet de soldaat ook. Maar later in zijn leven heeft hij gezegd dat de ogen van het meisje hem levenslang achtervolgen. Op de vindplaats kan het ruig toegaan. Christus blijft present. Hij draagt smarten. Hij vergeeft zonden. Hij maakt een nieuw begin. Christus ademt Gods Geest. We kunnen ons daarvoor ontvankelijk maken.Laat de liefde van Christus in je leven regeren. Laat u door God vinden op uw zoektocht Houd moed om te leven. Wij leven,zijn en bewegen ons in God.Zijn Geest omringt ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *