Verbond met Noach

Verbond met Noach

GENESIS 9:1-17 en HANDELINGEN 15:1-21

De eerste christelijke gemeente worstelde met de relatie tussen joden en niet-joden. Sommige christenen onder de joden wensen dat de niet-joden zich houden naan wet en profeten. Andere christenen zoals Paulus zijn van mening dat de joodse wet niet meer geldt voor de niet-joden zoals de besnijdenis. Het conflict is geboren. Zonder besnijdenis kun je niet behouden worden. Paulus bestrijdt dat. Er komt een vergadering in Jeruzalem waar dat conflict wordt besproken Petrus treedt op als bemiddelaar. Gods Geest is aan allen geschonken. De genade van Jezus redt ons allen. Vervolgens neemt Jacobus het woord. Hij bevestigt de woorden van Petrus. Hij citeert uit Amos. God zal de vervallen hut van David oprichten. Alle volken zullen de Heer zoeken .Over allen is de Naam van God uitgeroepen. Alleen zo stelt Jacobus blijft gelden voor allen:onthoud je van wat door afgoden is bezoedeld,van hoererij en bloed. Je moet je dus niet inlaten met afgoderij. Handelingen 15 wortelt in de geschiedenis van Noach. God heeft hem de zondvloed doen overleven. De schepping begint opnieuw. Ook nu komen de geboden:geen bloed eten. Bloed is namelijk drager van leven. Dat hoort bij God. Moord op medemensen is een aanslag op God. Je mag niet een medemens vermoorden,die naar Gods beeld is geschapen. De Noachitische geboden hebben betrekking op het niet vergieten van het bloed dat mens en dier van God hebben ontvangen. Bloed is leven. Vooral afgoderij wordt scherp afgewezen. God sluit een verbond met Noach en de mensheid na hem. God verplicht zich zelf geen zondvloed meer te veroorzaken. De regenboog is het teken van het verbond. God is als Schepper bij uitstek degene die handelt. God verbindt zich aan zijn belofte om de aarde niet meer te treffen met een vloed. In de geschiedenis van de natuur en mensheid ligt het onvoorwaardelijke “ja” van God tegenover zijn schepping. Gods belofte is van kracht zolang de aarde er is. In de Petrusbrief vertelt hij dat God door Jezus de mensen redt die ongehoorzaam waren getroffen werden door de zondvloed. God is lankmoedig .Hij wil niet dat sommige mensen verloren gaan. Hij wil alle mensen tot bekering brengen In de kerkgeschiedenis wordt dat de alverzoening genoemd. God wil geen mensen op geven maar allen redden. Het bewaren van de mensheid en van het leven ligt volkomen bij God. DE profeten uit het OT geloven dat God de rest van het volk zal behouden. God is uiteindelijk redder. God vergeeft en bewaart. Denk aan de lijdende knecht des Heren die zonde en ziekte op zich neemt. Deze knecht des Heren wordt zichtbaar in Jezus. Hij is de redder van de wereld. God bewijst opnieuw dat hij de mensen bewaart zolang de aarde bestaat. Jezus is wegwijzer in het leven. Jezus roept op God en de naaste lief te hebben. Hij ziet om naar arme en verdrukte. Eens bezocht ik Jerevan de hoofdstad van Armenie. Ik bewonderde de berg Ararat,de berg waar Noach arriveerde na de zondvloed. Ik herinnerde mij het verbond van God met Noach en al zijn mensen. Dit jaar gedenken wij het bloedvergieten onder de Armenen honderd jaar geleden. Deze massaslachtingen zijn later bestempeld als genocide(een woord dat later werd uitgevonden).Het is evident dat jonge Turken die de Balkan ontvluchten alleen nog maar geloofden in het recht van de sterkste Zij beraamden de moord op de Armenen. Een van de Turkse aanstichters werd later in Berlijn vermoord door een Armenier die liggend onder het lijk van zijn broer de slachting overleefde Hopelijk komt het nog eens tot en verzoening tussen Turken en Armeniers.Het bloedvergieten in de geschiedenis is nog altijd vreselijk. Het houdt niet op. God wordt getergd door het feit dat zijn evenbeeld wordt afgemaakt. Het lijkt wel alsof het verbond met Noach vergeefs was Gods genade houdt stand.Hij blijft vergevingsgezind. Zondvloedverhalen zijn mythologische verhalen die vele volken kennen. Het bijbelse zondvloedverhaal maakt duidelijk wie God is. Hij heeft er genoeg van maar laat toch de mensen niet aan hun lot over .De schepping gaat voort. God zelf is de interpretatie van het zondvloedverhaal. Hij wil het menselijk leven beschermen. Wie in Jezus gelooft weet dat liefde en genade doorslaggevend zijn. We zijn geroepen de mensheid te beschermen,ook het leven van hen die fout zijn. Het conflicht in de eerste christelijke gemeente is bijgelegd. Aan God de eer die de schepping heeft behouden. Hij blijft trouw aan de mensen zolang de aarde bestaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *