ECO3 Doen Denken Henk Oosterling

ECO3 Doen Denken Henk Oosterling

Het gaat hier om wat we vroeger noemden opbouwwerk. Henk Oosterling heeft met vele anderen getracht bij te dragen aan Rotterdam Vakmanstad/Skillcity.

Veiligheid is een belangrijk item. Je voelt je veilig als je goed in je vel zit Je straalt positieve energie uit, je bent relaxed, met mensen probeer je goed om te gaan en ze niet als bedreiging te zien.Het is jammer dat het Rotterdamse veiligheidsbeleid repressief van gehalte is.

De nadruk in dit boek wordt gelegd op empathie. Dat is het ecosociale kern effect van interesse(dat is een beslissend gebeuren). Invoelingsvermogen is de basis van samenleven. Het woord haakbaarheid valt. Dat vereist dat een netwerk per definitie open is. Het woord integer is belangrijk.Integer is geheel zijn,onaantastbaar en onkreukbaar. Je moet leren mensen op hun woord te vertrouwen. We spraken reeds over interesse.Dat is het sluitstuk van relationele filosofie die het menselijk bestaan primair vanuit relaties denkt.

Er wordt veel aandacht gegeven aan het schoolklimaat.Een gezonde en stimulerende leeromgeving verhoogt het leerplezier van leerlingen en leerprestaties. Men wil niet weten en horen over supervisie vanuit hierarchische topdown aanpak.

Het boek wordt gedragen door filosofie. Filosofie betekent dat je altijd bij je zelf te rade gaat:ben ik tevreden met dit antwoord of wil ik nog meer weten.Filosoferen is dus voelen wat je zelf vindt.

Delen,deelnemen,mededelen is een inclusief proces dat afdoend integratie realiseert.

Politiek is belangrijk.Guattari noemt het kapitalisme:u bent vrij te doen en te laten wat u wilt maar wel binnen de opgelegde voorwaarden. Dat is de kern van een verrottingsproces in de politiek.

In het proces van opbouw gaat het om binding(hoe gaan mensen met elkaar om) en bridging(bruggen bouwen naar elkaar).Bij interesse gaat het om het zijn tussen.

De hedendaagse mens is een relationeel wezen.Zorg moet daarop worden afgesteld. Het gaat om relationele netwerken waarin identiteiten knooppunten zijn.

Oosterling en de zijnen kiezen een zorgvuldige weg(interesse,empathie,luisteren naar de mensen.)

Het ecosociale domineert en terecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.