Kapitaal en ideologie | Thomas Piketty | deel 2

Kapitaal en ideologie | Thomas Piketty | deel 2

Hoe zijn de VS na 1980 het land van de meeste ongelijkheid geworden​? De daling van het minimumloon in de VS heeft bijgedragen tot de scherpe daling van de lage lonen. De toegang tot het hoger onderwijs wordt in de VS bepaald door het inkomen van de ouders. Rijke ouders proberen hun kinderen aan de universiteit te krijgen. Reagan’s conservatieve revolutie uit de jaren tachtig is mislukt. De groei van de VS halveerde. Om de meest egalitaire landen heeft de rijkste 10% een aandeel in het totale inkomen van slechts anderhalf keer zoveel als het aandeel dat naar de armste 50% gaat, in de meest inegalitaire landen is dit vijf keer zoveel. Vanaf de jaren 1990 neemt het aantal linkse stemmers toe naarmate het opleidingsniveau hoger is.

Arbeiders vervreemden van de sociaal democratie. Hun partijen kunnen het tij niet keren. Arbeiders worden gelokt door de racistische anti-immigratiepartijen en keren linkse partijen hun rug toe. Hoogstopgeleiden stemmen links terwijl burgers met hoogste inkomens rechts stemmen. De goegemeente denkt dat rechtse partijen de Islam vijandig gezind zijn.

De ongelijkheid veroorzaakt toenemende sociale spanningen.

Een rechtvaardige samenleving zorgt voor sociaaleconomische relaties, bezitsverbanden en de verdeling van inkomsten en vermogens, zodat de minst begunstigde leden kunnen profiteren van de hoogst mogelijke bestaansvoorwaarden. Thomas bepleit participerend socialisme, medezeggenschap en decentralisatie. Rechtvaardigheid moet eerst en vooral worden opgevat als het resultaat van collectieve, nooit eindigende beraadslagingen. Het belastingstelsel van een rechtvaardige samenleving is gebaseerd op progressieve jaarlijkse vermogensbelasting, een progressieve erfbelasting en een progressieve inkomstenbelasting. Rechtvaardige samenleving is gebaseerd op het participatieve socialisme en het sociaal federalisme.

Reacties zijn gesloten.