Hemelvaart

Hemelvaart

Het is vandaag Hemelvaartsdag. Wat valt er te vieren?? Het gaat om het afscheid van Jezus. Pasen,hemelvaart en Pinksteren vloeien in elkaar over. Jezus wordt opgewekt uit de dood,schenkt Gods Geest(kracht) aan zijn volgelingen en neemt afscheid. Een wolk(die God symboliseert)onttrekt Jezus aan het gezicht. Het verhaal wordt verteld binnen het kader van het toenmalige wereldbeeld. Dat maakt het verhaal nu ontoegankelijk. Waar het uiteindelijk omgaat is dat de gekruizigde Jezus die opgewekt is uit de dood afscheid neemt van zijn volgelingen en terugkeert tot God. Hij laat de volgelingen delen in de kracht van God. Jezus zal bij zijn volgelingen zijn tot het einde van de tijden. God die wij in ons binnenste ontdekt hebben(liet zich ontdekken) hebben wij uitgeroepen tot diepste zin van ons bestaan. Jezus poneert zich als waarnemer van God onder ons. God is in Hem present. Wij mensen mogen delen in de kracht die van Jezus en God uitgaat. Deze wereld wordt gedragen door God als diepste zin. Er zit een perspectief in de wereld .We kunnen volbrengen wat God van ons verlangt:gerechtigheid en liefde. De wereld kent veel tegenslag. Wanhoop en verdriet slaan toe. Maar toch Jezus zal ons vergezellen. In het duister is Hij het licht achter ons. Het vuur in ons blijft brandende. Op alle mogelijke wijzen stichten we vrede en welzijn waar nu oorlog , ziekte, dreiging, milieuverwoesting, natuurrampen, onheil en gebrek heersen. Zelfs onze eigen dood zal ons niet scheiden van God. Jezus is ons orientatiepunt.
Hemelvaart is dus een verblijdend gebeuren. We blijven niet alleen achter in de wereld. Jezus is met ons. .. Pasen,hemelvaart en Pinksteren moeten we vertalen naar ons eigen wereldbeeld In dit immense universum is God ons meer nabij dan onze eigen halsslagader. Jezus levensloop is onze inspiratie. Ons leven rust in Gods hand. We houden moed voor deze wereld. Het is goed om er te zijn voor anderen. Licht overwint het duister. Het universum is onze rijkdom. Als de sluier van de dood over ons bestaan komt vertrouwen we er op dat God de grond van ons bestaan is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *