In de geest van Simson (2000)

In de geest van Simson (2000)

Tot een van de bekendste predikanten in ons land mag zeker gerekend worden ds. Hans Visser, verbonden aan de Pauluskerk te Rotterdam. Hij heeft zich daar het lot aangetrokken van de drugsverslaafden en probeert hen op te vangen en enigszins een ‘onderkomen’ te bieden. Met zijn standpunten, bijvoorbeeld over vrije verstrekking van hero├»ne en over een veilig klimaat voor pedofielen, roept hij niet alleen instemming, maar ook (felle) afkeuring op, soms ook van kerkelijke zijde. Over wat hem inspireert en de kracht geeft om het vol te houden, schreef hij (op verzoek) een boeiend boek. Daarin speelt voor hem de bijbelse figuur van Simson een belangrijke rol. Het boek leest prettig en geeft vanuit een persoonlijke invalshoek ook een boeiend overzicht van de afgelopen vijftig jaar. Het is boeiend om kennis te nemen van het leven van een tegendraadse dominee! – Drs. R.S.E. Vissinga

simson

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.