Jezus als vreemdeling (2000)

Jezus als vreemdeling (2000)

Een heel mooi uitgegeven boekje met 46 etsen van Rembrandt betreffende Jezus. Geordend volgens diens levensloop zijn ze bij elkaar geplaatst, rechts steeds een ets, links titel, jaar en techniek. Vooraf schrijft ds. Visser, bekend om zijn hulp aan drugsverslaafden in Rotterdam, over Jezus’ betekenis. Jezus was een mens die liet zien wie God is en die daarom zoon van God heet. Het ging hem vooral om mensen die niets waard leken, om randfiguren. Hij huilde om wie geen vreugde kenden. Een stralenkrans had hij zeker niet. Net als wij hield hij van het leven. Ter dood veroordeeld zag hij zijn levensverwachting en -taak in duigen vallen. Zijn betekenis ligt in de gedachte van de opstanding. Deze relativeert de dood: het leven is sterker. Voor God is elk mens van waarde: achter ieder van ons staat een engel. Rembrandt pakt het motief van het licht op. Hij contrasteert het, bijvoorbeeld in zijn verbeelding van de kerstnacht, met het duister dat op aarde heerst. De tekst is gedrukt in twee kolommen. Het boekje bevat veel wit, goed gedoseerd, dat bijdraagt tot de sierlijkheid. Duidelijke druk. Geen rugtitel. – Drs. J. Kleisen
jezus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.