Julia en Sophie

Julia en Sophie

Julia en Sophie zijn de doopnamen van het dochterje van Jan Hugo en Tessa. Bij de doop van haar heb ik een toespraakje gehouden waarin ik heb gefilosofeerd over de betekenis van beide namen. In de brief van Paulus aan de Romeinen laat hij Julia hartelijk groeten. Zij is lid van een huisgemeente,We weten niets van haar.We kennen alleen haar naam.Julia was een romeinse naam die door veel vrouwen werd gedragen. De beroemdste Julia uit de geschiedenis is Julia uit het toneelstuk van Shakespeare over ROMEO en JULIA. Beiden zijn afkomstig uit families die elkaar vijandig gezind zijn.Zij geraken verliefd op elkaar en besluiten met medewerking van een pater te trouwen. Er ontstaan krisessituaties waarin de pater besluit Julia schijndood te houden tot de komst van Romeo. Door een gruwelijk misverstand denkt de laatste dat Julia echt dood is en pleegt zelfmoord. Als Julia wakker wordt en het ontstellende nieuws over Romeo’s dood verneemt beeindigt zij ook haar leven.Een intens droevig en levensecht verhaal. Oprechte liefde kan verdwalen in de wir war van menselijke intriges. Sophie is afgeleid van een grieks woord dat wijsheid betekent. Ook Sophie is een beroemde naam geworden.Zo was er eens een Sophie die geld verdeelde onder de armen maarteen martelaarsdood moest sterven onder een Romeinse keizer. Mooie dingen doen en dan toch gedood worden. Het is met Julia en Sophie helaas droevig afgelopen. Maar er is een ongekende verrassing voor ons.Julia heeft zich in Rome laten inspireren door Jezus in wie de wijsheid van God manifest is geworden. Julia en Sophie horen bij elkaar. De Wijsheid speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Israel. God heeft alles gemaakt met Zijn Wijsheid. Deze Wijsheid is voor ons mensen niet altijd te doorgronden. Gods Wijsheid wordt zelfs vergeleken met Gods troetelkind.. God is dol op zijn schepping. De schepping geniet van God.Zo hecht God aan de Wijsheid. Er is een oud verhaal uit de Talmoed dat vertelt over de gloed van Gods aanwezigheid temidden van dansende mensen die van wijn genieten. Het Woord van God en de Wijsheid van God zijn met elkaar verenigd door de Geest van God..,Jezus zelf wordt beleefd als de belichaming van Gods Woord, Gods Wijsheid, Gods liefde. De Wijsheid is de adem van God. Zij is de zuivere straling van de luister van de Almachtige. Gods Wijsheid duldt niet de dood.God gunt zijn mensen het leven. Maar er is nog meer verrassing.De Wijsheid is het vrouwelijk aspect van God. De Wijsheid is het vrouwelijk gezicht van God. Altijd wordt gedacht dat God alleen maar een mannenzaak is,Een deerlijke vergissing. Gods Wijsheid is de vrouwelijke dimensie in God. De wereld waarin we leven vindt haar bestand in Gods Wijsheid. De goddelijke wijsheid is ons nader dan onze eigen halsslagader.Zoals Paulus reeds zei: wij zijn en bewegen in God.Onze nieuwkomer in de wereld draagt de naam Julia Sophie. Deze namen zeggen wat over dit kind. Ze maakt Gods wijsheid zichtbaar. De joodse God heeft het vrouwelijke nooit afgestoten. Opvallend is dat Jezus dat ook deed. Jezus is ook de belichaming van Gods Wijsheid. God beademt zijn mensenkinderen met Zijn Wijsheid. Liefde is de vrucht van goddelijke wijsheid. Vandaag wordt Julia Sophie gedoopt. Liefde wordt in haar hart gegoten. Ze ademt de wijsheid van God. Dat stemt ons tot innige vreugde. God met en voor ons. SOPHIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *