Machiavelli en Jezus

Machiavelli en Jezus

MACHIAVELLI EN JEZUS , naar aanleiding van Lucas 22:24-30.Jesaja 58:7-10 en de studie van Miles J.Unger over Machiavelli.

Wij kennen in onze wereld koninkrijken, sultanaten, dictaturen, democratieën, geleide democratieën (het volk regeert maar Poetin is de baas), republieken etc.
Vorsten, premiers en presidenten vo eren de macht. Er is een ontwikkeling geweest van autocratie tot democratie. Democratie regeert op basis van de helft plus 1.
Eigenlijk zou bij 2/3 meerderheid besloten moeten worden. In democratieën wordt altijd over minderheden heen gewalst.
In ons land wordt een eindeloze discussie gevoerd over het kabinet in relatie met de Eerste Kamer waar het kabinet geen meerderheid heeft. Wij geloven in het Koninkrijk van God (de door God gewenste werkelijkheid).
Maar welke plaats neemt dat Koninkrijk in binnen ons politieke bestel.
Een politieke auteur uit de middeleeuwen Machiavelli heeft zich omstreeks 1500 beziggehouden met de politieke situatie van zijn dagen. Hij leefde in de stadsstaat Florence. Daar verwierf hij zich de rang van Tweede Kanselier. Er was vaak een chaotische situatie omdat de stadsstaten van Italië met elkaar wedijverden. Bovendien streden de grootmachten van Duitsland, Frankrijk en Spanje om de macht in Italië. Niet te vergeten zijn de pauzen van Rome die zich stortten in de machtsstrijd. . De pauzen waren bepaald geen Christusgestalten. Machiavelli was zelf geen voorbeeldig Christen. Hij liet zich leiden door de bittere werkelijkheid van zijn dagen. Hij ontwikkelde een politieke visie die voor alle tijden actueel werd. (Hitler, Stalin, Mao, Bush, Poetin, Assad etc etc
De samenleving is een oorlog van allen tegen allen. Er is in deze wereld een niet te lessen dorst naar macht. Machiavelli stond met zijn poten in de modder en bedreef politiek voor Florence.
Machiavelli vroeg zich: wat is het goede? De wereld is ruw en hard. Wat is goed? Enerzijds brengt goed welzijn voort maar anderzijds ook rampspoed. Machiavelli prefereert orde boven anarchie maar het kan zijn dat orde zich met wreedheid handhaaft. De leugen regeert in deze wereld. De leugen die met overtuigingskracht wordt gebracht is een machtig wapen. Machiavelli en Jezus bespreken beiden de vorsten van deze wereld. Zij verschillen echter scherp van mening. Machiavelli neemt genadeloze oorlogen waar. Doe maar alsof je het lot in eigen handen hebt. Machiavelli analyseert de harde politieke werkelijkheid. Machiavelli was wel eerlijk. Hij gaf ronduit zijn mening. Hij sprak met onverhulde waarheden die door anderen liever worden verzwegen. Machiavelli berust in het kwade. Hij adviseert mensen te misleiden als eerlijkheid niet goed van pas komt. Machiavelli wijkt af van Jezus die kwaad met goed wil beantwoorden. Heb je vijanden lief en zoek vrede. Maar Machiavelli berust in wilskracht, sluwheid en genadeloosheid. Laten we eens letten op de politiek van onze dagen: verdoezeling van waarheid, leugen vermomd als waarheid etc. Volgens Machiavelli is het beter de dingen te beschrijven zoals ze zijn dan zoals men zich inbeeldt dat ze zijn. Jezus roept gerechtigheid te volbrengen. Maar voor Machiavelli is rechtvaardigheid niets anders dan het belang van de sterkste. Machiavelli en Jezus weten beiden dat de mens is geneigd tot kwaad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.