Natuurlijk bestaat God Herman Hissink

Natuurlijk bestaat God Herman Hissink

Gerard Koolschijn stelde uit de dagboeken en brieven een boek samen dat handelt over leven en werk van Herman Hissink.Herman Hissink was gedurende zijn werkzame leven leraar van het s’ Gravenhaags Christelijk gymnasium.Ik was leerling van dit gymnasium en leerde Hissink kennen.Hij spande zich in voor de school door de organisatie van toneelstukken en hij nam op zijn vakanties talloze oudleerlingen mee. Zelf deed ik eenmaal aan een toneelstuk mee en bezocht met Hissink een aantal Grieks eilanden.Hissink was een voorbeeldig leraar. Zelf was ik een leerling die moeilijk uit de knop kwam.Ik was een laatbloeier.Ik was afkomstig uit een milieu dat niet beschikte over boekenkasten. Ik kon Hissink vaak niet helemaal volgen.Hij was grondig op de hoogte van de Nederlandse litertuur. Pas in de hoogste klassen ontdekte ik Henriette Roland Holst die mij aansprak door haar religieus socialisme.Ik hield daar een spreekbeurt over. Ik was lid geworden van een debatingclub waar ik lezingen hield over pacifisme. Eigenlijk durfde ik niet mee te doen. Na de voltooiing van het gymnasium hield ik contact met hem.Enige malen bezocht ik hem en schreef hij soms brieven.Later in mijn leven kwam ik meer tot bloei. In 1961 verzocht hij mee te gaan naar de Griekse eilanden. Dat werd een onvergetelijke reis. Uit het boek van Gerard Koolschijn maak ik opdat ik toch meer met hem verbonden was dan ik dacht. Hissink was grondig op de hoogte van wat in de natuur leefde. Volgens Hissink maakt het onzichtbare en onverklaarbare al het zichtbare belangwekkend.Het occulte boeide hem. Hij interesseerde zich voor de grens tussen normaal en paranormaal. In mijn studententijd liep ik college bij Tenhaeff die ons binnen leidde in de wereld van de parapsychologie. Ik heb daar veel van opgestoken. Hier was verwantschap met Hissink die we nooit besproken hebben. De sterrenhemel is volgens Hissink onaantastbaar in zijn majesteit. Het heelal vindt hij onmenselijk, even ondoorgrondelijk als zijn Schepper. Hij vraagt zich af wat wij te zoeken hebben in de absurde chaos van miljarden sterren Hissink herkent zich meer in de hommel die honing zoekt. Het heeft Hissink bedroefd dat radio en TV de mond hebben gesnoerd van Jesaja en Jezus. Jezus is teleurgesteld als de joden niet bereid zijn zich te bekeren om de tijd vol te maken. Hij besluit voor zijn volk boete te doen. De apostel Paulus was teleurgesteld over de mens die geneigd is niet om te zien naar zijn naaste. Sarte zegt vele eeuwen later dat de medemens de hel is. Hissink sluit zich aan bij Berdjajev die schreef dat hij altijd een geheim om zich heen voelt. Zonder dat geheim dat hij God noemt vindt hij het leven banaal. De joods-christelijke godsdienst rekent af met het eeuwige rad van geboorte en dood, gelooft niet in het karma maar hecht zich aan de pelgrimstocht naar de stad van God, tot alles is geschied. Hissink herinnert zich de woorden van Jesaja: elke laars die dreunend stapt, elke mantel met bloed bevlekt zal verbrand worden want een Kind is ons geboren en men noemt zijn naam Vredesvorst. Chaos vindt Hissink een van de oerthema’s van de theologie. Zelf ben ik later in mijn leven aan de hand van Teilhard de Chardin de wereld van de evolutie betreden. Later ontdekte ik de chaos die ook door God geschapen is. Dat heeft in mijn leven zeer bevrijdend gewerkt. Dank aan Hissink. God blijft onontraadselbaar Er is volgens Hissink geen enkele reden om aan het bestaan van God te twijfelen. Je hoeft maar naar een vlinder te kijken. De schepping is nog niet af. De mens moet aan de voltooiing werken. Dat wil zeggen naar vrede streven.┬á Niemand weet waarom er een kosmos is. Het ik van de mens is niet te doorgronden. Volgens Hissink moet er Iemand zijn geweest Die met enorm plezier heeft geschapen, ongelooflijk vindingrijk, vaak liefde vol, met oneindig rijke patronen. Hartverwarmend is Hissinks citaat van Rosa Luxemburg: wat ben ik blij dat ik me op botaniseren heb gestort, met al mijn geestdrift, mijn hele ik. Dat de wereld en de partij van me afvielen en slechts die ene hartstocht me vervulde, dag en nacht: dwalen door de voorjaarsvelden, armen vol planten verzamelen.

Volgens Hissink mag je pas agnost worden een dag voor je dood. Tot zolang is het vechten aan de Jabbok: ik laat u niet los tenzij Gij mij zegent(de woorden van Jacob tot God). Voor Hissink bestond er geen conflict tussen geloof en wetenschap, schepping en evolutie. Beide lopen parallel als treinrails op het doel af.

Hissink was vol van Paulus woorden in Romeinen 8:God is liefde. Hissink staat stil bij de relatie met mij Hij zegt dat er vroeger iets tussen hem en mij was dat tot ontwikkeling had moeten komen. Dat herken ik. Ik kwam niet uit de knop. Hij herinnert aan het toneelstuk over het leven van Leeghwater. Als dertienjarige had ik bezwaren tegen het spelen van een gebed. Dit kon ik mij niet meer herinneren. Hissink refereert ook aan de onvergetelijke tocht in Griekenland. Op het eiland Tinos liepen we door een rivierbedding. Boven ons hingen de takken vol moerbeien. We lesten onze dorst. Ik zag bloedrood van het sap.

Alleen in het licht van de eeuwigheid krijgt een mensenleven zin. Als dat licht ontbreekt dan acht Hissink al zijn werk als niets dan drek. Romeinen 8 vertelt ons dat de natuur in barensnood is, reikhalzend uitziend naar de verschijning van de kinderen Gods.

Gerard Kolschijn laat ons een indrukwekkend boek na over Hissink waarvoor dank aan hem.

Reageren is niet mogelijk.